financien verdelen bij de scheiding

Waar moet je op letten bij het verdelen van de financiën bij je scheiding?

Waar moet je opletten bij de verdeling van de financiën bij een scheiding? Over overbedeling en onderbedeling, de verruimde schenkingsregeling en de peildatum. Laat je goed voorlichten over de mogelijkheden door een onafhankelijke mediator. Maak goede afspraken, die passen bij jullie situatie.

Overbedeling en onderbedeling

Bij het verdelen van de financiën, kan er sprake zijn van over- of onderbedeling.

  • Overbedeling: de ex partner krijgt (substantieel) meer als de andere.
  • Onderbedeling: de ex partner krijgt (substantieel) minder als de andere.

Verruimde schenkingsregeling

Tot 1 januari 2015 is er een verruimde schenkingsregeling. Zowel een verruiming van aan wie je het schenkt (eerder alleen ouders aan kinderen), als de hoogte van het bedrag (nu €100.000).

Dit betekent dat je aan je ex-partner geld kan schenken, als dit bedrag gebruikt wordt voor de aflossing van de restschuld of van de hypotheek.

Praktijkvoorbeeld: Voor een stel dat gaat scheiden en waar er sprake is van uitkoop (van bijvoorbeeld de woning). De ander kan aangeven af te zien van zijn aandeel in de overwaarde van de woning (dit is in feite een schenking). De ontvanger wordt daardoor overbedeeld, maar gezien de vrijstelling is er geen risico op het betalen van schenkingsrecht (mits aan de voorwaarden wordt voldaan).

Peildatum

Dit is de datum vanaf wanneer geldt: wat van jou is, is van jou en wat van mij is, is van mij. Bij bijvoorbeeld aandelen en een beleggingsregeling is de peildatum van belang, omdat de waarde per dag verschillend kan zijn.

Lees meer; financiën bij de scheiding of pensioen bij de scheiding.