Wanneer is mediation een succes?

Wanneer is mediation een succes? Deze vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Wanneer de mediation met een overeenkomst wordt beëindigd, is een belangrijke eerste stap gezet en is, na de juridische afhandeling, de scheiding een feit. Een scheiding is per definitie geen succes. Het voorkomen van een vechtscheiding en het bereiken van een compromis met een voor alle betrokkenen aanvaardbare uitkomst maakt een mediation traject geslaagd. Rogier van Pelt, mediator in Rotterdam en omgeving gaat in op de vraag wanneer mediation een succes is.

Ik kies er daarom voor om vooraf, in het eerste vrijblijvende kennismakingsgesprek, te vragen wanneer voor beide partners de mediation geslaagd is. Zo kan ik beoordelen of mediation in dat specifieke geval passend is en ontstaat een realistisch verwachtingspatroon.

De antwoorden op deze vraag zijn zeer divers, ik zal hiervan een voorbeeld noemen;

Remco en Wendy – een geslaagde mediation

Remco en Wendy hebben in 2013 met mij hun scheiding geregeld. Destijds waren de afspraken naar beider tevredenheid tot stand gekomen en na een kort maar intensief traject was de scheiding geregeld.

Waarom mediation?

4 jaar later benaderde Wendy mij opnieuw, er was een conflict ontstaan en zij wilde graag weten wie in dit geval “gelijk” had. In een dergelijk geval kan ik als mediator geen uitspraak doen, ik ben immers geen rechter. Ik benadruk daarom het belang om met elkaar in gesprek te blijven en eventueel te overwegen opnieuw mediation in te schakelen. Het alternatief is elk een eigen advocaat in te schakelen, wat het conflict doorgaans niet ten goede komt.

In de maanden daarna volgt nog een aantal contactmomenten met Remco en Wendy, met hetzelfde antwoord van mij, hierna wordt het stil.

Rechtszittingen

Tot bijna een jaar later het verzoek komt om een nieuwe afspraak te plannen. Remco en Wendy hebben inmiddels een aantal rechtszittingen achter de rug. Het conflict draait om een verhuisverzoek van Wendy. Het gevolg zal zijn dat de huidige co-ouderschapregeling niet meer mogelijk is. Wendy wil dat dochter Zoë met haar meeverhuist, Remco wil dat Zoë bij hem komt wonen.

De rechter geeft aan bereid te zijn een uitspraak te doen maar adviseert Remco en Wendy alsnog eerst samen goed de alternatieven te onderzoeken. De uitspraak zal immers voor een van beiden erg teleurstellend zijn en beiden zullen elkaar in de toekomst toch nog veelvuldig nodig hebben. De rechter stelt daarom mediation voor.

Omdat Remco en Wendy eerder een positieve ervaring met mij hebben gehad kiezen zij ervoor de mediation opnieuw door mij te laten begeleiden.

Een aantal intensieve en emotionele gesprekken volgen. Veel aandacht is hierbij besteed aan de onderlinge verstandhouding. Deze is nadat Wendy destijds de woning heeft verlaten behoorlijk bekoeld. Nadat hier de nodige ruis is weggenomen blijkt het oorspronkelijke verhuisprobleem makkelijker te kunnen worden opgelost dan eerder voor mogelijk werd gehouden.

De mediation wordt beëindigd met een overeenkomst waarin de nieuwe afspraken zijn vastgelegd. De mediation is geslaagd. Via hun advocaten hebben Remco en Wendy de Rechtbank laten weten dat de zaak gesloten kan worden.

Remco en Wendy verwachten bij toekomstige meningsverschillen samen weer tot een oplossing te kunnen komen, en mij hierbij niet meer nodig te hebben. Zij spreken af regelmatig bij elkaar te komen om de huidige gang van zaken rond hun dochter Zoë te evalueren.

Lees meer: wat kan scheidingsmediation voor jullie betekenen?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button