Geeft de mediator ook relatietherapie?

Over de rol van de mediator bestaan een aantal misverstanden. Geeft een mediator bijvoorbeeld ook relatietherapie of kun je ook alleen een gesprek hebben?

Steeds meer stellen schakelen een mediator in als zij uit elkaar gaan. Onder begeleiding van een mediator maken zij met elkaar afspraken over alle zaken die spelen rondom hun scheiding. Toch zijn er ook veel misverstanden. Yvonne van den Berg, mediator en oprichter van Resolve Scheidingsbemiddeling, geeft de top 4.

1. De mediator geeft ook relatietherapie

Nee, als mediator word ik ingeschakeld op het moment dat partners willen scheiden. Of in elk geval als één van beiden dit wil en de ander wil daaraan meewerken. Dit ‘scheidingsverzoek’ is altijd het uitgangspunt als ik in gesprek ga met partners. Andersom gebeurt het wel eens, dat gedurende het proces blijkt, dat men de relatie toch nog een kans wil geven.

2. De mediator vertelt ons hoe het moet

Nee, als partners maak je zelf de keuzes. Het kader hierbij zijn de rechten en plichten naar elkaar toe. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen houdt dit in dat je allebei recht hebt op de helft van alle financiële plussen en minnen die er zijn. Partners mogen van alles afwijken. Ze worden door mij geïnformeerd over de mogelijkheden en consequenties hiervan. Ook bestaat mijn rol uit het in kaart brengen van alle zaken. Daarnaast bespreken we wat de wensen zijn en wat praktisch haalbaar is. Partners maken op basis hiervan uiteindelijk zelf hun keuzes.

3. Ik heb alleen een gesprek met de mediator

Dit is niet mogelijk. Ik krijg regelmatig het verzoek van een van de partners om alleen met mij in gesprek te gaan. Deze wil dan alvast informatie over wat hij of zij kan verwachten met betrekking tot bijvoorbeeld de eigen woning of de financiën. Basis van mediation is echter dat je samen de scheiding regelt. Dit houdt in dat beide partners recht hebben op alle informatie die er gedeeld en besproken gaat worden. Onpartijdigheid, transparantie en het vertrouwen in de mediator zijn cruciaal.

4. We moeten ook nog een advocaat inschakelen

Nee, dit hoeft niet. Nadat de partners over alle zaken afspraken hebben gemaakt, leg ik deze vast in een convenant. Als er minderjarige kinderen zijn, komen de afspraken over hen in een ouderschapsplan. Deze documenten gaan naar onze vaste advocaat. Zij dient de echtscheidingsstukken in bij de rechtbank. Dit is verder een schriftelijke afhandeling. Omdat partners een gezamenlijk verzoek tot scheiding indienen, hoeven zij zelf niet naar de rechtbank.

Lees meer: 10 voordelen van scheidingsmediation en wat kan mediation bij scheiding voor jullie betekenen?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button