Wat zijn de gevolgen van de scheiding voor een eigen bedrijf?

Als je een eigen bedrijf hebt en je  gaat scheiden, wil je voorkomen dat dit zo maar het einde van de onderneming betekent. Daarom is het belangrijk om je zakelijke en privévermogen gescheiden te hebben. Als je bijvoorbeeld een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid hebt, is er geen onderscheid tussen het privé- en ondernemingsvermogen. Ga je zakelijk failliet, dan ben je ook privé failliet. Maar wat moet je dan allemaal regelen als jullie gaan scheiden? Een artikel van de redactie van BusinessCompleet.nl.

Gevolgen scheiding op het bedrijf

Wat voor gevolgen heeft een scheiding eigenlijk op je bedrijf? Want deze gevolgen zijn natuurlijk anders dan bij een ‘gewone’ scheiding. Zo moet je je bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

  • Hoe moet de waarde van het bedrijf worden vastgesteld?
  • Van wie het bedrijf is na de scheiding?
  • Wat is de daadwerkelijke winst van het bedrijf?
  • Hoe is de verdeling van niet uitgekeerde winsten na de scheiding?
  • Kan de eventuele alimentatie uit de bedrijfswinst worden betaald?
  • Hoe wordt de alimentatie van een ondernemer eigenlijk berekend?
  • Is er wel draagkracht als het bedrijf verlies maakt?
  • Hoe wordt vermogen verdeeld als dat nodig is om de onderneming in stand te houden?
  • Wat moet er gebeuren met het in eigen beheer opgebouwde pensioen?

Geen standaardoplossingen

Het zijn maar enkele vragen die een rol kunnen spelen bij een echtscheiding waarbij de man en/of de vrouw een eigen bedrijf hebben. Maar de antwoorden en oplossingen die in de praktijk gevonden worden zijn vaak heel verschillend. De echtscheiding van een ondernemer is behoorlijk complex. Dat wil zeggen dat er in de regel geen standaardoplossingen mogelijk zijn.

Belangrijke verschillen

Voor de wet is het huwelijk van een ondernemer niet anders dan dat van een gewone werknemer. Een echtscheiding van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en de zelfstandig ondernemer wordt op dezelfde wijze afgewikkeld als die van een gewone werknemer. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen een DGA en een zelfstandig ondernemer.

De zelfstandig ondernemer

De zelfstandig ondernemer is geen werknemer en ook de boekhouding is anders ingericht dan in het bedrijf van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Daarnaast is er ook nog eens veel verschil tussen de ZZP-er, een eenmanszaak met personeel, de VOF en de maatschap. Al spelen – bij het vaststellen van de verdiencapaciteit van de zelfstandig ondernemer – wel dezelfde onderwerpen een rol als bij de DGA.

De directeur-grootaandeelhouder (DGA)

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) ontvangt namelijk – net als een gewone werknemer -salaris. Een essentieel verschil met een gewone werknemer is natuurlijk dat de DGA zijn salaris zelf vaststelt. Daarnaast kan de DGA ook nog eens besluiten zichzelf een winstaandeel (dividend) uit te keren.

Overeenstemming bereiken

Misschien wel het meest belangrijke aspect bij een scheiding is om overeenstemming te bereiken over wie wat krijgt en hoe. Dat geldt voor een ‘gewone scheiding’, maar al helemaal bij een scheiding van een ondernemer en zijn/haar (ex) partner. Het maakt daarbij niet uit of je in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden.

Flinke financiële gevolgen

Als jullie in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, kunnen zowel jij als je ex-partner aanspraak maken op een deel van het bedrijf en/of de bedrijfswinst. Want vergis je niet: een scheiding kan flinke financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Het bedrijf kan misschien het afgesproken uitkoopbedrag of de alimentatie niet opbrengen.

Waarde van uw bedrijf

Als u er allemaal niet uitkomt, zit er niets anders op dan een deskundige in te schakelen om meer duidelijkheid te krijgen over je positie en die van je ex-partner. Probeer bijvoorbeeld samen met een accountant een realistische inschatting te maken van de waarde van het bedrijf en van de eventuele bedrijfswinst. Zo kun je misschien samen de uitkoopwaarde en de hoogte van de alimentatie bepalen.

Deskundige hulp

Als u en uw ex partner niet (meer) goed kunnen onderhandelen, schakel dan een mediator / scheidingsbemiddelaar in. Een mediator staat jullie allebei bij, zodat er goede afspraken kunnen worden gemaakt.

Lees meer: scheiden en je eigen bedrijf of hoe zit het met alimentatie bij een eigen bedrijf?