Indexering alimentatie 2023 bekend

Elk jaar stijgt de alimentatie met een vastgesteld percentage, wat we indexering noemen. Voor zowel kinderalimentatie als partneralimentatie is het indexeringspercentage voor het jaar 2023 vastgesteld op 3,4%. Op de site van het Nibud kun je zelf berekenen hoe dit uitpakt.

De indexering van alimentatie is een jaarlijkse aanpassing van het alimentatiebedrag om rekening te houden met inflatie en stijgende kosten van levensonderhoud. In Nederland wordt de indexering van alimentatie meestal automatisch toegepast en wordt het percentage waarmee het alimentatiebedrag wordt verhoogd jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hier zijn enkele belangrijke punten over de indexering van alimentatie in Nederland:

  1. Automatische Indexering: De indexering gebeurt in principe automatisch, tenzij anders is afgesproken tussen de partijen.
  2. Percentage: Het percentage van de indexering wordt meestal aan het einde van het jaar bekendgemaakt en is van toepassing op het volgende kalenderjaar.
  3. Berekening: De indexering wordt berekend op basis van salaris- en prijsstijgingen. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) levert de cijfers die als basis dienen voor de berekening.
  4. Niet Toepasbaar: In sommige gevallen kan de indexering worden uitgesloten, bijvoorbeeld als dit in het echtscheidingsconvenant is opgenomen.
  5. Achterstallige Betalingen: Als de alimentatie niet is geïndexeerd in voorgaande jaren, kan dit alsnog worden gevorderd. Er zijn echter wel wettelijke termijnen waarbinnen dit moet gebeuren.
  6. Informatie: De meest actuele informatie over de indexering van alimentatie is meestal te vinden op de website van de Rijksoverheid.
  7. Wijzigingen: Als er significante wijzigingen zijn in de financiële situatie van een van de partijen, kan de alimentatie opnieuw worden beoordeeld, los van de jaarlijkse indexering.
  8. Juridisch Advies: Voor specifieke situaties is het raadzaam om juridisch advies in te winnen, aangezien de regels en voorwaarden kunnen variëren.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de meest recente regelgeving en percentages rondom de indexering van alimentatie om ervoor te zorgen dat de juiste bedragen worden betaald of ontvangen.

Lees meer: partner alimentatie bij scheiding of lees meer over de financiën bij scheiding.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button