Hoe bepaal je bij een eigen bedrijf de alimentatie?

Hoe zit het met een eigen bedrijf en het betalen van alimentatie? En wat kan mediation hierin betekenen? Bij een eigen bedrijf is het inkomen moeilijker te bepalen dan bij een inkomen uit loondienst. Hierdoor is het ook moeilijker te bepalen wat iemand aan alimentatie kan betalen. Hoe bepaal je het inkomen?:

  • het inkomen wordt gebaseerd op het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar
  • als er in het laatste jaar een lager inkomen is dan het gemiddelde van de afgelopen drie jaar, wordt er gekeken naar het laatste jaar. Bijvoorbeeld: gemiddelde van de afgelopen 3 jaar is 40.000 euro en het laatste jaar is 30.000 euro, dan reken je met 30.000 euro.

Is er minder inkomen, dan de jaren ervoor dan kijken we naar het gemiddelde inkomen van het laatste jaar. Daar wordt de hoogte van de alimentatie op berekend. Na dat jaar, als duidelijk is wat er daadwerkelijk verdiend is, kan het alimentatiebedrag hierop worden aangepast: een verrekening van het afgelopen jaar vindt plaats.

Eigen bedrijf en kinderalimentatie

Door middel van een alimentatieberekening wordt de hoogte van de kinderalimentatie berekend. Deze berekening komt tot stand:

  • door aan de ene kant te kijken naar de beide inkomens
  • aan de andere kant de behoefte van uw kind(eren)
  • vervolgens kijken we naar draagkracht van beide partijen om afspraken te maken

Hoogte: het bedrag wordt besproken en vastgelegd in het ouderschapsplan. Duur: de wettelijke termijn van de duur van de kinderalimentatie wordt aangehouden; tot uw kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt.

Eigen bedrijf en partneralimentatie

De behoefte van de ex-partner wordt gebaseerd op de situatie tijdens het huwelijk. Er wordt eerst met u besproken of er behoefte is aan partneralimentatie. Er wordt gekeken naar de inkomens, de nieuwe (woon)situatie en de draagkracht. Op basis van een berekening wordt een bedrag vastgesteld voor de partneralimentatie. Over de duur van de alimentatie kunnen onderling afspraken gemaakt worden. Let op: kinderalimentatie gaat voor op partneralimentatie. Dit houdt in dat er wel behoefte kan zijn aan alimentatie, maar dat er door de kinderalimentatie geen ruimte meer is.

Afspraken vastleggen in convenant

De afspraken over de hoogte en de termijn van zowel de kinder- als de partneralimentatie worden vastgelegd. Bij gewijzigde omstandigheden, zoals de inkomsten van het bedrijf zijn veranderd, kunt u in onderling overleg of met de mediator de alimentatie wijzigen. Houd als richtlijn een 10% wijziging van het inkomen aan, om het bedrag daadwerkelijk te veranderen..

Lees meer: alimentatie bij een scheiding of een hoe regel je alles goed bij voor je eigen bedrijf bij de scheiding?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button