scheiden: woning onverdeeld laten

Na de scheiding de woning onverdeeld laten, wat betekent dat?

Naast de woning direct in de verkoop zetten of dat één van de partijen de woning overneemt, kun je er ook voor kiezen de woning gezamenlijk te houden (juridische term is onverdeeld laten). De woning (gezamenlijk) aanhouden heeft voor- en nadelen.

Redenen om de woning gezamenlijk te houden

Wat zijn redenen om ervoor te kiezen de woning gezamenlijk aan te houden:

  • uitstel van verkoop, omdat er bijvoorbeeld nu een grote restschuld ontstaat, ook met name gezien de huidige huizenmark
  • over een bepaalde periode is één van de partijen alsnog in staat de woning financieel over te nemen
  • je creëert een rustperiode. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de woning te verkopen als de kinderen ouder zijn of met school klaar zijn

Tijdens de gesprekken wordt besproken wat de consequenties zijn: Je blijft financieel aan elkaar verbonden; je blijft samen verantwoordelijk voor de woning. Je kunt ook geen andere woning kopen zolang de woning gezamenlijk is. Ook wordt er voorgelicht over de fiscale gevolgen.

We bespreken een termijn hoe lang de woning maximaal onverdeeld blijft. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de woning maximaal 2 jaar onverdeeld te laten en dan alsnog te verkopen of er voor kiezen om na 2 jaar de periode te verlengen.

Verdeling kosten en wie blijft er in het huis wonen?

Er worden afspraken gemaakt over de verdeling van de woonlasten en het gebruiksrecht van de woning. Het gebruiksrecht gaat over wie er in de woning blijft wonen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen dat beide het gebruiksrecht hebben tot één van de partijen een andere woning heeft. Deze afspraken worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Lees meer: hoe regel je alles goed met de woning bij de scheiding?