Als je partner niet wil scheiden

Over het algemeen gaan stellen niet “zomaar” scheiden, zonder dat ze daar eerst heel goed over nagedacht hebben. Meestal is er een heel (lang) proces aan vooraf gegaan, voordat je de beslissing neemt om daadwerkelijk de stap te zetten. Het vooruitzicht het te moeten vertellen aan je partner en aan je kinderen, kan de beslissing nog moeilijker maken. Zo kan het zijn dat je de keuze voor je uitschuift, terwijl je eigenlijk vanbinnen al afstand neemt. Tot het moment dat het onoverkomelijk wordt, en je echt niet verder wilt en het gaat vertellen aan de ander.

Hoe vertel je dat je wilt scheiden?

Wat als je partner het helemaal niet heeft zien aankomen? De eerste reactie kan er eentje zijn van ongeloof en boosheid en de boodschap dat je wilt scheiden wordt niet aangenomen. Misschien heb jij je verhaal wel heel goed voorbereid. Je hebt van tevoren goed nagedacht hoe jij de wens om te gaan scheiden onderbouwt, zodat je partner vast wel zal begrijpen waarom jij deze keuze maakt.

Na een eerste heftige reactie van de ander, komen er meestal talloze vragen op je af en kan de ander proberen je nog op andere gedachten te brengen. Dit is eigenlijk heel logisch. De scheidingsmelding maakt dat er ineens een einde komt aan het toekomstperspectief dat jullie samen hadden. De basis waarop die gebouwd was, dreigt ineens weg te vallen. Het is dan ook goed om de ander eerst even de tijd en de ruimte te gunnen om de boodschap te laten doordringen. Jij bent al een hele tijd bezig met het proces, voor de ander begint het net.

Als het tijd wordt de eerste stap te zetten

Op een gegeven moment kun je eraan toe zijn de scheiding daadwerkelijk te gaan regelen. Het liefst met een mediator, want die is er voor jullie beiden. Als je daartoe actie wil ondernemen, dan kan het zijn dat jouw partner niet van plan is daaraan mee te werken. De ander zegt niet te willen scheiden en wil dat alles blijft zoals het is. Waarom de ander niet wil meewerken aan de scheiding kan allerlei oorzaken hebben. De ander kan denken dat de bui wel over waait of soms wil iemand vanuit een geloofsovertuiging niet scheiden. Men kan ook weigeren vanuit een stuk afhankelijkheid, ‘hoe moet dat straks dan allemaal zonder jou’.

In sommige gevallen vinden partners dat ze het recht hebben om het huwelijk te redden binnen relatietherapie en gaan dat dan ook eisen. Maar als het voor jou zeker is dat je niet langer gelukkig bent/wordt in dit huwelijk, dan kan jouw overtuiging zijn dat het te laat is voor relatietherapie.

Als je partner weigert mee te werken aan de scheiding

Hoe vervelend ook; deze patstelling brengt geen beweging in de situatie die niet langer wenselijk is. Wat kun je nu het beste doen?

  • Wees duidelijk en direct in je boodschap van de scheiding. Voorkom dat je in rondjes blijft draaien en voorkom ruis, waardoor er wellicht weer hoop bij de ander kan ontstaan. Besef je (en laat dit ook aan je partner weten) dat er twee mensen nodig zijn voor het voortzetten van de relatie. En in Nederland is het zo geregeld, dat er één nodig is om de scheiding door te zetten.
  • Laat de ander weten dat je ook de stap wilt zetten om de scheiding te regelen. Zo wordt het voor de ander ook echt. Besef je (en leg dit ook uit aan je partner) dat het zo geregeld is dat er 2 manieren zijn jullie scheiding te regelen. Te weten via een mediator of elk een advocaat. De eerste vorm levert jullie een goedkopere en snellere oplossing op. Ook voorkomen jullie dat je tegenover elkaar komt te staan. Helemaal van belang als jullie samen kinderen hebben en dus met elkaar te maken houden als ouders.

Ook in het mediation gesprek kan zo nodig aandacht besteed worden aan de scheidingsmelding. In het bijzijn van een mediator kan er dan worden ingegaan op de vraag, waarom één van de partners wil scheiden.

Lees meer: rouwproces bij de scheiding en wat betekent echtscheidingsbemiddeling?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button