Hoe verandert onze mediation door de Corona crisis?

Onze boodschap: Persoonlijke scheidingsbegeleiding, ook in crisistijd. Nu via een scherm bij jullie aan tafel.

Door de Corona crisis verandert de samenleving en ook onze mediators werken door de 1,5 meter samenleving anders. Grootste verschil is dat we naast thuis afspreken bij onze klanten (wat we nog doen), ook videobellen. Lees de ervaringen van onze mediators én wat het voor jullie als klanten kan betekenen als je gaat scheiden.

Is persoonlijke begeleiding via een onpersoonlijk scherm mogelijk?

Quotes van onze mediators over videobellen:

Menselijk en persoonlijk contact via een onpersoonlijk scherm, dat leek mij niet te doen. Gelukkig wel! Het is anders, op een andere, nieuwe manier toch persoonlijk, intensiever lijkt het wel bijna.”

Laatst gaf een klant aan: “ ik vergeet gewoon dat we online/via video met elkaar in gesprek zijn, het is net of je hier aan tafel zit.’  

‘Wat ik jullie mee wil geven is dat mijn ervaringen met Skype of Zoom alleen maar positief zijn en dat het een prachtige alternatieve manier is om toch thuis te zijn bij mijn klanten en ze op een nabije manier te begeleiden in hun scheidingsproces.’  

Het werk gaat door ook middels Skype en er is wat verschil ten aanzien van de verbinding, omdat ik een deel lichaamstaal mis. Door daar wat meer aandacht aan te besteden door uitvragen en meer benoemen wat ik wel zie en scherp te letten op de tonaliteit en de ogen fiets ik daar goed door heen.  Ook achter een beeldscherm heb ik een gevoel bij een cliënt en door dat gevoel uit te spreken controleer ik of het gevoel juist is. Verder heb ik ook nog steeds cliënten aan tafel.’  

Waarom juist nu kiezen voor mediation?

Ik hoorde laatst dat kinderen niet naar hun vader mochten vanwege het Coronavirus, dat is toch haast ondenkbaar. Ook tijdens Corona is het zo belangrijk om met elkaar goede afspraken te maken over de kinderen, voor nu en de toekomst. Regel het goed, regel het met Resolve!’

Juist in deze tijd kan mediation jullie helpen om duidelijkheid te krijgen voor de periode na jullie scheiding. Duidelijkheid kan rust geven waardoor je angsten en onzekerheden minder worden.’   

Hoe ziet thuis afspreken eruit tijdens de Corona crisis?

‘Ik laat de keus aan klanten en wat voornamelijk naar voren komt is ‘ik ben er niet bang voor’ m.a.w. richtlijnen in acht nemen. Ik geef iedere klant een ellebooggroet, breekt direct het ijs, zo merkte ik. Het bezoek begint daardoor al luchtiger en met een grinnik.’   

Onze informatie over scheiden en de gevolgen van de Corona crisis

Wil je meer lezen?

 

Hoe ziet mediation eruit tijdens de Corona Crisis?

Onze mediator Anniek Drent vertelt in in deze blog hoe Corona ook haar gezinsleven beïnvloedt als in één keer de studerende kinderen thuis zijn. Ook vertelt ze hoe het werk als mediator gewoon doorgaat. En hoe ze scheidende stellen ook in deze tijd goed kan bijstaan.

Lees hier wat mediation precies inhoud.

Update Corona virus

Resolve Scheidingsbemiddeling wordt Resolve Visie

Resolve Scheidingsbemiddeling is een intensieve samenwerking aangegaan met BMP Finance. Door de samenwerking met BMP Finance kunnen we bij de scheiding al vroeg in het proces duidelijkheid geven over zaken rondom de koopwoning.

Om de samenwerking duidelijk te maken aan klanten hebben we Visie toegevoegd aan onze bedrijfsnaam. Resolve gaat in 2020 verder onder de naam Resolve Visie.

Yvonne van den Berg, eigenaar van Resolve Visie is blij met de samenwerking: ‘Scheiden en wonen zijn heel nauw met elkaar verbonden. Als mensen gaan scheiden verandert ook altijd de woonsituatie. Vaak is er een koophuis in het spel. We willen voorkomen dat mensen in scheiding van het kastje naar de muur worden gestuurd.

We merkten in de praktijk dat de geldverstrekker vaak zegt: ‘wij kunnen pas wat doen als het scheidingsconvenant er is’. Maar het convenant kan pas worden opgesteld als duidelijk is wat mogelijk is in de woonsituatie. Door de samenwerking met BMP Finance kunnen we snel een antwoord geven.’

Voordeel klanten

De korte lijnen met de hypotheekadviseurs van BMP Finance leveren onze klanten voordeel op:

 • Er wordt voor gezorgd dat alles rondom de scheiding wat te maken heeft met de eigen woning snel inzichtelijk wordt gemaakt én dat hier goede afspraken over komen. Zoals wat is mogelijk met partneralimentatie en een kloppend scheidingsconvenant.
 • Klanten krijgen zekerheid over wat haalbaar is met hun eigen koophuis én eventueel het kopen van een andere woning.
 • De hypotheekadviseurs kunnen vervolgens snel de hypotheek regelen.

BMP Finance heeft gedurende ruim 25 jaar een betrouwbare naam opgebouwd en vele klanten geholpen aan de beste hypotheek passend bij hun persoonlijke situatie. Ook is er door de landelijke spreiding altijd een vestiging in de buurt. Bovendien kunnen klanten ook kiezen voor het gemak van online webcam advies.

Samenwerking

‘Aan onze mediation verandert er niets,‘ zegt Yvonne, ‘we staan al 10 jaar voor kwaliteit en blijven scheidingsspecialist. We bieden echter een extra service aan bij onze klanten die een eigen woning hebben.

We doen beiden waar we goed in zijn: BMP Finance vanuit hun expertise over hypotheken en Resolve Visie begeleidt partners als scheidingsspecialisten. Op deze wijze weten stellen dat de scheiding op deskundige wijze wordt geregeld én alle aandacht gaat naar de hypotheekaanvraag.’

Lees meer: scheiden; wat is er mogelijk met onze woning?

Nieuws over echtscheiding

Moeders met jonge kinderen lijden meest onder scheiding

Uit onderzoek van de universiteit van Nijmegen blijkt dat vooral ouders met jonge kinderen het moeilijk hebben na een scheiding. Dit geldt met name voor moeders. Enkele conclusies uit het onderzoek:

 • Jonge ouders voelen zich het slechtst. Redenen zijn de vaak grotere financiële gevolgen van een scheiding. Ook is er bij jonge kinderen intensief contact nodig tussen ex-en en dat kan voor frustraties zorgen.
 • Moeders voelen zich minder vaak gelukkig. Ze zijn onrustig, neerslachtig en zenuwachtig. Reden is dat de zorg voor jonge kinderen nog vaak bij de moeder terecht komt. De combinatie van een scheiding, kinderen en geldzorgen maken het extra moeilijk.

Gevolgen scheiding voor jongeren groot

Uit onderzoek blijkt dat de situatie voor scheidingskinderen de laatste jaren niet is verbeterd. Dit ondanks dat scheidingen vaker voorkomen en er meer verplicht is voor de kinderen (denk aan het ouderschapsplan).

 • Gevolgen voor jongeren op korte termijn zijn: agressief gedrag, gevoelens van angst, een laag zelfbeeld en problemen met vriendschappen en op school.
 • Gevolgen op lange termijn: een lager eindniveau van de opleiding, een lager inkomen, een groter eigen scheidingsrisico, een groter risico op depressie en zwakker wordende band met ouders.

Bron: Scheiding en problemen van jongeren.

Omgangsrecht opa en oma’s niet in de wet

Het omgangsrecht met kleinkinderen voor opa en oma’s wordt niet in de wet vastgelegd. De minister is van mening dat dan het probleem in de juridische hoek terecht komt. Aanleiding is een initiatief nota van het CDA. Zij vinden dat het recht in de wet moet worden opgenomen, net als onder andere nu in Duitsland het geval is.

Kenmerken vechtscheiding

Een vechtscheiding heeft vaak dezelfde kenmerken, volgens de Noodkreet (een stichting voor jongeren, uit Helmond). Dit zijn:

 • Er zijn altijd twee advocaten betrokken. Dit houdt in dat men tegenover elkaar staat en het meeste voordeel voor zichzelf eruit wilt halen.
 • Er is financiële ongelijkheid tussen de ex-en. Vaak procedeert één van de partners op basis van gesubsidieerde bijstand.

Kinderen onder de 12 jaar horen

Een politiek voorstel van D66: zij willen dat kinderen onder de 12 jaar ook gehoord worden bij een echtscheiding. Op dit moment is de leeftijdsgrens 12 jaar; vanaf die leeftijd krijgen kinderen een uitnodiging van de rechtbank, om hun mening te geven over de afspraken in het ouderschapsplan.

Scheiding ouders met jonge kinderen

Uit een Zweeds onderzoek komen 7 factoren naar voren, waarom stellen met jonge kinderen uit elkaar gaan. Dit zijn:

 1. spanningen die voortkomen uit het ouderschap
 2. stressvolle omstandigheden
 3. een gebrek aan intimiteit
 4. onvoldoende communicatie tussen de partners
 5. verschillende persoonlijkheden en interesses
 6. geen commitment voor elkaar en de relatie
 7. de negatieve effecten van een verslaving.

Ook geven ze aan dat een laag opleidingsniveau en werkloosheid risicofactoren voor een scheiding zijn.

Bron: Jonge ouders en scheiden.

Jonge ervaringsdeskundige geeft tips

De 14-jarige Suzan, ervaringsdeskundige, geeft goede tips aan ouders in scheiding. Dit zijn:

  1. Niet bekvechten waar we jullie kunnen horen.
  2. Niet de andere ouder zwartmaken in onze aanwezigheid.
  3. Niet in tranen uitbarsten waar wij bij zijn.
  4. Verander niet teveel in ons leven.
  5. Praat met ons over de scheiding.
  6. Zorg ervoor dat je geen verjaardagen of examens gaat overslaan.
  7. Gedraag je zo volwassen mogelijk.

Bron: Tips voor kinderen in scheiding.

Nieuw boek met interviews

‘Schei eens uit’ van Iris Gündel bestaat uit interviews met ervaringsdeskundigen, zoals volwassenen van wie de ouders gescheiden zijn. Ook interviews met relatie-experts, hulpverleners, onderzoekers en juristen. Met vragen als: Hoe moet je omgaan met oud zeer en met eigen relatieproblemen? Waarom gaat scheiden nog zo vaak gepaard met worstelingen en littekens? Bestaan duurzame relaties nog?

Onderzoek naar co-ouderschap

Uit onderzoek van de universiteit van Amsterdam naar co-ouderschap blijkt:

 • Het aantal gezinnen met co-ouderschap neemt toe (nu 27%). Het zijn met name twee verdienende ouders, die hiervoor kiezen.
 • Vooral het dicht bij elkaar wonen na de scheiding, heeft een positief effect op zowel de ouders als kinderen. Ouders blijven beide makkelijker betrokken bij de dagelijkse zorg.
 • Alleenstaande moeders ervaren meer beperkingen. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze altijd oproepbaar zijn en dat er nauwelijks tijd is voor persoonlijke ontspanning.

Bron: Onderzoek co-ouderschap.

Korrelatie krijgt veel vragen over relaties

1 op de 5 telefoontjes van Stichting Korrelatie gaat over relaties en scheiden in het bijzonder. Vragen zijn: hoe vertellen we het kinderen? Hoe moeten we het financieel regelen? Ook wil men praten over de rouw na een scheiding.

Proef Rotterdam met gescheiden stellen

De gemeente Rotterdam gaat stellen met kinderen die uit elkaar zijn een jaar na de scheiding uitnodigen voor een gesprek. In het gesprek wordt gekeken of de afspraken die bij de scheiding zijn gemaakt, worden nagekomen. Gevraagd wordt of het ouderschapsplan voldoet en of er begeleiding nodig is. Het achterliggende idee is zo vechtscheidingen voorkomen.

Impact scheiding net zo groot als overlijden ouder

Uit onderzoek van CBS blijkt: kinderen van 15 jaar die opgroeien in een gezin zonder beide ouders, doen het gemiddeld minder goed op school. Ze geven 3 redenen: lagere welwaart, minder toezicht en de emotioneel impact bij conflicten. In het onderzoek geeft men aan dat rust en stabiliteit enorm belangrijk zijn voor kinderen.

Bron: Impact scheiding op jongere.

Gemeenten moeten ouders begeleiden

Een brandbrief aan gemeenten om ouders beter voor te lichten en te begeleiden.

Men is van mening dat het aantal scheidingen onder jonge gezinnen te hoog is. Kinderen worden hier teveel de dupe van. Men stelt de vraag of jonge stellen wel voldoende zijn toegerust om ouders te worden. Ze willen dat o.a. consultatiebureaus meer vragen aan jonge stellen, hoe het met de relatie is.

Gemeente de Ronde Venen is een gemeente die al een initiatief heeft en dat is de relatiebox. Hierin informatie voor jonge stellen over relaties.

De initiatiefnemers zijn: Villa Pinedo, NGN, Nederlandse Family mediators, vFAS, het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees meer: Resolve wil zich onderscheiden door persoonlijke aanpak.

Actueel nieuws over scheiden

Artikelen uit het nieuws over scheiden en mediation van de afgelopen tijd verzameld.

Mediator in opkomst

De verschuiving van elk een advocaat naar een mediator zie je duidelijk terugkomen in diverse media, zoals:

 • In diverse media zijn mediators de experts die vragen beantwoorden over scheiden. In de Telegraaf beantwoordt mediator Yolande de Best op een vraag hoe je een vechtscheiding voorkomt.

Hulp voor ouders na scheiding

Er zijn een aantal initiatieven die zich richten op het voorkomen van vechtscheidingen, zoals:

 • De rechtbank Oost-Brabant werkt samen met een aantal organisaties, zoals de gemeente Eindhoven en Raad voor de Kinderbescherming zodat ouders eerder hulp krijgen. Doel is escalatie en een vechtscheiding voorkomen.
 • Ook in de gemeente Hengelo loopt het proefproject ‘Goed uit elkaar‘, voor gezinnen die na de scheiding tegen problemen aanlopen.

Kinderen bij scheiding

In een congres worden de verschillende behoeftes van kinderen besproken en Villa Pinedo komt met een nieuwe brief:

 • In het congres Waarheidsvinding in de Jeugdbescherming  aandacht voor de verschillende behoeftes per leeftijdsfase. Baby’s (van 0 tot 2 jaar) moeten vooral de kans krijgen om zich te hechten. Langdurig weg zijn bij de inwonende ouder (meestal moeder) is niet aan te raden. Peuters en kleuters (van 2 tot 5 jaar) exploreren hun (kleine) wereld. Zorg voor ten minste wekelijks contact met uitwonende ouders. Basisschoolleerlingen (5-12 jaar) hebben vooral behoefte aan duidelijkheid en structuur. Contact met de uitwonende ouder kan ook tussendoor via e-mail en telefoon.
 • Na de brief voor ouders komt Villa Pinedo nu met de brief aan alle volwassen in het leven van kinderen, die gaan scheiden. De brief is bedoeld om kinderen te ondersteunen bij de scheiding.

Scheiden op tv

Op de televisie was er aandacht voor de pijn van het verlaten worden en Zembla besteedde aandacht aan samengestelde gezinnen:

 • Documentaire over verlaten worden door je partner. Mensen vertellen hun persoonlijke verhaal over het proces, de emoties en de gevolgen van de afwijzing.
 • Zembla onderzoekt hoe het komt dat twee op de drie samengestelde gezinnen sneuvelt en wat dit voor de betrokken kinderen betekent.

Aanbod online trainingen en boeken

Online ondersteuning bij scheiding:

 • De Consumentenbond biedt E-books over scheiden aan. Hierin informatie om de zaken rondom een scheiding zo goed mogelijk te regelen. De prijs is rond de 10 euro en onderwerpen zijn een eigen woning en advies bij kinderen.
 • Villa Pinedo biedt een aantal trainingen aan, over oa veranderingen en communicatietraining. Onder de noemen Scheiden is geen kinderspel worden de online trainingen aangeboden.

Overheid over scheiden

Nieuws vanuit de overheid:

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button