tips kinderen scheiding

5 praktische tips voor pas gescheiden ouders

Ouders die nog niet zo lang gescheiden zijn moeten een nieuw evenwicht zoeken in de ontstane situatie. Dat levert allerlei ergernissen op, die niet nodig zijn. Bijgaand 5 praktische tips van Nellie Timmermans-van der Kamp, relatie- gezinstherapeut.

  1. Kinderen probeert men vaak gerust te stellen. Moeder zegt bijvoorbeeld als er bij iets is bij papa mag je direct naar huis komen. Door deze goedbedoelde opmerking krijgt het kind onwillekeurig de boodschap: het is vast een beetje eng bij vader! (En je ontneemt daarmee de andere ouder zijn gezag.)
  2. Als kinderen steeds met koffers op en neer moeten dan versterkt dat hun gevoel van een logeerpartij en “wonen” ze niet bij hun andere ouder. Geef ze indien mogelijk een eigen plekje met wat eigen spullen.
  3. Gescheiden ouders ruziën vaak over kleding. De spullen komen niet of vuil terug, de verkeerde spullen worden meegegeven, etc. Probeer daarom wat ondergoed, sokken en pyama’s bij beide ouders neer te leggen en wat oude kleding om in te spelen. Geef de kinderen zo mogelijk weer de kleding aan waarin ze kwamen of wat ze bij zich hadden in de koffer, dan ontstaat er minder wrijving.
  4. Ga niet het verdriet van het kind compenseren met cadeautjes en verwennerij. Dat is niet vol te houden en ook niet wenselijk. Zorg voor rust en stabiliteit.
  5. Ga geen concurrentie aan met de andere ouder. Het kind hoeft niet te kiezen. Ga jullie kind ook niet uithoren en bemoei je niet met datgene wat er bij de andere ouder gebeurt. Geef je kind ook geen opdracht om over bepaalde dingen te zwijgen.

Lees meer: je leven weer op de rails na de scheiding of kinderen bij de scheiding.