Wanneer carnaval uitmondt in een scheiding

Carnaval is natuurlijk een oergezellig volksfeest dat met name in Noord-Brabant en Limburg uitbundig gevierd wordt. Bedrijven zijn gesloten, iedereen loopt op z’n mooist uitgedost op straat en de kroegen puilen uit van gezelligheid. Ron Philippens, mediator in Den Bosch en mediator in Waalwijk vertelt over de keerzijde van carnaval.

Dat er ook een keerzijde aan de feestgedruis zit, zal voor velen niet vreemd overkomen. In het feestgedruis met een flinke slok bier op en iedereen op z’n gezelligst lopen velen ook de kans om een uitstapje buiten de deur te maken. De kans dat je een leuke man of vrouw tegen het bezwete lijf loop is erg groot. Vaak gaat het gewoon goed, maar sommige vallen toch voor de verleidingen en gaan vreemd. 1 op de 5 carnavalsvierders uit Noord-Brabant geeft aan weleens vreemd te gaan tijdens carnaval, zo blijkt uit een enquête van feestkleding365.nl.

Dat dit verstrekkende gevolgen kan hebben blijkt ook uit de piek die tijdens maar vooral na carnaval ontstaat in het aantal scheidingen. Een onderzoek onder 750 leden van VFAS de Vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsbemiddelaars blijkt dat ze 10 tot 15% extra klanten krijgen die willen scheiden.

De kater na carnaval komt dus dubbel zo hard aan en niet alleen voor je zelf maar voor het hele gezin. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn is het van belang om te blijven praten met elkaar.

Besluit jij, de ander of jullie gezamenlijk dat het genoeg is en komt het tot een scheiding, geef ik de volgende 5 tips.

5 belangrijke tips om deze periode zo goed mogelijk door te komen

1. In gesprek blijven is niet altijd even makkelijk. Wel van essentieel belang om de verstandshouding tussen jullie als ouders te behouden. Als de emoties soms teveel worden neem dan een time-out en ga even je eigen weg. Later wanneer het weer rustiger is kun je weer verder met elkaar.

2. Een mediator kan jullie helpen om in gesprek te blijven. Maar deze informeert jullie ook wat er geregeld moet worden. Een mediator begeleidt je hierbij en zorgt dat er niets over het hoofd wordt gezien. Daarnaast zal de mediator helpen het ouderschapsplan vorm te geven, het convenant op te stellen en zorgen voor de juridische afhandeling van jullie scheiding.

3. Woonruimte vinden is in deze tijd van krapte op de woningmarkt niet gemakkelijk. Het kan jullie echter wel helpen om deze lastige periode door te komen. Door alle emoties zit je niet lekker in je vel en dan veelvuldig met elkaar geconfronteerd worden is dan niet makkelijk. Vraag bijvoorbeeld in de familie en vriendenkring rond of iemand misschien een tijdelijke oplossing voor jullie heeft.

4. De kinderen zijn voor iedereen het belangrijkste in je leven. Hoe moet het nu met de kinderen? De kinderen zullen veel vragen hebben, wees altijd eerlijk en duidelijk naar ze. Praat samen met de kinderen, zodat ze het verhaal van jullie beiden horen, nodig ze uit om vragen te stellen. Wees er voor ze, het is ook een emotionele tijd voor hen. Zoek eventueel hulp voor ze. Sommige scholen hebben hier speciale programma’s. Ook zijn er kindertherapeuten en coaches die o.a. met het Zandkastelen programma werken. Dit zal ze zeker helpen en sterker maken in deze periode, maar ook daarna.

5. Hulp zoeken vinden veel mensen moeilijk. Gedachten als dat kan ik toch zelf wel en ik ben sterk genoeg om hier doorheen te komen, belemmeren je vaak om hulp te vragen. De gevolgen van een scheiding voor je eigenwaarde, het vertrouwen in (de) ander(e) en je levenslust kunnen desastreus zijn. Hulp hierbij van een coach of psycholoog kan erg waardevol zijn. Schroom niet om dit tijdig te zoeken.

Lees meer: wat kan scheidingsmediation voor jullie betekenen? Of wat mediation inhoud.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button