Beter communiceren met je ex

Is er geen communicatie mogelijk met je ex? Ik ben Sjoerd Uitenbroek, scheidingsbemiddelaar/mediator bij ResolveVisie. Daarnaast ben ik zelfstandig NLP Master,  Systeemcoach en trainer Systemisch Werk  in omgeving Den Haag en Zoetermeer.

Laat ik in deze blog eens kijken naar de communicatie tussen (ex-)partners. Immers bij een scheiding is vrijwel altijd de communicatie tussen partijen verstoord. Er worden verwijten gemaakt of afspraken niet nagekomen. Vaak was er al een verschil in communicatie binnen de relatie en nu partijen uit elkaar zijn, worden de verschillen wel heel zichtbaar. Als er kinderen in het spel zijn, wil je als ouders door een deur kunnen. Beter communiceren Goede met je ex is daarbij essentieel.

Over de auteur

Beter communiceren met je ex

Sjoerd Uitenbroek

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Goede communicatie begint met verbinding

Misschien heb je het gevoel dat er geen communicatie mogelijk is met je ex. Voor een goede communicatie is verbinding nodig en daarbij zijn de twee volgende grondbeginselen van belang.

Realiseer je dat wat een ieder doet, dus ook communiceren, voorkomt uit de intentie om in een bepaalde behoefte te voorzien.
Wil ik communiceren met een ander dan zal ik dienen te onderzoeken of de ander ook met mij wil communiceren. M.a.w. communicatie bestaat bij de vrijwilligheid en autonomie van een ieder die deelneemt.

Behoeftes onderzoeken

Nu neem ik eerst punt 1 onder de loep. Mijn eigen behoefte ken ik of ik ga ernaar op zoek.

Belangrijk is dat ik ook op zoek ga naar de behoefte van de ander en waar die behoefte vandaan komt. In mijn scheidingspraktijk en coachingspraktijk tref ik regelmatig cliënten die het gevoel hebben er niet bij te horen of niet gezien te worden. Dit zijn vaak oude thema’s bij mensen die hun oorsprong vinden in de eerste 3 tot 5 levensjaren. Niet gezien worden door ouders, of niet gekregen hebben van je ouders waar je op dat moment behoefte aan had, werkt door in je volwassen leven.

Laat duidelijk zijn dat de intentie van ouders naar kinderen in vrijwel alle gevallen goed was/is en toch kan een kind gemis en uitsluiting ervaren.

Bij communiceren met je ex is het dus van belang te weten waar die behoefte vandaan komt en om er op de juiste manier op te reageren. Als de ex-partner het gevoel heeft dat hij/zij niet serieus wordt genomen of vindt dat hij/zij niet gezien wordt en jij weet dat het een oud thema is uit zijn/haar heel jonge jaren, dan voel je meer begrip en mildheid bij waarom hij/zij zo reageert. Wat een betere communicatie weer ten goede komt tussen partijen. Communicatie is dus je eigen behoefte kennen en die van een ander ontdekken.

Welke behoeftes zijn belangrijk?

  • Waardering, veiligheid, liefde, erkenning en vertrouwen (behoeften die gerelateerd zijn aan kwetsbaarheid)
  • Eerlijkheid en integriteit (behoeften die voortkomen uit rechtvaardigheid)
  • Zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en respect (behoefte aan autonomie)
  • Veiligheid, rechtvaardigheid, mededogen (behoefte aan empathie)

De lijst is zeker niet compleet alleen bovenstaande behoeften zijn wel belangrijke thema’s die regelmatig terug dienen te komen in de communicatie.

Staat de ander open voor communicatie

Nu punt 2. Communicatie is altijd tussen minimaal 2 partijen, tenzij het een intern dialoog betreft. Om met bijvoorbeeld je ex-partner te communiceren, wil je onderzoeken of hij/zij open staat voor communicatie door middel van het stellen van open vragen.

Open vragen zijn vragen die heel lastig zijn te beantwoorden met alleen ja of nee. Vragen die beginnen met hoe, wat, wat maakt, stel dat, als, vertel eens, e.d. zijn open vragen.

Belangrijk is dat open vragen worden gesteld uit een zuivere belangstelling voor de ander, zonder aannames te maken of te veroordelen. Wat vooral vermeden dient te worden voor een verbindende communicatie zijn woorden als ‘altijd’ of ‘nooit’ en ook het woord ‘maar’.

Vermijd communicatie met altijd, nooit en maar

Als scheidingsbemiddelaar/mediator kom ik in het werk als scheidingsbemiddelaar veel cliënten tegen die communiceren met altijd en/of nooit en maar. Zo ook bij, laat ik ze Frits en Saskia noemen, die al in conflict waren op het moment dat ik bij hen voor de deur stond.

Wat is er aan de hand, vroeg ik. Frits barstte los en zei dat Saskia nooit wilde praten en altijd wat anders ging doen als hij het gesprek aan wilde gaan. Hierop sprong Saskia uit haar vel en riep: ‘Maar dat is niet zo Frits, als ik wil praten met jou loop je altijd boos naar buiten en ben je heel de avond weg.’ Ze blijven verwijten maken naar elkaar.

Nadat ik de angels uit dit conflict had gehaald en Frits en Saskia uitgelegd had dat voor een verbindende communicatie woorden als altijd, nooit en maar niet helpend zijn, en ik denk dat een ieder kan voelen waarom niet, werd het rustig en kon ik aan mijn sessie met hen beginnen.

Communiceren met je ex

Tot slot: verbindende communicatie is sowieso moeilijk, zeker met een ex-partner waarmee men een heel verleden heeft met veel emoties. Communiceren met je ex gaat om respect, onderzoek naar de eigen behoeftes en behoeftes van de ander. En vooral geen oordelen en aannames vooraf. Als mediator kan ik jullie hierbij helpen, neem gerust contact op voor een gratis kennismaking.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button