Sponsoring Buddy voor extra steun kinderen bij scheiding

Als Resolve sponsoren wij een buddy van Villa Pinedo. Wat is een buddy? Dit is een jongere van gescheiden ouders (van 18-26 jaar), die andere kinderen en jongeren weer steunt, die te maken krijgen met de scheiding van hun ouders. De jongeren hebben een speciale cursus gevolgd en via MyBuddy App kunnen ze ervaringen uitwisselen en tips geven. Zodat je als kind er niet alleen voor staat. Resolve steunt dan ook graag dit goede initiatief!

Meer over het buddyschap van Villa Pinedo of hoe steun je kinderen bij de scheiding.

 

 

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button