Wat is een kinderverklaring?

Wat is een kinderverklaring? Kinderen van 12 jaar en ouder wordt gevraagd naar hun mening over de omgangsregeling en het ouderschapsplan. Per rechtbank in Nederland is verschillend op welke manier ze dit doen. Het kan per brief met een aantal vragen of ze krijgen een uitnodiging om naar de rechtbank te komen

De kinderverklaring kan van te voren ingevuld worden door het kind en bij het ouderschapsplan worden gevoegd. Door dit van te voren te doen, voorkom je vertraging bij de rechtbank. Bijgaand een voorbeeld.


Kinderverklaring

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Geb.datum:

O  Ja, ik wil met de kinderrechter komen praten.

O  Nee, ik wil niet met de kinderrechter te praten.

  • Ik geef in de verklaring aan bij wie ik wil blijven wonen.
  • Daarnaast geef  ik aan of mijn vader of moeder het ouderlijk gezag over mij moet krijgen of  dat mijn ouders allebei het ouderlijk gezag moeten houden.
  • Verder geef ik door middel van deze verklaring aan of er een zorg en contactregeling moet komen of een omgangsregeling en of dat ik dit samen met mijn ouders wil regelen.

Ik wil graag bij mijn:

O vader wonen

O moeder wonen

O beide ouders wonen

Mijn:

O vader moet het ouderlijk gezag krijgen/ houden

O moeder moet het ouderlijk gezag krijgen/ houden

O mijn ouders moeten samen het ouderlijk gezag houden over mij

Ik wil dat:

O de kinderrechter een omgangsregeling vaststelt of zorg en contactregeling vaststelt

O in overleg met mijn ouders een omgangsregeling of zorg en contactregeling wordt vastgesteld

Ik ben bij de totstandkoming van het ouderschapsplan betrokken en ben het

O eens met dit plan

O oneens met dit plan

O gedeeltelijk eens met dit plan, omdat (geef toelichting)

Let op: alleen 16-18 jaar Ik ben tussen de 16-18 jaar en verklaar dat ik

O het eens ben met de alimentatiebijdrage zoals die voor mij is overeengekomen door mijn ouders

O het oneens ben met de alimentatiebijdrage zoals die voor mij is overeengekomen door mijn ouders

Hierbij verklaar ik (naam)…………………………………te (woonplaats)………………………..op (datum)…………………..dat ik deze verklaring naar waarheid heb ingevuld.

Handtekening:

……………………………………………………….

Lees meer: hoe regel je alles goed voor de kinderen bij de scheiding?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button