4 tips bij scheiden met kinderen

In minstens de helft van de scheidingen die wij begeleiden zijn er kinderen betrokken. Vanuit die ervaring bespreken we in dit blog 4 tips die we willen meegeven in het geval van een scheiding met kinderen.

Over de auteur

4 tips bij scheiden met kinderen

Wilco Smeets

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

1. Geef kinderen de ruimte

Het is belangrijk jullie kind(eren) de ruimte te geven om alles te mogen zeggen en te vragen en de emoties over de scheiding er te laten zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld boos of verdrietig zijn. In sommige gevallen kunnen kinderen zich terugtrekken; probeer dan in contact met ze te blijven, vraag van tijd tot tijd hoe het met ze gaat en laat ze weten dat jullie er altijd voor ze zijn.

2. Zet je in om het ouderschap goed te regelen na de scheiding

Als het om de kinderen gaat, vertellen ouders ons als mediator vaak dat ze “het goed willen doen” voor hun kinderen, oftewel de scheiding goed willen regelen. Dit geldt natuurlijk ook als het gaat om uit elkaar gaan met kinderen, omdat dit in het belang van hun kinderen is. Maar wat betekent nu het goed willen doen voor de kinderen? We kunnen ons hier allemaal wel een voorstelling van maken, alleen zal deze voorstelling bij iedereen anders zijn.

Daarom zal onze mediator jullie als ouders altijd vragen hoe jullie dit beiden zien en of jullie kunnen uitleggen wat je verstaat onder het goed doen. Als je dit naar elkaar uitspreekt, komt er inzicht in de overeenkomsten en ook de verschillen. De ene ouder vindt bijvoorbeeld dat de kinderen in de gezamenlijke woning moeten kunnen blijven, terwijl de andere ouder het belangrijk vindt dat de kinderen allebei de ouders evenveel zien.

Het komt er uiteindelijk op neer dat beide ouders inzet moeten leveren om het ouderschap na de scheiding zo goed mogelijk in te vullen voor de kinderen.

3. Harmonie bewaren bij scheiden

Wanneer je veel kritiek hebt, ook tussen de regels door, op de andere ouder, wijs je daarmee ook een deel van je kind af. Wat veel ouders niet weten is dat dit grote gevolgen heeft voor je kind voor zijn/haar ontwikkeling. Denk aan het zelfvertrouwen, maar ook later in relaties kan je kind hierdoor vastlopen. In het belang van jullie kinderen zal het soms nodig zijn om je emoties die te maken hebben met jullie relatie als ex-partners, opzij te zetten. Als ouders goed contact hebben, er goed overleg is, kunnen de kinderen  het scheiden goed verwerken en het een plekje geven. Kinderen zijn over het algemeen erg flexibel en kunnen zich goed aanpassen aan veranderende situaties, vooral als hun ouders goed met elkaar omgaan.

Maak samen goede afspraken om toekomstige conflicten te voorkomen. De mediators van Resolve Visie helpen je hier graag bij.

4. Resolve Visie raadt Villa Pinedo aan

Op de site van Villa Pinedo, dé plek voor kinderen van gescheiden ouders, staat heel veel informatie voor scheiden met kinderen. Ook voor jullie als ouders. Villa Pinedo biedt onder andere een online training voor ouders en een buddy voor kinderen. Resolve Visie sponsort een buddy omdat we geloven in de kracht hiervan. Kinderen van gescheiden ouders helpen zo andere kinderen in dezelfde situatie.

Een mooi initiatief van Villa Pinedo is de brief aan alle gescheiden ouders;

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button