Wat is echtscheidingsbemiddeling?

Sjoerd Uitenbroek, mediator in Den Haag en omgeving, geeft antwoord op de vraag “Wat is echtscheidingsbemiddeling?” en wat dit voor partners kan betekenen. Bij echtscheidingsbemiddeling ga je samen om de tafel zitten met een gezamenlijke mediator om een scheiding zorgvuldig te regelen met oog voor alle partijen. Dit voorkomt veelal een vechtscheiding en dat is de eerste winst!

Over de auteur

Sjoerd Uitenbroek

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Wat zijn nog meer voordelen van echtscheidingsbemiddeling?

 • De duur van het scheidingsproces met bemiddeling is veel korter dan dat met advocaten.
 • Het is minder belastend voor partijen en eventuele kinderen.
 • Het is minder kostbaar dan een scheiding met advocaten.
 • Je investeert in jullie onderlinge communicatie en daarmee in de relatie, dit heeft een positief effect op jullie communicatie in de toekomst.

Een scheidingsbemiddelaar zal altijd kijken naar het belang van beide partijen. Zo zijn er talloze redenen om, als scheiding niet meer voorkomen kan worden, in zee te gaan met een scheidingbemiddelaar.

Wat is nodig voor echtscheidingsbemiddeling? Een scheiding middels scheidingsbemiddeling vraagt van partners een gezonde en evenwichtige communicatie en dat is vaak een uitdaging. Communiceren met elkaar, dat is makkelijk gezegd, alleen in praktijk is het nog vaak een hele opgave. Ik zal als mediator partners dus ook ondersteunen hierin.

Uit de praktijk: de (mis)communicatie tussen een scheidend stel

Jan en Ans zijn 20 jaar gehuwd en hebben 2 kinderen. De laatste jaren zit behoorlijk de klad in het huwelijk en ze hebben weleens gesproken over scheiden. Dat was niet een heel fijn gesprek dus daarna hebben zij het onderwerp verder maar gemeden.

Beiden zijn niet tevreden met hun leven, ze weten dat van elkaar, ook al is dat niet uitgesproken. Bij Jan en Ans wordt er überhaupt veel niet meer uitgesproken. De eerste jaren van hun huwelijk konden zij goed praten met elkaar, alleen gaandeweg zijn zij elkaar verloren.

Ans heeft het idee dat ook de kinderen last hebben de spanningen in huis, zeker het afgelopen half jaar is de spanning tussen hen dan ook flink opgelopen. Als ze wat tegen elkaar zeggen wordt het door de ander veelal negatief ontvangen, met als gevolg dat zij elkaar zijn gaan mijden.

Ans speelt al langer met het idee te vertellen dat zij wil scheiden, maar ja er is nooit een goed moment om die boodschap te brengen. Totdat het voor haar echt niet anders meer kan en op een avond zegt ze dan ook tegen Jan te willen scheiden. Hij is sprakeloos en heeft de boodschap van Ans helemaal niet aanzien komen. De verwijten vliegen over en weer over tafel en als zo vaak ontstaat er ruzie, want allebei zijn overtuigd van hun eigen gelijk.

Als de communicatie niet meer loopt, wat dan?

Jan geeft aan dat als Ans wil scheiden zij dan ook maar moet zorgen dat het geregeld wordt. Ans neemt contact op met mij als mediator. In het gesprek dat ik met ze heb geeft Jan aan dat scheiden de keuze is van Ans en dat hij niet begrijpt waarom. Goed er is weleens wat, Ans zeurt altijd over van alles en nog wat en dan krijgt hij, Jan altijd de schuld.

Ans spring er bovenop en bijt Jan toe dat hij nooit wat doet in het huishouden, eigenlijk sowieso nooit wat gedaan heeft, ook vroeger met de kinderen niet.  Jan houdt zijn mond en zit verongelijkt te kijken. Hij zit een beetje in de slachtofferrol.

Als scheidingsbemiddelaar weet ik dat het scheidingsproces alleen dan goed kan verlopen als partners op een gelijk niveau, zelfstandig en in hun eigen kracht met elkaar kunnen communiceren. Om Jan en Ans bewust te maken van de manier waarop zij communiceren kan ik altijd dingen toepassen, zoals:

 • Ik vraag aan Jan en Ans wat de woorden altijd en nooit voor hen betekenen.
 • Ook vraag ik aan de ander wat zijn of haar ervaring is als de ander het heeft over ‘altijd doe jij dit of dat of jij zal nooit eens hier of daaraan denken’.
 • Wat ook mogelijk is, is dat ik in de overdrijving ga (niet altijd toepasbaar wel heel effectief), door te vragen hoe het mogelijk is dat zij het zolang met elkaar hebben uitgehouden, terwijl de ander al jaren niet voldoet aan het ideaalbeeld.  Kortom legio mogelijkheden en meer om de angel voor dat moment uit het conflict te halen.

Hoe zit het met alle regelzaken bij de scheiding?

Zijn de gemoederen gesust dan kan de meer zakelijke kant worden gestart met de vraag, wat voor hen het meest belangrijk is in het proces. Meestal komen daar 2 antwoorden op:

Twee vragen die betrekking hebben op angst voor de toekomst, beide partners denken hun bestaansrecht te hebben verloren. De kunst is als echtsbemiddelaar om in het gesprek de ergste onzekerheid en angst weg te nemen bij partners. Zo ook bij Jan en Ans, zodat zij op een meer rustige manier naar hun eigen scheidingsproces kunnen kijken.

Wat dus nodig is, is dat de scheidingsmediator zowel kennis heeft over de emotionele kant van een scheiding, als ook over hypotheken, woningmarkt, het familierecht en alles wat speelt rondom een scheiding.

Lees meer: een ervaringsverhaal van scheidingsmediation. Of lees hier wat mediation inhoud.

Hoe lang duurt een scheiding met mediator?

De duur van een scheiding via een mediator kan variëren. De doorlooptijd is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de hoeveelheid van kwesties waar jullie afspraken over moeten maken. Zijn er wel of geen kinderen betrokken? Is er een koopwoning, een eigen bedrijf, etc. Daarnaast is bepalend of jullie echt bereid zijn tot samenwerking en hoe snel of hoe traag jullie tot afspraken komen.

Over het algemeen verloopt een scheiding via een mediator sneller dan scheiden via een gerechtelijke procedure.

Over de auteur

Ellen Nijenhof

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Hoe lang duurt scheiden: 3 fases

Bij een scheiding kun je 3 fases onderscheiden;

 • Het aanleveren van informatie (ongeveer 2 weken)
 • De mediation (ongeveer anderhalf tot drie maanden)
 • De juridische afwikkeling (ongeveer 5 tot 10 weken)

De meeste koppels leveren de informatie voor de scheiding binnen ongeveer 2 weken aan. Dit is het startmoment voor de mediationgesprekken, die vervolgens vaak om de twee weken plaatsvinden. Gemiddeld zijn 4 a 5 afspraken voldoende.

Na ondertekening van de stukken zijn degene die samenleven klaar. De stukken van getrouwde of geregistreerde koppels moeten daarentegen nog naar de rechtbank en de gemeente. Onze advocaat ontzorgt je volledig bij deze stappen en werkt landelijk samen met de rechtbank die op dat moment de snelste doorlooptijd kent. Al met al duurt de juridische afwikkeling 5 tot 10 weken, afhankelijk van de drukte bij de rechtbank.

Afronden scheiding via mediation

Als alles meezit kan een scheiding via mediation binnen zo’n drie a vier maanden worden afgerond inclusief de juridische stappen. Dit kan flink langer duren als er veel kwesties zijn waar jullie overeenstemming over moeten bereiken, zoals de verdeling van eigendommen, alimentatie, zorgregelingen en andere zaken. Het kan ook afhangen van de beschikbaarheid van de mediator, de agenda’s van beide partijen en de agenda van de rechtbank.

De duur van een scheiding kan, als er een internationaal aspect meespeelt, ook nog flink worden beïnvloed door wachttijden of vertraging bij het opvragen van juridische documenten uit het buitenland.

Interesse in scheidingsbemiddeling? Bel ons om jullie specifieke situatie door te spreken. We kunnen je dan vaak al telefonisch een goede indicatie geven over de duur van jullie scheiding.

Welke vragen moet je jezelf stellen voordat je een scheidingsbemiddelaar inschakelt?

Het hoge woord is eruit, de relatie is niet meer wat het was en jullie gaan je eigen weg. En dan… hoe nu de scheiding te regelen? (ongeacht of je nu samenwoont, geregistreerd partnerschap hebt of getrouwd bent. Jantien Schaap, mediator in Groningen werkt 3 vragen uit, die je op weg helpen bij de keuze voor een scheidingsbemiddelaar.

Gevoelens komen op, emoties lopen dwars door het gezonde verstand heen, terwijl je ook in een praktische modus komt, van wat er allemaal geregeld moet worden. Je kunt je ook zorgen maken hoe de nabije toekomst er dan uit komt te zien. Als er uit de relatie kinderen zijn gekomen, dan blijf je als ouders en opvoeders door de kinderen blijvend met elkaar verbonden, terwijl je juist als partners de relatie gaat beëindigen.

Gaan jullie verschillend met de scheiding om?

Jullie kunnen als partners op verschillende manieren met een scheiding omgaan. De één is bijvoorbeeld praktisch en nuchter en wil eerst inzicht in de financiële afronding, om vandaar uit grip te kunnen krijgen. Terwijl de ander niets moet weten van financiën en het liefst eerst de zorgverdeling van de kinderen helder wil hebben. Vaak leveren deze verschillende manieren van omgaan met emoties, die tijdens de relaties als aanvullend op elkaar werden gezien, nu eerder als storend ervaren.

Past een scheidingsbemiddelaar bij jullie? – 3 vragen

Scheiden met behulp van een advocaat, online of met een scheidingsbemiddelaar? De onderstaande 3 vragen zullen je op weg helpen om te weten of een scheidingsbemiddelaar bij jullie past:

 1. Welk doel heb ik voor ogen?
 2. Wil ik mijn belangen van behoeften onderscheiden?
 3. Wil ik in overleg met mijn partner?

1. Wat is mijn doel?

Wat is nu datgene wat ik echt wil bereiken met de gesprekken met een scheidingsbemiddelaar.

 • Denk hierbij aan: “ik wil in goed overleg uit elkaar” of “ik wil het goed voor de kinderen regelen”. Wat is een goede zorgverdeling nu eigenlijk? Wil ik dat de huisregels voor de kinderen in beide huizen gelijk zijn of laat ik dat los?
 • óf wil je het maximaal haalbare uit de scheiding halen? Wil je gaan bijvoorbeeld gaan voor maximale alimentatie?

Als je de relatie zo wilt afronden zodat jullie beiden een goede en eerlijke start kunnen maken, dan is de inzet van een scheidingsbemiddelaar een goede keuze.

2. Kan ik mijn wensen van mijn behoeften onderscheiden?

Zie ik het verschil tussen dat wat essentieel voor mij is (behoefte) en dat wat ik wil (wens). Wensen zijn een concrete uiting van een behoefte, maar worden in de praktijk vaak verward met behoeften. Dit leidt vaak tot meningsverschillen en conflicten.

Je vindt het bijvoorbeeld heel belangrijk dat jullie kinderen het grootste deel van de week bij jou zijn. De scheidingsbemiddelaar zal hier langer bij stil staan en doorvragen wat er echt mee bedoeld wordt.Is het inderdaad zo, of is het alleen een wens die ook op een andere manier ingewilligd kan worden?

Ouders spreken vaak van “het is de behoefte van mijn kind” terwijl het betreffend kind niet aan tafel zit. Bij doorvragen blijkt in de meeste gevallen het niet de behoefte van het kind is maar van de ouder zelf.

Door open te staan om bevraagd te worden naar de reden van je keuzes, kunnen de daadwerkelijke behoeften op tafel komen van waaruit de keuzes gemaakt gaan worden.

3. Wil ik in overleg met mijn partner?

Wil ik eigenlijk wel in overleg met de ander? Ben ik bereid de ander te horen? Ondanks verwijten en de harde woorden, die er wellicht over en weer gevallen kunnen zijn én ondanks het vertrouwen wat eventueel geschonden kan zijn. Deze emoties kunnen verstorend werken in hoe je de scheiding graag wilt regelen. De scheidingsbemiddelaar zal ruimte geven aan de emoties en praktische handvaten bieden om toch tot de kern te komen.

Dat dit niet altijd even makkelijk zal gaan is logisch en normaal. Een scheidingsbemiddelaar is er om dit proces te ondersteunen en te begeleiden. Vanuit een onafhankelijke en neutrale positie zorgt de scheidingsbemiddelaar ervoor dat beide partijen aan het woord komen én zij gezamenlijk tot een plan en afspraken komen. Hoe gaat bijvoorbeeld een goede zorgverdeling eruit zien of hoe regelen jullie alle financieel?

Heb je op vraag 3 ook positief geantwoord, dan zal het inschakelen van een scheidingsbemiddelaar goed bij jullie passen. Deze zal het proces begeleiden zodat jullie keuzes kunnen maken, met zicht op jullie rechten en hun plichten én zo een start maken met een nieuw begin.

Lees meer: wat kan een een mediator bij de scheiding betekenen? of meer over onze werkwijze scheiden in 7 stappen. Of wat mediation nou inhoud.

 

Wat kan EFT betekenen bij scheidingsmediation?

Leonie Poth over de inzet van EFT (Emotional Focussed Therapy) binnen scheidingsmediation: Door aandacht te besteden aan emotionele patronen kan een vechtscheiding voorkomen worden.

“We zijn in goed overleg en hebben al veel afspraken gemaakt.”. Soms klinkt het bijna verontschuldigend, soms veelbelovend. Ik ben dan ook vaak blij met de intentie dat partners goed uit elkaar willen. Toch komen regelmatig tijdens het scheidingsproces strubbelingen en gaat het maken van afspraken moeizaam. Of partners willen opnieuw mediation, omdat de afspraken niet nagekomen worden. Ex-en maken elkaar het leven zuur en hebben er geen grip op wat er gebeurt.

Het maken van afspraken loopt in het begin vaak goed

In aanvang zitten partners met het maken van zorg-afspraken of bij het verdelen van goederen wel op één lijn. Vaak is er nog geen bewustzijn op de eigen persoonlijke verlangens en behoeften. Partners hebben het al druk genoeg met alle rechten, plichten en fiscale gevolgen die een scheiding met zich meebrengt.

Hoe zijn stellen met elkaar verbonden?

Als je kijkt naar verlangens en behoeften en de emotionele kant, is mijn ervaring dat veel relaties en huwelijken gevormd op basis van:

 • gemeenschappelijke interesses (zoals reizen, interieur kiezen, sport en hobby)
 • teamwork (zoals huis kopen/ verbouwen, kinderen of een familiedrama verwerken)
 • een emotioneel gemis (zoals onzekerheid, niet alleen kunnen zijn en gebrek aan waardering/ liefde van anderen)

Levensprojecten, zoals ik ze noem, zijn de verbindende factor geworden, oftewel zij zorgen voor verbinding tussen partners. Hierbij kun je denken aan samen een huis kopen, kinderen krijgen en opvoeden, reizen plannen en maken of jullie huis ontwerpen en verbouwen.

Waardoor ontstaan de problemen?

De zichtbare problemen (zoals een moeizame communicatie met je ex) en de vele vechtscheidingen hebben met het loslaten van een ex-partner te maken. Hierbij worden onbewuste verborgen pijnen geraakt. Deze hebben rechtstreeks te maken met verstoorde verbindingen uit het verleden.

Wanneer levensprojecten binnen een relatie afgerond zijn, wordt het gemis van de emotionele verbinding voelbaar, dit is vaak niet bewust. De levensprojecten zorgen voor verbinding en deze vallen bij een relatiebreuk weg. Bij een scheiding wordt er echter veelal gesproken over de praktische zaken en niet over behoeftes, verlangens en gevoelens. Vaak heb je dit van huis uit ook niet geleerd.

Hoe zit het met emotionele behoeftes?

Daarmee wordt iets heel cruciaals overgeslagen. De primaire behoefte van een mens is om in emotionele verbondenheid te zijn. Nog meer dan eten, drinken of zelfs seks. Het gemis van verbinding of de angst voor het gemis weegt zelfs zwaarder dan geen eten meer hebben.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat wanneer een kind geen eten meer heeft, maar wel de liefdevolle verbinding met ouders meer overlevingskansen heeft dan een kind dat wel eten heeft maar emotioneel en/of fysiek verwaarloosd wordt.

Binnen een relatie is de emotionele verbondenheid dus cruciaal. Dit is ook volgens Sue Johnson, EFT-relatietherapeut een basisgegeven.

EFT en de hechtingstheorie

De hechtingstheorie (John Bowbly) en EFT (Sue Johnson) leert ons dat wanneer ergens in het leven een situatie (kort of langdurig) geweest is, waarin niet aan de behoefte van hechting voldaan werd, onbeantwoorde hechtingsbehoefte een verborgen rol in je leven blijven spelen.

Dit kan in de vroegste jeugd ontstaan zijn maar ook in een relatie op latere leeftijd. Omdat hechtingsbehoeften niet beantwoord zijn, ontstaat er een primaire emotie. Primaire emoties scheppen nabijheid. Wanneer aan deze emoties niet voldaan wordt ontstaat er een secundaire emotie die afstand scheppend is.

Voorbeeld uit de praktijk:

Nadine en Peter ontmoeten elkaar en worden verliefd. De liefde is een primaire emotie die behoefte aan emotionele verbondenheid raakt. Ze voelen zich veilig en durven de verbinding aan. Er worden veel gevoelens gedeeld, ze vrijen, huilen en lachen samen en hebben veel plezier. Na een paar jaar is de situatie echter helemaal veranderd. Nadine vindt dat Peter ‘hard’ in het leven staat, hij is onvriendelijk tegen haar en ze voelt zich niet fijn meer in zijn nabijheid. Hij vindt dat zij moet werken aan zichzelf en heeft kritiek op haar. Hun communicatie verloopt moeizaam en er wordt gesproken over uit elkaar gaan, want zo gaat het niet langer.

Wat je ziet gebeuren tussen hen is dat aan een hechtingsbehoefte niet voldaan wordt. Dit kan zijn: zie mij, erken mij, laat me weten dat ik veilig ben, dat ik er mag zijn of dat ik het waard ben. Hierdoor ontstaan er secundaire emoties, zoals boosheid, verdriet, angst, schaamte, schuld etc.

Deze emoties zijn een rookgordijn om het verlies van liefde en emotionele verbondenheid niet te voelen, laat staan erom te vragen. Vanuit de daaropvolgende secundaire reactie ontstaat er een beeld van zichzelf én de ander (de slachtoffer en de dader) waaruit een gedrag ontstaat die ervoor zorgt dat zij zichzelf gaan beschermen tegen strijd (eigenlijk om de pijn van het verlies niet te voelen). Verlies is de grootse angst die een mens heeft.

In het voorbeeld hierboven speelt dat Peter zich niet erkend voelt, hierdoor ontstaat er op een diep nivo angst voor verlies. In plaats van deze pijn te (h)erkennen, te voelen en uit te spreken, wordt hij boos. Bij Nadine speelt dat ze zich niet veilig voelt (een oud gevoel uit haar jeugd). Ook haar diepe angst voor verlating en verlies steekt de kop op en zij gaat reageren met verdriet en angst.

Wat gaat er mis in de relatie?

Wanneer stellen uit elkaar gaan is er voorafgaand al een lange periode van angst voor verlies voorafgegaan. Gedachten die kunnen ontstaan zijn:

 • ik kan het toch nooit goed doen en houd me wel stil
 • ik ben een mislukkeling en zonder me af
 • ik probeer me rustig te houden om geen conflict te laten ontstaan,
 • ik tel niet voor haar en de kinderen gaan altijd voor
 • het gaat toch goed, ons huwelijk? Wat wil ze nou?

Gedragingen die ontstaan zijn: terugtrekken, protesteren, zwijgen, afzonderen, vluchten etc.

Stellen raken gevangen in een patroon van achtervolging en protest, vechten en vluchten of elkaar beschuldigen. Ook wel de negatieve dans genoemd. Waar velen zich niet van bewust zijn is dat de dans niet de oorzaak is maar de muziek waarop ze dansen. De muziek is de verborgen pijn omdat er aan een behoefte van hechting niet voldaan wordt. Dus zij zelf zijn niet het probleem, maar het patroon van hun communicatie die ontstaan is.

Veel voorkomende hechtingsbehoeften zijn; behoefte om geaccepteerd te worden, nabijheid, om begrepen te worden, belangrijk gevonden te worden, erkenning, waardering te krijgen, geliefd te worden.

Veel voorkomende hechtingsangsten zijn; angst om genegeerd te worden, verlaten te worden, een mislukking te zijn, niet gewaardeerd of geaccepteerd te worden, om gecontroleerd te worden, om niet geliefd te voelen.

Wat kan EFT betekenen voor mediation?

Tijdens de gesprekken ben ik bemiddelaar/mediator, geen therapeut. Toch vult mijn achtergrond als EFT-coach de bemiddeling, aan doordat ik de dans herken en dit met partners bespreek.

Tijdens de gesprekken kan het voorkomen dat ik eerst een sluier moet oplichten van deze negatieve dans. Bijvoorbeeld wanneer de verwijten zich blijven voordoen of er veel onbegrip is en beiden niet tot afspraken komen. Soms doet zich dit in aanvang al voor, soms halverwege het proces. Wanneer het patroon van de dans meer duidelijk wordt, zijn de emotionele rookgordijnen niet meer noodzakelijk.

Hoe kan EFT helpen?

Mijn advies voor scheidende partners, die nog veel in de strijd zitten en toch met elkaar verder willen is om met een EFT therapeut naar het belemmerende patroon te kijken. Stellen gaan dan wel uit elkaar als partners, maar zullen vanuit het ouderschap, de jaren tot de kinderen volwassen zijn, nog steeds verbonden zijn. De weg van loskomen van de emotionele verbondenheid naar pragmatisch het ouderschap delen is niet makkelijk en ondersteuning daarbij is raadzaam.

Door meer inzicht, komt er meer tolerantie en het rouwproces en verlies krijgt ruimte. Hierdoor kunnen partners beter tot afspraken komen én zijn afspraken beter houdbaar!

Lees meer: wat kan mediation voor jullie betekenen?

Boekentip: Houd me vast – Sue Johnson.

Scheidingsmediation: Sanne verwijt Job dat ze alles kwijtraakt door hem

Zij moet nu en haar kinderen delen met Job en zijn nieuwe vriendin én moet ook nog eens gaan verhuizen. Haar hele leven staat op zijn kop, terwijl Job zijn leventje fijn op de rit heeft.

Bij een scheiding moeten er praktische zaken geregeld worden én spelen er allerlei emoties. Omdat je leven op de kop staat, je zekerheden wegvallen én er allerlei emoties en zorgen spelen, kan het lastig zijn om te komen tot afspraken. In de mediation gesprekken is hier dan ook aandacht voor. Door zaken samen te bespreken, kan de angel er vaak worden uitgehaald en kunnen jullie gezamenlijk komen tot oplossingen. Marion Bongers, mediator in Dordrecht en omgeving, geeft een voorbeeld van een stel, waarvan de vrouw in het huis wil blijven. Waar tegenaan wordt gelopen is het uitkoopbedrag en er blijken frustraties en emoties te spelen, die ook invloed hebben op de keuzes.

Uit de praktijk: Sanne en Job gaan scheiden

Sanne en Job zijn 12 jaar getrouwd als ze besluiten uit elkaar te gaan. Ze hebben samen een zoon van 10 en een dochter van 8 jaar. Job werkt als internationaal vrachtwagenchauffeur en is vaak langere periodes van huis. Sanne werkt parttime op een school. Ze hebben samen een koophuis.

Job heeft een nieuwe vriendin waar hij inmiddels al bij is ingetrokken. Sanne wil heel graag dat zij en de kinderen in de woning kunnen blijven wonen. Ook omdat ze vindt dat er voor de kinderen al zoveel veranderingen zijn. Job staat hierachter en vindt dat de kinderen zo in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen blijven. Sanne wil dus graag de eigen woning overnemen en samen met hun ga ik kijken welke stappen hiervoor moeten worden ondernomen.

Nu zit er een overwaarde van € 20.000 in de woning, wat inhoudt dat Sanne € 10.000 aan Job zou moeten meegeven. Dit zou zij mee moeten financieren met een nieuwe hypotheek. De bank geeft aan dat Sanne de woning over kan nemen en dat zij haar hiervoor een nieuwe hypotheek kunnen verstrekken. Dus dat is goed nieuws. Het uitkoopbedrag wil de bank echter niet meefinancieren. Reden is heel simpel; ze heeft een te laag inkomen.

Sanne is helemaal in paniek en verwijt Job dat ze nu alles kwijtraakt door de keuzes die hij heeft gemaakt. Zij moet nu en haar kinderen delen met Job en zijn nieuwe vriendin én moet ook nog eens gaan verhuizen. Haar hele leven staat op zijn kop, terwijl Job zijn leventje fijn op de rit heeft. Job geeft aan geen zin te hebben in al deze verwijten. Hij vindt dat Sanne zal moeten accepteren dat het niet anders is. Zij wordt bozer en bozer en Job draait zich volledig van Sanne af en kijkt mij aan en vraagt “kunnen we verder gaan”?

Ik vraag aan Sanne of dit haar lukt, waarop zij zegt zo niet verder te kunnen en willen. Daarna vraag ik aan Job of hij begrijpt waarom Sanne zo reageert. Job zegt dat hij dit begrijpt, maar dat hij hier niets mee kan, de situatie is nu eenmaal zoals die is. Dan vraag ik hen beiden wat zij belangrijk voor hun kinderen vinden en Job zegt dat hij het de kinderen en Sanne gunt om in het vertrouwde huis te blijven wonen. Maar hij is helemaal klaar met haar verwijten over zijn nieuwe vriendin.

Sanne roept radeloos dat die vriendin de schuld van alles is en dat zij door háár nu in deze situatie is beland. Ik ga met hen dieper in op de verwijten en laat Sanne vertellen wat ze nu het allerergste vindt. Job mag haar daarbij niet in de rede vallen. Als zij klaar is met haar verhaal, laat ik Job haar verhaal kort samenvatten. Ook vraag ik hem dit aan Sanne terug te koppelen, met de vraag of hij het goed heeft begrepen. Er komt een stukje ontspanning bij Sanne en zij geeft aan dat Job nu voor het eerst naar haar luistert en dat hij begrip toont voor haar situatie.

Vanuit het niets zegt Job, dat hij niet op de helft van de overwaarde zit te wachten. Sanne hoeft dit niet aan hem te geven, als zij hierdoor in de woning zou kunnen blijven wonen. Maar hij wil wel graag wil dat zij niet steeds zijn vriendin zo afvalt. De tranen springen in de ogen van Sanne, ze is hevig ontroerd en biedt zelfs haar excuses aan over wat zij heeft geroepen over de vriendin van Job.

Ik geef aan dat zij, als zij het beiden op deze manier willen, dit geregeld kan worden. Job kan en mag afstand doen van de helft van de overwaarde. Dit maakt het mogelijk dat Sanne en de kinderen in de woning kunnen blijven wonen. Sanne is enorm opgelucht en Job verzacht zichtbaar en is blij dat Sanne haar excuses aanbiedt over zijn vriendin. Er ontstaat een sfeer waarin zij beiden verder kunnen praten over hoe de kennismaking van de kinderen met de nieuwe vriendin eruit moet gaan zien. Sanne stelt voor om zelf eerst kennis met haar te gaan maken.

Ik bespreek nog met hen dat het ‘geen ruilhandel’ moet zijn’ in die zin dat door het financiële gebaar van Job, wordt afgedwongen dat Sanne zijn vriendin accepteert. Sanne geeft aan dat dit niet het geval is. Doordat ze door Job gehoord is en begrip heeft ontvangen én doordat de rust er komt dat ze in het huis kan blijven, komt ze meer tot zichzelf en ziet ze ook in dat het leven verder gaat. Ze wil absoluut niet in een vechtscheiding terechtkomen en realiseert zich dat ze daar zelf ook een grote invloed op heeft. Job geeft ook aan dat zijn drijfveer is dat de kinderen met Sanne in het huis kunnen blijven en hij is blij met de opening van Sanne in de acceptatie van zijn nieuwe relatie.

Door boosheid en onbegrip kom je vast te zitten

In dit praktijkvoorbeeld wordt duidelijk dat door onbegrip en boosheid ex-partners vast komen te zitten en hierdoor moeilijk tot beslissingen kunnen komen. Door de inzet van de mediator ontstaat er begrip voor elkaars situatie en worden er afspraken gemaakt die voor alle partijen goed voelen.

De rol van de mediator is beide partijen duidelijk te maken hoe het wettelijk zit (beiden hebben recht op elk de helft van de overwaarde) en dat het mogelijk is hiervan af te wijken, als je dit maar bewust doet. In dit geval dus om de reden dat het mogelijk wordt gemaakt dat de vrouw in het huis kan blijven. Door aandacht te besteden aan de emoties is er de angel uitgehaald, waardoor er ook een opening is gekomen dat beiden beter met elkaar door één deur kunnen. In dit geval ontstaat er rust in Sanne’s situatie waardoor ze beter kan omgaan met het feit dat Job een nieuwe relatie heeft.

In deze situatie wordt Sanne, even los van hoe de andere zaken worden gedeeld, overbedeeld met € 10.000. Indien dit een gezamenlijke beslissing is mag dat ook. Vaak wordt dit verrekend met andere vermogensbestanddelen (zoals spaargeld, een beleggingspolis of bijvoorbeeld een auto) als deze er zijn, maar in deze situatie lag dat anders.

Lees meer: 10 voordelen van scheidingsmediation of wat kan echtscheidingsbemiddeling voor jullie betekenen?

Scheiden: emoties én praktische zaken

Samen met onze mediators wordt jullie scheiding compleet geregeld. Voor alle praktische zaken wordt er gezocht naar oplossingen én is ruimte voor het gesprek en de emoties die er spelen. Dit geeft jullie het beste uitgangspunt voor de toekomst. Neem contact op voor een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek door het contactformulier in te vullen, door rechtstreeks contact op te nemen met een mediator in jullie buurt of te bellen met ons landelijke informatienummer: 085 1302999.

Een App op je mobiele met alles over relaties en uit elkaar gaan

Een app die je kan helpen je relatie goed te houden, maar die je ook kan helpen om op een zo goed mogelijke manier uit elkaar te gaan; de SAM App. Professionals bieden tips, oefeningen en ondersteuning op veel levensgebieden, die invloed hebben op je geluk.

Als Resolve bieden op de SAM App al een aantal gratis challenges aan en we gaan de komende tijd weer veel info en tips delen!

Wat je al kunt vinden:

 • Loopt jouw relatie nog lekker? Deze challenge helpt je de 4 grootste gevaren aan te pakken. We delen 4 tips met je, die je kunt toepassen om het weer leuker met elkaar te krijgen.
 • Help wij gaan uit elkaar – welke hulp past bij ons? De beslissing is genomen, jullie gaan uit elkaar. Je kunt je afvragen of je hulp nodig hebt en vooral ook welke hulp bij jullie past. Deze challenge helpt je met een aantal stellingen duidelijk te maken of er hulp nodig is én welke hulp dan bij jou het beste past.
 • Hoe zit het met jullie verlangens in de relatie? Verlangens als erkenning, vertrouwen of liefde hoop je te vinden in jezelf en in je liefdesrelatie. Wordt daar voldoende invulling aangegeven in je relatie? Deze challenge helpt jou en jullie je hiervan bewust te worden.

Lees de hele blog op de Nieuwe Stap: Aan de slag met je relatie met de SAM App of lees wat je kunt verwachten van Resolve op de de Sam App.

Als je partner niet wil scheiden

Over het algemeen gaan stellen niet “zomaar” scheiden, zonder dat ze daar eerst heel goed over nagedacht hebben. Meestal is er een heel (lang) proces aan vooraf gegaan, voordat je de beslissing neemt om daadwerkelijk de stap te zetten. Het vooruitzicht het te moeten vertellen aan je partner en aan je kinderen, kan de beslissing nog moeilijker maken. Zo kan het zijn dat je de keuze voor je uitschuift, terwijl je eigenlijk vanbinnen al afstand neemt. Tot het moment dat het onoverkomelijk wordt, en je echt niet verder wilt en het gaat vertellen aan de ander.

Hoe vertel je dat je wilt scheiden?

Wat als je partner het helemaal niet heeft zien aankomen? De eerste reactie kan er eentje zijn van ongeloof en boosheid en de boodschap dat je wilt scheiden wordt niet aangenomen. Misschien heb jij je verhaal wel heel goed voorbereid. Je hebt van tevoren goed nagedacht hoe jij de wens om te gaan scheiden onderbouwt, zodat je partner vast wel zal begrijpen waarom jij deze keuze maakt.

Na een eerste heftige reactie van de ander, komen er meestal talloze vragen op je af en kan de ander proberen je nog op andere gedachten te brengen. Dit is eigenlijk heel logisch. De scheidingsmelding maakt dat er ineens een einde komt aan het toekomstperspectief dat jullie samen hadden. De basis waarop die gebouwd was, dreigt ineens weg te vallen. Het is dan ook goed om de ander eerst even de tijd en de ruimte te gunnen om de boodschap te laten doordringen. Jij bent al een hele tijd bezig met het proces, voor de ander begint het net.

Als het tijd wordt de eerste stap te zetten

Op een gegeven moment kun je eraan toe zijn de scheiding daadwerkelijk te gaan regelen. Het liefst met een mediator, want die is er voor jullie beiden. Als je daartoe actie wil ondernemen, dan kan het zijn dat jouw partner niet van plan is daaraan mee te werken. De ander zegt niet te willen scheiden en wil dat alles blijft zoals het is. Waarom de ander niet wil meewerken aan de scheiding kan allerlei oorzaken hebben. De ander kan denken dat de bui wel over waait of soms wil iemand vanuit een geloofsovertuiging niet scheiden. Men kan ook weigeren vanuit een stuk afhankelijkheid, ‘hoe moet dat straks dan allemaal zonder jou’.

In sommige gevallen vinden partners dat ze het recht hebben om het huwelijk te redden binnen relatietherapie en gaan dat dan ook eisen. Maar als het voor jou zeker is dat je niet langer gelukkig bent/wordt in dit huwelijk, dan kan jouw overtuiging zijn dat het te laat is voor relatietherapie.

Als je partner weigert mee te werken aan de scheiding

Hoe vervelend ook; deze patstelling brengt geen beweging in de situatie die niet langer wenselijk is. Wat kun je nu het beste doen?

 • Wees duidelijk en direct in je boodschap van de scheiding. Voorkom dat je in rondjes blijft draaien en voorkom ruis, waardoor er wellicht weer hoop bij de ander kan ontstaan. Besef je (en laat dit ook aan je partner weten) dat er twee mensen nodig zijn voor het voortzetten van de relatie. En in Nederland is het zo geregeld, dat er één nodig is om de scheiding door te zetten.
 • Laat de ander weten dat je ook de stap wilt zetten om de scheiding te regelen. Zo wordt het voor de ander ook echt. Besef je (en leg dit ook uit aan je partner) dat het zo geregeld is dat er 2 manieren zijn jullie scheiding te regelen. Te weten via een mediator of elk een advocaat. De eerste vorm levert jullie een goedkopere en snellere oplossing op. Ook voorkomen jullie dat je tegenover elkaar komt te staan. Helemaal van belang als jullie samen kinderen hebben en dus met elkaar te maken houden als ouders.

Ook in het mediation gesprek kan zo nodig aandacht besteed worden aan de scheidingsmelding. In het bijzijn van een mediator kan er dan worden ingegaan op de vraag, waarom één van de partners wil scheiden.

Lees meer: rouwproces bij de scheiding en wat betekent echtscheidingsbemiddeling?

Wanneer is mediation een succes?

Wanneer is mediation een succes? Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Wanneer de mediation met een overeenkomst wordt beëindigd, is een belangrijke eerste stap gezet en is, na de juridische afhandeling, de scheiding een feit. Een scheiding is per definitie geen succes. Het voorkomen van een vechtscheiding en het bereiken van een compromis met een voor alle betrokkenen aanvaardbare uitkomst maakt een mediation traject geslaagd. Rogier van Pelt, mediator in Rotterdam en omgeving gaat in op de vraag wanneer mediation een succes is.

Ik kies er daarom voor om vooraf, in het eerste vrijblijvende kennismakingsgesprek, te vragen wanneer voor beide partners de mediation geslaagd is. Zo kan ik beoordelen of mediation in dat specifieke geval passend is en ontstaat een realistisch verwachtingspatroon.

De antwoorden op deze vraag zijn zeer divers, ik zal hiervan een voorbeeld noemen;

Remco en Wendy – een geslaagde mediation

Remco en Wendy hebben in 2013 met mij hun scheiding geregeld. Destijds waren de afspraken naar beider tevredenheid tot stand gekomen en na een kort maar intensief traject was de scheiding geregeld.

Waarom mediation?

4 jaar later benaderde Wendy mij opnieuw, er was een conflict ontstaan en zij wilde graag weten wie in dit geval “gelijk” had. In een dergelijk geval kan ik als mediator geen uitspraak doen, ik ben immers geen rechter. Ik benadruk daarom het belang om met elkaar in gesprek te blijven en eventueel te overwegen opnieuw mediation in te schakelen. Het alternatief is elk een eigen advocaat in te schakelen, wat het conflict doorgaans niet ten goede komt.

In de maanden daarna volgt nog een aantal contactmomenten met Remco en Wendy, met hetzelfde antwoord van mij, hierna wordt het stil.

Rechtszittingen

Tot bijna een jaar later het verzoek komt om een nieuwe afspraak te plannen. Remco en Wendy hebben inmiddels een aantal rechtszittingen achter de rug. Het conflict draait om een verhuisverzoek van Wendy. Het gevolg zal zijn dat de huidige co-ouderschapregeling niet meer mogelijk is. Wendy wil dat dochter Zoë met haar meeverhuist, Remco wil dat Zoë bij hem komt wonen.

De rechter geeft aan bereid te zijn een uitspraak te doen maar adviseert Remco en Wendy alsnog eerst samen goed de alternatieven te onderzoeken. De uitspraak zal immers voor een van beiden erg teleurstellend zijn en beiden zullen elkaar in de toekomst toch nog veelvuldig nodig hebben. De rechter stelt daarom mediation voor.

Omdat Remco en Wendy eerder een positieve ervaring met mij hebben gehad kiezen zij ervoor de mediation opnieuw door mij te laten begeleiden.

Een aantal intensieve en emotionele gesprekken volgen. Veel aandacht is hierbij besteed aan de onderlinge verstandhouding. Deze is nadat Wendy destijds de woning heeft verlaten behoorlijk bekoeld. Nadat hier de nodige ruis is weggenomen blijkt het oorspronkelijke verhuisprobleem makkelijker te kunnen worden opgelost dan eerder voor mogelijk werd gehouden.

De mediation wordt beëindigd met een overeenkomst waarin de nieuwe afspraken zijn vastgelegd. De mediation is geslaagd. Via hun advocaten hebben Remco en Wendy de Rechtbank laten weten dat de zaak gesloten kan worden.

Remco en Wendy verwachten bij toekomstige meningsverschillen samen weer tot een oplossing te kunnen komen, en mij hierbij niet meer nodig te hebben. Zij spreken af regelmatig bij elkaar te komen om de huidige gang van zaken rond hun dochter Zoë te evalueren.

Lees meer: wat kan scheidingsmediation voor jullie betekenen?

10 voordelen scheidingsmediation

Scheidingsmediation betekent dat je samen onder begeleiding van een mediator de hele scheiding regelt. Mariska Blijsie (mediator), zet de 10 voordelen van scheidingsmediation op een rijtje:

1. Mediation vraagt om het commitment om er samen uit te komen en een goede startpositie voor beiden te creëren. Scheiden met behulp van mediation haalt daarom de beste houding en communicatievaardigheden in je naar boven.

2. De mediator is neutraal en onpartijdig en helpt jullie om samen tot oplossingen te komen. Dit zorgt ervoor dat een conflict niet verder escaleert.

3. Datgene wat jullie verbindt is belangrijker dan wat jullie verdeeld houdt. Hierdoor kan jullie contact na de mediation behouden blijven.

4. Jullie zijn heer en meester over jullie eigen scheiding en bepalen zelf vanuit gelijkwaardigheid en geïnformeerdheid hoe jullie afspraken eruit komen te zien. Dat zorgt voor evenwichtige afspraken.

5. De mediator is MfN gecertificeerd en zeer deskundig. Dat geeft houvast. De mediator biedt het communicatieve, praktische, fiscale en juridische kader voor de afwikkeling van jullie scheiding.

6. De mediator geeft ook de nodige aandacht aan de emotionele aspecten van de scheiding en moedigt jullie aan hierin goed voor jezelf te zorgen. Wanneer jullie goed voor je zelf zorgen, kunnen jullie er ook zijn voor jullie kinderen.

7. De mediator schenkt veel aandacht aan het belang van de kinderen in het scheidingsproces. De mediator helpt jullie samen de relatie af te hechten en geeft jullie de gelegenheid je opnieuw met elkaar te verbinden als partners in ouderschap.

8. Mediation scheelt vaak aanzienlijk in kosten en in tijd ten opzichte van een procedure met twee advocaten. De uitkomst ligt in jullie handen en niet in de handen van de Rechtbank.

9. Mediation biedt op korte termijn een realistisch perspectief op de nabije toekomst. Dat geeft rust en overzicht. De mediator geeft jullie de gelegenheid de scheiding emotioneel een plek te geven en bereidt jullie voor op een nieuwe start.

10. Mediation is informeel en vindt vaak gewoon bij jullie thuis aan de keukentafel plaats of indien gewenst op een prettige neutrale locatie. Jullie hoeven niet te verschijnen voor de Rechtbank. Dat scheelt veel stress.

De 5 meest voorkomende misverstanden over mediation

Way Ying Lee (mediator) vertelt in deze blog meer over wat mediation bij scheiding inhoudt en gaat in op de 5 meest voorkomende misverstanden over mediation.

Mediation kwam in Nederland op in de jaren negentig. Redenen hiervoor waren onder andere: men vond meer en meer dat de traditionele juridische oplossing voor conflicten niet meer toereikend was; de maatschappij was veranderd en men was mondiger geworden en mediation paste wonderlijk goed bij het Nederlandse poldermodel. waarin we gewend zijn om te zoeken naar de oplossing die bij alle partijen past.

Mediation heeft inmiddels een vaste plek heeft gekregen naast de bekende mogelijkheden om conflicten aan te pakken en vooral op het gebied van echtscheidingen is mediation niet meer weg te denken. Toch is niet bij iedereen bekend wat het precies inhoudt en wat mediators doen. Tijd om de 5 meest voorkomende misverstanden over echtscheidings-mediation te bespreken.

1. Mediation is relatietherapie

Mediation is geen relatietherapie. Ik word als mediator pas ingeschakeld als een stel besloten heeft om uit elkaar te gaan en hulp nodig heeft bij het maken van beslissingen over de wijze waarop men uit elkaar gaat. Het doel is dus het gezamenlijk regelen van de (echt-)scheiding op respectvolle wijze, zodat beiden een nieuwe start kunnen maken.

2. De mediator bepaalt wat de afspraken worden

Als mediator ben ik geen rechter, maar ben ik neutraal (staat geen van de partijen bij) en onafhankelijk (heeft geen belang bij de afspraken van partijen en is dus niet verbonden aan een bank of andere organisatie).

Ik kan wel inzichtelijk maken wat de opties zijn, bijvoorbeeld als er beslist moet worden over de eigen woning bij de scheiding. Het kan bijvoorbeeld mogelijk zijn om een woning onverdeeld te laten als geen van jullie beiden genoeg inkomen hebben om de hypotheek over te nemen. Maar jullie zijn het juist zelf die aangeven wat er in jullie geval werkt en hoe jullie het willen. Juist doordat jullie zelf beslissen en op die manier zorgen dat de afspraken maatwerk zijn, zijn de afspraken op langere termijn houdbaar.

3. De mediator lost de problemen op

Ik ben als mediator gesprekspartner en zorg ervoor dat jullie met elkaar in gesprek gaan over wat jullie belangrijk vinden en waarom dit voor jullie belangrijk is. Op die manier worden problemen van verschillende kanten belicht. Jullie moeten dus zelf aan het werk om de problemen te bespreken en vooral ook naar elkaar te luisteren en de intentie hebben om er met elkaar uit te komen.

4. Ik ga alleen naar de mediator

Aangezien ik als mediator neutraal ben, zal er altijd met jullie samen gesproken worden. Alles moet transparant zijn voor jullie beiden, want onderonsjes tussen de mediator en één van jullie is voor de ander heel vervelend.

Het komt voor dat men aan de telefoon al heel veel vragen heeft, maar de uitleg over mediation en mijn dienstverlening kan het beste aan jullie allebei tegelijk gegeven worden, zodat ieder dezelfde informatie krijgt.

5. Ik heb een advocaat nodig om naar de mediator te gaan

Nee hoor, in mediation probeer je er samen uit te komen met oplossingen en afspraken die voor jullie beiden goed werken. Ik zorg ervoor dat jullie beiden aan bod komen en dat beiden kunnen beschikken over dezelfde informatie voordat er besloten wordt. Daarna is het altijd mogelijk om de besluiten te laten checken door een eigen deskundige, zoals een financieel adviseur of advocaat.

In tegenstelling tot een mediator -die er voor jullie beiden is- is een advocaat een belangenbehartiger, dat houdt in, dat de advocaat opkomt voor zijn of haar opdrachtgever. Als de belangen van jullie niet gelijk zijn, moet ieder zijn eigen belangenbehartiger hebben. In de praktijk betekent dit dat de boel wat meer op scherp komt te staan, want de belangen van de één kunnen tegengesteld zijn aan de belangen van de ander (denk aan de betaling van partneralimentatie).

Met mediation kun je goed verder – ook als ouders

Als jullie uit elkaar gaan en jullie dit op een -naar elkaar- respectvolle manier willen doen, is mediation dé aangewezen weg. Als mediator ben ik er voor jullie beiden en werken jullie eraan om samen afspraken te maken. Ik help jullie door dit proces heen en zorg ook -via onze advocaat- voor de formele afhandeling bij de rechtbank en de inschrijving van de echtscheiding bij de gemeente. In het hele proces worden jullie ontzorgd!

En mocht de communicatie tussen jullie toch niet meer gaan, dan kun je altijd nog de gang naar de rechter maken, maar dan is er meestal niet veel hoop meer dat de onderlinge relatie goed blijft. Met mediation beslissen jullie samen over de toekomst en -als jullie kinderen hebben- hebben jullie een reële tot goede kans dat de relatie met de andere ouder van jullie kind(eren) goed blijft.

Lees meer: 10 voordelen van scheidingsmediation.

 

 

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button