Het huis onverdeeld laten na scheiding: de voor- en nadelen

Het kan om verschillende redenen mogelijk of wenselijk zijn om de woning bij een scheiding toch gezamenlijk aan te houden. De juridische term hiervoor is het huis onverdeeld laten na scheiding. Denk je erover om de woning onverdeeld te laten na scheiding? Het (gezamenlijk) aanhouden heeft voor- en nadelen die we in dit blog bespreken.

Over de auteur

Het huis onverdeeld laten na scheiding: de voor- en nadelen

Ellen Nijenhof

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Voordelen van het huis onverdeeld laten

Om met de voordelen van een huis in onverdeeldheid te beginnen:

  • Het kan zijn dat je voor jezelf en de kinderen een rustperiode wilt inbouwen. Jullie kunnen nog goed met elkaar en de kinderen hebben nog steeds een eigen plekje. Ook niet onbelangrijk. De woning verdelen heeft dus niet de 1e prioriteit.
  • Degene die de woning wil overnemen heeft nog niet de financiële middelen om de overname te financieren, maar er is bijvoorbeeld al wel bekend dat er een promotie komt. Over een tijd kan die persoon wel de partner uitkopen voor de woning.
  • Het kan ook zijn dat er eerst een lening of (private) leaseauto afgelost moet worden. Deze drukken met name op de financiële draagkracht voor het overnemen van de hypotheek.

Nadelen van het huis onverdeeld laten

Er zijn ook wel een aantal nadelen of in ieder geval aandachtspunten bij de woning onverdeeld laten:

  • Je blijft financieel aan elkaar verbonden na de scheiding. De partner die uit de woning gaat kan geen nieuwe hypotheek krijgen zolang de hoofdelijke aansprakelijkheid er nog is op de huidige hypotheek.
  • Mocht de ex-partner die in de woning blijft niet aan de hypotheekverplichtingen kunnen voldoen, blijft de persoon die uit de woning is vertrokken ook voor de volle 100% aansprakelijk.
  • Er dienen ook duidelijke afspraken gemaakt te worden over wie de kosten van de onverdeelde woning draagt in verband met de hypotheekrenteaftrek. De belastingdienst hanteert de “scheidingsregel” en de hypotheekrenteaftrek voor de partner die uit de woning is vertrokken vervalt na 2 jaar.
  • De woning onverdeeld laten kan (juridisch gezien) voor een periode van maximaal 5 jaar. Het kan daarna wel weer verlengd worden.
  • Wat spreken jullie af mocht een van jullie onverhoopt komen te overlijden tijdens het onverdeeld laten van de woning. Is er dan een testament of geldt het Nederlands erfrecht?
  • Tegen welke waarde wordt de onverdeelde woning uiteindelijk overgedragen als de overname in de toekomst wel kan? Is dat de huidige waarde? Of moet dat de waarde van de woning in de toekomst zijn?

Bemiddeling bij verdeling van het huis

Ik zie in de praktijk dat het idee om de gezamenlijke woning onverdeeld te laten vaak niet bekend is. Het is één van de opties rondom de eigen woning die tijdens onze mediation gesprekken naar voren komt. Op hetzelfde moment ontstaan er dus wel veel nieuwe vragen, ook omtrent scheiden met een woning.

Wil je het huis onverdeeld laten na scheiding, dan moet je allereerst goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden en de bijbehorende fiscale en juridische gevolgen. De uiteindelijke keuze wordt vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Hulp van een mediator zorgt ervoor dat dit proces zo soepel mogelijk verloopt. Neem contact op met Resolve Visie voor meer informatie.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button