4 tips bij scheiden met kinderen

In minstens de helft van de scheidingen die wij begeleiden zijn er kinderen betrokken. Vanuit die ervaring bespreken we in dit blog 4 tips die we willen meegeven in het geval van een scheiding met kinderen.

Over de auteur

Wilco Smeets

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

1. Geef kinderen de ruimte

Het is belangrijk jullie kind(eren) de ruimte te geven om alles te mogen zeggen en te vragen en de emoties over de scheiding er te laten zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld boos of verdrietig zijn. In sommige gevallen kunnen kinderen zich terugtrekken; probeer dan in contact met ze te blijven, vraag van tijd tot tijd hoe het met ze gaat en laat ze weten dat jullie er altijd voor ze zijn.

2. Zet je in om het ouderschap goed te regelen na de scheiding

Als het om de kinderen gaat, vertellen ouders ons als mediator vaak dat ze “het goed willen doen” voor hun kinderen, oftewel de scheiding goed willen regelen. Dit geldt natuurlijk ook als het gaat om uit elkaar gaan met kinderen, omdat dit in het belang van hun kinderen is. Maar wat betekent nu het goed willen doen voor de kinderen? We kunnen ons hier allemaal wel een voorstelling van maken, alleen zal deze voorstelling bij iedereen anders zijn.

Daarom zal onze mediator jullie als ouders altijd vragen hoe jullie dit beiden zien en of jullie kunnen uitleggen wat je verstaat onder het goed doen. Als je dit naar elkaar uitspreekt, komt er inzicht in de overeenkomsten en ook de verschillen. De ene ouder vindt bijvoorbeeld dat de kinderen in de gezamenlijke woning moeten kunnen blijven, terwijl de andere ouder het belangrijk vindt dat de kinderen allebei de ouders evenveel zien.

Het komt er uiteindelijk op neer dat beide ouders inzet moeten leveren om het ouderschap na de scheiding zo goed mogelijk in te vullen voor de kinderen.

3. Harmonie bewaren bij scheiden

Wanneer je veel kritiek hebt, ook tussen de regels door, op de andere ouder, wijs je daarmee ook een deel van je kind af. Wat veel ouders niet weten is dat dit grote gevolgen heeft voor je kind voor zijn/haar ontwikkeling. Denk aan het zelfvertrouwen, maar ook later in relaties kan je kind hierdoor vastlopen. In het belang van jullie kinderen zal het soms nodig zijn om je emoties die te maken hebben met jullie relatie als ex-partners, opzij te zetten. Als ouders goed contact hebben, er goed overleg is, kunnen de kinderen  het scheiden goed verwerken en het een plekje geven. Kinderen zijn over het algemeen erg flexibel en kunnen zich goed aanpassen aan veranderende situaties, vooral als hun ouders goed met elkaar omgaan.

Maak samen goede afspraken om toekomstige conflicten te voorkomen. De mediators van Resolve Visie helpen je hier graag bij.

4. Resolve Visie raadt Villa Pinedo aan

Op de site van Villa Pinedo, dé plek voor kinderen van gescheiden ouders, staat heel veel informatie voor scheiden met kinderen. Ook voor jullie als ouders. Villa Pinedo biedt onder andere een online training voor ouders en een buddy voor kinderen. Resolve Visie sponsort een buddy omdat we geloven in de kracht hiervan. Kinderen van gescheiden ouders helpen zo andere kinderen in dezelfde situatie.

Een mooi initiatief van Villa Pinedo is de brief aan alle gescheiden ouders;

Samenwoners uit elkaar met kinderen

Deze blog gaat over een stel dat samenwoont en uit elkaar wil. Ze gaan uit elkaar met kinderen. Een voorbeeld uit de praktijk.

Johanna en Gert hebben 8 jaar samengewoond, als ze uit elkaar gaan. Ze hebben 3 kinderen in de leeftijd van 7, 5 en 2 jaar.

Omgangsregeling uit elkaar met kinderen

In de gesprekken met de mediator, wordt de omgangsregeling besproken. In eerste instantie wilden ze graag co-ouderschap (is een fifty fifty verdeling), maar dit blijkt niet haalbaar in de praktijk. Gert is te weinig flexibel in zijn werktijden en dit is niet haalbaar met de schooltijden van de twee oudste kinderen. Vervolgens kijken we wat wel past. Hun uitgangspunt is dat er maximaal contact is met de beide ouders.

  • De kinderen blijven bij Johanna wonen en gaan om het weekend naar vader.
  • Tussendoor komen de kinderen woensdag eten bij vader.
  • Gert komt 1x in de week s ‘avonds de kinderen in bad en bed doen.
  • Gert blijft elke zaterdag (ook als de kinderen bij moeder zijn), met het oudste kind samen naar de volleybalwedstrijd gaan.

Kinderalimentatie

Gert en Johanna kiezen ervoor de uitkomst van alimentatieberekening de hoogte van de kinderalimentatie te handhaven. Reden is dat ze beiden deze reëel vinden.

Extra kosten

Afgesproken wordt dat de onvoorziene uitgaven, die school gerelateerd zijn of niet vergoed worden vanuit de zorgverzekering in onderling overleg worden gedaan. Deze kosten worden tussen Johanna en Gert verdeeld naar rato van hun inkomen in 60-40%. Dit wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.

Rechtbank?

Johanna en Gert besluiten het ouderschapsplan niet te laten bekrachtigen door de Rechtbank. Dit betekent dat een advocaat deze niet hoeft in te dienen en dat er geen extra kosten worden gemaakt. Ze zijn voorgelicht over het gevolg van deze keuze; als de alimentatie betaling niet goed verloopt, kan er geen beroep worden gedaan op het LBIO (landelijk buro inhouding onderhoudsbijdragen). Deze instantie heeft namelijk een juridische grondslag nodig, om stappen te kunnen zetten.

Lees meer: einde samenwoners regelen of hoe regel je alles goed voor de kinderen bij de scheiding?

De gevolgen van scheiding voor de kinderen

Als ik in een kennismakingsgesprek met cliënten vraag “wat is voor jullie nu en na de scheiding het belangrijkste” dan krijg ik altijd terug: de kinderen. Hoe komt het dan toch dat veel kinderen zich niet gezien voelen door hun ouders bij scheiding? Wat zijn de gevolgen van scheiding voor de kinderen?

Over de auteur

Sjoerd Uitenbroek

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Gevolgen van scheiding

In het proces van scheiding hebben kinderen regelmatig een gevoel van schuld. Het ene kind vraagt zich af of de scheiding aan hem/haar ligt, of het kind denkt dat het niet lief genoeg is, of wordt onzichtbaar en gaat op eieren lopen want ouders hebben het al zo moeilijk. Als scheidingsbemiddelaar bij Resolve Visie en ook als systeemcoach spreek ik regelmatig kinderen en/of ouders die worstelen met de negatieve beeldvorming die hun kinderen hebben over zichzelf en de gevolgen die het heeft.

Loyaliteitsconflict

Een ander gevolg van scheiding voor kinderen is het loyaliteitsconflict naar de ouders toe. Bij veel scheidingen wordt er onderling tussen de ouders vaak niet heel vriendelijk en respectvol over elkaar gesproken, ook niet naar de kinderen toe. Het gevolg daarvan is dat kinderen hun eigen verlangens en behoeftes opzij schuiven. Ze gaan meestal uit liefde voor een van de ouders zorgen.

Kinderen gaan dan feitelijk naast een van de ouders staan om die te ontlasten en de pijn van die ouder over te nemen. (wat natuurlijk niet kan). Die ouder is zich daar vaak niet van bewust en gaat leunen op het kind. Dit is een zeer onwenselijke situatie, want kinderen horen niet voor hun ouders te zorgen, ouders wel voor het kind, juist ook bij scheiding.

Overname van pijn

De pijn van een ouder kan een kind nooit overnemen, want het gevolg is dat de ouder en het kind de pijn allebei dragen. Voor het kind een pijn die niet van hem of haar is! De verstrikking van het dragen van pijn die niet van het kind is, maakt dat het kind als volwassene het leven niet ten volle kan nemen en het idee heeft dat iets hem of haar belemmert in de ontwikkeling.

Hoe dan wel?

Bij de gevolgen van scheiding voor de kinderen moeten ouders zich beseffen dat zij hun eigen pijn dienen te dragen en dat alleen zij daar verantwoordelijk voor zijn. Niemand kan hen daarbij helpen. Wel raad ik aan om een goede coach of andere hulpverlener (geen familie, vriend of anderszins bekende) te bezoeken om daarmee de pijn en rouwverwerking te delen. Ouders dienen aan kinderen te laten zien en voelen dat zij er samen, met elkaar, voor de kinderen zijn, ook in scheiding en dat zij in goed overleg samen beslissingen nemen over en voor de kinderen.

Gevolgen scheiding beperken

Het is zo belangrijk om heel duidelijk aan te geven dat de schuld van de scheiding niet bij de kinderen ligt. Regelmatig is dat een vraag van de kinderen als ik hen spreek.  Als een kind naast de ouder gaat staan, dient de ouder zich daar bewust van te zijn en zal deze het kind met zachte hand en duidelijk naar zijn eigen plaats dienen te sturen. Dat is duidelijk en geeft vaak meer rust bij de kinderen en ook zeker bij de ouders.

Lees meer op scheiden met kinderen over hoe je dit kunt aanpakken met behulp van mediation.

Gescheiden ouders? 5 tips voor een nieuw evenwicht

Je hebt net het scheidingstraject achter de rug. Een heftige tijd, zakelijke en financiële afspraken moesten worden gemaakt, de zorgverdeling moest worden besproken en een compleet ouderschapsplan werd opgesteld.

Nu jullie een nieuwe basis hebben gelegd gaan jullie op zoek naar de manier om dit zo goed mogelijk uit te voeren. Een nieuw evenwicht moet worden gevonden. Hieronder geeft Nellie Timmermans-van der Kamp, relatie- gezinstherapeut, praktische tips voor gescheiden ouders om ergernissen te voorkomen.

1. Zorg voor rust en stabiliteit

Rust en stabiliteit is wat een kind van gescheiden ouders nodig heeft. Het verdriet van een kind compenseren met cadeautjes en verwennerij is niet de oplossing. Dit lijkt makkelijk op korte termijn, maar is uiteindelijk niet vol te houden en ook niet wenselijk.

2. Je kind hoeft geen partij te kiezen

Een tip voor gescheiden ouders is om je kind niet tussen jullie in te laten staan. Je kind hoeft niet te kiezen! Geef je kind niet het gevoel dat het uitgehoord wordt, bemoei je niet (tegenover je kind) met zaken van de andere ouder en bepaal niet wat wel en niet verteld mag/moet worden tegen de andere ouder.

3. Geef je kind een eigen plekje

Geef je kind eigen spullen, zodat hij/zij zich bij jullie allebei thuis gaat voelen. Zo krijgt het kind minder het idee dat het steeds ‘verhuist’ of het gevoel van een logeerpartijtje. Het kind gaan zich echt thuis voelen bij jullie beiden als gescheiden ouders.

4. Dubbele kleding

Nog een tip voor gescheiden ouders: schaf wat meer of dubbele kleding aan. En maak geen ruzie over de kleding van jullie kind. Je kind zal zich dit aantrekken en komt zo weer tussen jullie in te staan. Leg wat ondergoed, sokken en pyjama’s bij jullie bieden neer. Geef het kind zo mogelijk de kleding aan die hij/zij aan had toen het kwam als hij/zij weer gaat, dit verkleint de kans op wrijving en irritatie.

5. Opmerkingen ten koste van de andere ouder

Probeer je kind niet gerust te stellen ten koste van de andere ouder. ‘Als er iets is bij papa dan mag je direct naar mama komen’, geeft een nare indirecte boodschap naar het kind; het zal wel niet zo fijn zijn bij papa. Ook al is de opmerking nog zo goed bedoelt, denk goed na welk gevoel je hiermee oproept bij je kind.

Meer gescheiden ouders tips lees je hier:

Lees hier wat mediation inhoud.

Co-ouderschap ervaringen

Tijdens jullie huwelijk hebben jullie met alle liefde gezorgd voor jullie kinderen. Over sommige zaken dachten jullie hetzelfde en zaten jullie op één lijn. Naar welke school de kinderen zouden gaan, wie de kinderen naar het voetbal of tennis bracht en dat de kinderen op hun 12e echt nog geen tongpiercing mochten hebben. Er waren natuurlijk ook verschillen in denkwijzen over de opvoeding, maar uiteindelijk kwamen jullie er wel uit.

Maar nu zijn jullie gescheiden en hebben jullie co-ouderschap. Wat houdt dat eigenlijk in? Wat zijn co-ouderschap ervaringen? Wie bepaalt nu de regels? Wanneer slapen de kinderen bij papa en wanneer bij mama? Waarom zouden we moeten kiezen voor co-ouderschap en niet voor een zorgverdeling?

Over de Auteur

Jantien Schaap

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Co-ouderschap verdeling

Co-ouderschap houdt in dat de zorg voor de kinderen na de scheiden (ongeveer) gelijk gedeeld wordt. Hoe jullie deze zorg verdelen, welke dagen en tijden de kinderen waar verblijven, bepalen jullie in onderling overleg. Welke afspraken jullie maken en hoe jullie dit vastleggen (ouderschapsplan) bepalen jullie eveneens zelf. Één ding is in ieder geval zeker, ook na de scheiding blijven jullie de ouders van jullie kinderen en zal er contact moeten zijn omtrent de opvoeding.

Ervaringen co-ouderschap

De belangrijkste reden om voor co-ouderschap te kiezen is dat je het kind evenveel contact met de moeder als met de vader gunt. Ervaringen van zowel de ouders alsook de kinderen met co-ouderschap zijn verschillend;

“Ik vind het fijn om allebei mijn ouders ongeveer evenveel te zien”

“Het is prettig om te ervaren dat mijn vader en moeder nog goed door 1 deur kunnen en ik in alle openheid dingen kan bespreken die mij dwars zitten”

“Het is soms lastig dat ik elke week mijn schoolspullen moet verhuizen van papa naar mama en andersom”

“Het is moeilijk om mijn kinderen gedurende een hele week niet te zien, maar het belangrijkste is dat zij zich gelukkig voelen bij deze gelijkwaardige regeling, dat doet mij goed”

“Het gaat nu heel goed, maar direct na de scheiding was het co-ouderschap niet makkelijk door de minder goede band met mijn ex-partner als gevolg van alles wat gebeurd was”

“Co-ouderschap vraagt veel en goede communicatie. Als we in een mindere periode zitten is dit soms heel ingewikkeld en emotioneel, maar als het goed gaat is dit zeer waardevol”

Nadelen van co-ouderschap, zijn die er ook?

Op voorhand kunnen er redenen zijn om er niet voor te kiezen. Onderstaande nadelen van co-ouderschap kunnen ook gezien worden als thema’s die van te voren goed moeten worden besproken. Uiteraard helpen onze mediators hier bij.

Emotionele Belasting

  • Co-ouderschap kan emotioneel belastend zijn voor zowel de ouders als de kinderen, vooral als de relatie tussen de ouders gespannen is.

Logistieke Uitdagingen

  • Het kan logistiek ingewikkeld zijn om kinderen tussen twee huizen te verplaatsen, vooral als de ouders niet dicht bij elkaar wonen.

Verschillende Opvoedingsstijlen

  • Verschillen in opvoedingsstijlen tussen de twee ouders kunnen voor verwarring zorgen bij het kind.

Financiële Kwesties

  • Het onderhouden van twee afzonderlijke huishoudens kan financieel belastend zijn.

Maak goede afspraken met elkaar

Uiteindelijk is het wat betreft co-ouderschap ervaringen, vooral belangrijk dat een bewuste en weloverwogen keuze wordt gemaakt over hoe het ouderschap na de scheiding in te vullen. Hierbij zowel rekening houden met de voorkeur van jullie zelf en jullie kinderen, maar ook met de praktische mogelijkheden en gevoelens die hiermee gepaard gaan. Als dit in alle openheid en eerlijkheid gebeurt kunnen er geen foute keuzes gemaakt worden en zal een ieder van jullie zijn geluk, samen met de kinderen, gaan vinden.

Lees meer; hoe regel je alles goed voor de kinderen bij de scheiding? Wat komt er in een ouderschapsplan?

Kerst na scheiding: 5 tips voor gescheiden ouders

Over de auteur

Sjoerd Uitenbroek

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

De mooiste tijd van het jaar breekt weer aan als je de media mag geloven! Heerlijke (feest)dagen met familie, blije kindergezichtjes, etc. Sinterklaas is de deur nog niet uit of de kerstboom wordt al naar binnen gesleept en de meest luxe hapjes worden op tafel gezet: FEEST!

Maar geldt dat voor iedereen? Stel: je bent in scheiding of net gescheiden en de feestdagen staan voor de deur. Wat doe je dan met zo’n eerste kerst na scheiding?

Eerste kerst na scheiding

Na jaren huwelijk ga je voor het eerst de feestdagen zonder partner vieren en afgesproken is dat de kinderen een dag bij hun moeder zijn en een dag bij hun vader. Spannend, hoe zou het gaan? Wat ga ik met de kinderen doen, hoe vinden de kinderen het, een dagje bij moeder en een dagje bij vader. Wat ga ik eten met de kinderen, en hoe?

Allemaal vragen die door je hoofd schieten en je best wel naar de keel grijpen. Was het maar alvast 2 januari, dan zijn die ingewikkelde feestdagen weer voorbij.

Alleen het schept ook mogelijkheden en nieuwe kansen, want je kunt de dag zonder kinderen helemaal zelf invullen. Wat een vrijheid! Na 2 scheidingen heb ik mogelijk wat tips voor kerst na scheiding, waar je als gescheiden ouders hopelijk iets mee kunt.

Tip 1: Wees niet te streng voor jezelf

Een eerste kerst na scheiding is moeilijk, dus wees niet te streng voor jezelf. Streef niet naar het onmogelijke. Je zit aan de keukentafel in je eentje en je voelt je verdrietig en alleen. Accepteer dat gevoel en bedenk, een goede huilbui kan erg opluchten dus wees niet stoer en laat verdriet toe!

Tip 2: Jij bent niet de enige

Soms denken we dat wij de enige zijn met gedoe en verdriet, alleen dat is echt niet zo. Besef dat ook bij de mensen om ons heen met volle feestdagen agenda’s, borrels, hapjes en veel gelach, het uiterlijke schijn is en zij zich mogelijk helemaal niet happy voelen van binnen. Het besef dat je zeker niet de enige bent, maakt jouw leed mogelijk wat dragelijker.

Tip 3: Verzet je zinnen ook al kost het moeite

Een eerste kerst zonder partner hoeft niet eenzaam te zijn. Dwing jezelf om op te staan en ga naar buiten, kijk wat er wordt georganiseerd voor alleenstaanden. Of kijk eens in je straat want je bent echt niet de enige die alleen is. Bel eens aan bij de alleenstaande buur en nodig hem/haar uit voor een koffie!

Toen ik alleen was op oudejaarsavond, ging ik naar het filmhuis: 2 films, oliebollen en glas bubbels en leuke contacten. Een heel fijne avond gehad.

Tip 4: Alleen met je verdriet

Wil je even alleen zijn met je verdriet, ga dan niet binnen zitten. Sluit jezelf niet op maar maak een flinke wandeling, paraplu mee en gaan! Ik weet zeker dat jij je in het hoofd bij thuiskomst veel beter voelt.

Tip 5: Praat erover

Praat met anderen over je verdriet en pijn want dat helpt bij de verwerking. Denk je dat je voor je omgeving lastig bent met weer je verhaal over je pijn en verdriet, zoek dan gelijkgestemden. MAAR niet alleen treurnis, lucht je hart maak daarna ook ruimte voor ontspanning, een goed gesprek en een goed glas!

Wijsheid en sterkte de komende feestdagen. Voor je het weet is die eerste kerst na scheiding achter de rug.

Meer informatie over scheiden met kinderen

Mediator: Sjoerd Uitenbroek
ResolveVisie, Scheidingbemiddeling
Coach, Counselor, Trainer en Opsteller NLP Master en Systemisch Werk

Gesprek van de mediator met de kinderen

Het besluit om de relatie te beëindigen is al een poosje geleden gevallen. Je woont misschien nog niet, of misschien al wel, apart. De kinderen reageerden verschillend op de mededeling dat jullie uit elkaar gaan. Boos, verdrietig, gelaten of misschien wel schijnbaar onaangedaan. Nu hebben jullie gekozen voor mediation bij de scheiding om samen afspraken te maken en de scheiding officieel te maken.

De mediator geeft aan dat hij/zij graag een gesprek met de kinderen wil voeren.  “Waarom” vragen jullie je af. Een scheiding mediator is er ook voor het kind!

Uit de praktijk: mediation met kinderen

Broer en zus zitten er klaar voor. Ze zijn 10 en 13 jaar. Ze vinden het heel erg spannend, dat merk je aan hun gewiebel en gegiebel. Ik vind het ook altijd weer spannend; hoe gaan de kinderen reageren? Wat vinden ze van het gesprek, wat vinden ze van de scheiding van hun ouders en de omgangsregeling die zij voor hen hebben afgesproken?

Ik begeleid hun ouders bij het maken van afspraken. Hij is een stoere brandweerman met een klein hartje’, zij wil het goede voor iedereen en vindt het lastig om eindelijk voor zichzelf te gaan staan.

Als ik aan hun kinderen vraag hoe het ging toen ze hoorden dat hun ouders gingen scheiden, beginnen ze allebei direct te praten. Ze hadden al een tijdje in de gaten dat er veel spanningen en ruzies tussen hun ouders was. Ze snappen wel waarom hun ouders uit elkaar gaan, ze zitten elkaar in de weg en ze willen rust.

Ik vraag de kinderen hoe het met hen gaat

Op dat moment zie ik bij de dochter een verdrietige blik en de zoon doet zijn uiterste best om zich groot te houden en zegt “maakt mij niet uit”. Ik leg uit dat het een verdrietige situatie is en dat er ook voor hen heel veel gaat veranderen en dat het helemaal niet erg is dat je hier verdrietig en soms ook boos over bent.

Ik vraag hen of zij hier met elkaar over kunnen praten. Daarop antwoorden zij dat zij dat wel vaak doen, maar niet als hun ouders er bij zijn. Op de vraag met wie zij er nog meer over kunnen praten geven ze aan dat de zoon veel met vrienden op school praat die ook gescheiden ouders hebben en de dochter praat regelmatig met haar mentor. Zij heeft iedere week een gesprekje met hem en dat lucht erg op.

Mediation met een lach en een traan

Uiteindelijk heb ik met de kinderen best een leuk mediator gesprek met af en toe een lach en een traan. Ze hopen dat hun moeder een leuk huis gaat vinden waar ze allebei een eigen kamer krijgen. En dat het in de buurt van hun huis nu is, waar papa blijft wonen, zodat ze niet te ver hoeven te fietsen als ze eens naar papa willen door de week.

Op mijn vraag of ze zich ook zorgen maken, zegt de zoon direct dat hij niet wil dat papa een nieuwe vriendin gaat krijgen die zich dan met hem gaat bemoeien. Maar dat zal hij dan wel duidelijk laten merken… De dochter maakt zich meer zorgen over hoe papa dan voor zichzelf moet zorgen, het huis schoon moet houden en iets gezonds voor zichzelf gaat koken. Hij kan helemaal niet koken, dat deed mama altijd.

Kinderen maken zich zorgen over hun ouders

Wat vind je belangrijk als papa en mama straks ieder hun eigen huis hebben? ‘Dat we nog af en toe met z’n allen iets doen, liefst iedere week,’ zegt de dochter. Haar broer zegt dat dat niet realistisch is; hij hoopt meer op eens per twee maanden.

Wat zouden jullie nog willen zeggen tegen je ouders? Dat ze hopen dat papa en mama weer gelukkig worden als alles geregeld is, en dat ze dan allebei hopelijk niet meer zo snel boos worden. Zulke schrijnende zaken hoor ik vaker: de kinderen maken zich zorgen over hun ouders.

Wat vonden jullie van dit gesprek? Beiden zeggen tegelijk dat het ze het fijn vonden om even met iemand anders te praten, maar dat ik het maar beter niet tegen hun ouders kon zeggen.

Kinderen gaan ook door rouwproces

Kinderen gaan ook door een rouwproces heen, net als de scheidende partners. Net als volwassene, beleeft ook ieder kind zo’n rouwproces anders en in een verschillend tempo. Bij rouw hoort in meer of mindere mate ontkenning, boosheid, verdriet en nog veel meer andere emoties. Bij jonge kinderen zie je vaak een terugval in het gedrag, b.v. dat ze weer in hun bed gaan plassen.

Meestal zijn ouders voor hun kinderen de eerst aangewezene om te praten over wat ze dwarszit. Maar wat ze dwarszit, de scheiding, heeft juist met die ouders te maken. Best lastig om met je moeder te praten over je eigen gevoelens als je moeder eigenlijk vooral boos is op je vader. En moeilijk om te merken dat je vader verdrietig of boos wordt als je vertelt waar je last van hebt.

Verscheurd gevoel

Natuurlijk gaat het niet bij alle kinderen op dezelfde manier. Maar vaak, soms bijna ongemerkt, maken kinderen zich zorgen om één of beide ouders, en proberen ze hen te beschermen. Soms gaat dat zover dat kinderen partij kiezen voor een ouder, ondanks het feit dat ze ook van de andere ouder houden.

Als je twee dierbaren ziet ruziemaken, dan voelt dat verscheurd. En ook al doen je ouders nog zo hun best om er voor je te zijn, over dat verscheurde gevoel kun je niet vrijuit praten, met iemand die aan één kant van die scheur zit. Als kinderen met een mediator in gesprek gaan over de scheiding, kan dit helpen bij de verwerking.

Kind en mediator opgelucht na gesprek

Een gesprek met een mediator is geen wondermiddel en ook geen therapie. Het is meer een mogelijkheid om als kind je verhaal te vertellen zonder je in te moeten houden, zonder te hoeven bedenken of het pijnlijk is om aan te horen. De mediator zit ten slotte niet aan een kant van die scheur. En iedereen weet dat het op z’n tijd kan opluchten om ongezouten je verhaal te kunnen doen.

Geen brevet van onvermogen!

Het kan voor kinderen ook fijn zijn om via de mediator hun ouders dingen te laten weten, die ze zelf niet zo makkelijk gezegd krijgen. En om je zorgen te delen is altijd fijn.

Ook is het zo dat, als kinderen daar expliciet toestemming voor geven, er soms hele waardevolle tips voor de zorgverdeling en omgangsregeling tussen de ouders worden doorgegeven. Al was het maar omdat het makkelijker is om tegen een ander dan je ouders te zeggen wat je echt het liefste wil.

Ouders voelen het soms als een brevet van onvermogen, dat het voor hun kinderen goed zou zijn om met iemand anders te praten over de scheiding. Het gaat heus wel goed met mijn kinderen en ze kunnen bij mij ook terecht. Dat is heel mooi en houden zo, maar dat extra stukje opluchting bij een mediator, dat gun je ze toch ook?

De mediators van Resolve begeleiden stellen om hun scheiding zorgvuldig te regelen. Onderdeel van de dienstverlening is een apart mediator gesprek met kinderen.

Meer informatie over scheiden met kinderen vind je hier.

Top 5 misverstanden over het ouderschapsplan

Als jullie gaan scheiden of uit elkaar gaan en jullie hebben samen het gezag over de kind(eren) dan zijn jullie wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In de praktijk zien wij dat hier nogal wat misverstanden over zijn. In deze blog de top 5 misverstanden over het ouderschapsplan:

Bij welke leeftijd mogen kinderen kiezen bij echtscheiding?

Mogen kinderen bij een scheiding zelf kiezen of ze bij hun vader of moeder willen blijven?

Als je uit elkaar gaat met een baby

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button