Akte van berusting

Wat is een Akte van berusting? Bijgaand uitleg en een voorbeeld. Bij een scheidingstraject met een mediator, is er sprake van de akte van berusting tijdens de juridische afhandeling van de scheiding. Onze vaste samenwerkende advocaat bij het mediation traject verzorgt de juridische afhandeling.

Wanneer ontvang je deze? Deze ontvang je van de rechtbank. Jullie scheiding wordt ingediend bij de rechtbank en deze spreekt jullie scheiding uit. Vervolgens ontvang je een akte van berusting.

Wat houdt het in? Hiermee geef je aan dat je ermee eens bent en berust in de scheiding. Je doet hiermee afstand van de 3 maanden termijn om in hoger beroep gaan.

Wat moet ik doen? Je ontvangt beiden een akte van berusting, die je moet tekenen en terugsturen. Als beide stukken zijn teruggestuurd ontvang je een bewijs van inschrijving van de scheiding bij de gemeente. Hiermee is jullie scheiding volledig afgerond.

Wat als de akte van berusting niet wordt teruggestuurd? Dan moet er 3 maanden gewacht worden. Op dat moment is de hogere beroepstermijn afgelopen. Met één handtekening kan vervolgens worden gescheiden.


Voorbeeld van akte van berusting

AKTE VAN BERUSTING

De ondergetekende :

wonende te :

verklaart hierbij bekend te zijn met, en onvoorwaardelijk te berusten in de beschikking van de Rechtbank te        d.d.         2018, gewezen onder zaaknummer                            /                  , tussen haar en, wonende te , voor zover bij die beschikking ten aanzien van het huwelijk van partijen de echtscheiding is uitgesproken,

en verzoekt tevens de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand over te gaan tot het plaatsen van een kanttekening op de huwelijksakte.

Datum :

Naam :

Lees meer: hoe ziet de juridische afwikkeling van de scheiding eruit? of is er altijd een advocaat nodig bij de scheiding?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button