Birdnesting kinderen wisselen niet van huis maar ouders

Birdnesting: een vorm van co-ouderschap; het ouderlijke huis wordt aangehouden voor de kinderen. De ouders wonen er beurtelings. Wat houdt dit precies in en wat zijn voor- en nadelen?

Bij birdnesting blijven de kinderen in het ouderlijke huis en de ouders wonen er beurtelings. Beide ouders hebben naast de ouderlijke woning een ander woonadres. Soms kan er een woning bij gehuurd worden of een partner woont deels bij een nieuwe partner. De bijzondere term komt van vogels, waar de vader en moeder af en aan vliegen om voor hun jongen te zorgen in het nest.

Birdnesting: vertrouwde basis blijft na scheiding

Grote voordeel is dat kinderen ook na de scheiding hun vaste basis houden. Het blijft voor hen vertrouwd en vader of moeder is er. Door de huidige tijd, waarin huizen soms moeilijk verkoopbaar zijn, wordt hier vaker voor gekozen.

Nadeel van birdnesting is dat alle lasten van de woning gewoon doorgaan. Ook blijf je als ex-partners aan elkaar verbonden en kun je geen zelfstandig leven opbouwen.

Afspraken in ouderschapsplan

Ouders leggen in het ouderschapsplan vast wanneer de ene partner in het huis woont en wanneer de andere; dit kan bijvoorbeeld om de week zijn. Bij jonge kinderen moeten afspraken strikter worden vastgelegd; zoals wie haalt/brengt de kinderen van school op een wisseldag. Bij oudere kinderen kan er meer vrijheid en zelfstandigheid zijn. Ook leg je in het ouderschapsplan vast hoe je de kosten regelt en hoe je elkaar informeert.

Het is belangrijk te realiseren dat je elk een eigen manier van opvoeden hebt; je kunt het allebei niet op dezelfde manier doen. Elkaar in de waarde laten en vertrouwen zijn hierin belangrijk. Birdnesting kan alleen als je samen als ex-partners nog goed door één deur kan; je moet kunnen overleggen met elkaar en vertrouwen hebben in elkaar.

Laat je ook voorlichten over de fiscale gevolgen van birdnesting. Waar blijf je formeel ingeschreven? En hoe zit met de hypotheekrenteaftrek? De scheidingsbemiddelaar kan jullie hierover informeren.

Lees meer: hoe regel je alles goed voor de kinderen bij de scheiding?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button