Wat kan ik doen als mijn partner niet wil scheiden?

Regelmatig komt het voor dat de andere partij niet wil scheiden of niet meewerkt aan de scheiding. Situaties die wij horen in de praktijk zijn: mijn vrouw werkt de scheiding tegen, mijn man doet alles om de scheiding te vertragen of mijn man wil niet scheiden. Wat zijn dan je opties?

Mijn man / vrouw wil niet scheiden

Bedenk dat er twee mensen nodig zijn voor een huwelijk en één om te scheiden. Van belang is de ander te vertellen:

  • Maak duidelijk dat de scheiding hoe dan ook komt. De ander kan denken, dat het wel weer overwaait, wellicht is er in het verleden ook wel eens gezegd dat de scheiding er kwam. Neem ook de stap de scheiding te gaan regelen en neem contact op met een mediator. Zo wordt het voor de ander ook concreet.
  • Leg uit dat er twee manieren zijn, de scheiding te regelen; mediation of je gaat naar een advocaat. Bij mediation ga je samen afspraken maken. Ook voor de partij, die de scheiding niet wil/er veel moeite mee heeft, is er ruimte. Ga je naar een advocaat, dan wordt de ander gedwongen ook een advocaat in te schakelen. Met als gevolg dat je minder invloed hebt op de afspraken en hogere kosten.
  • Om de ander te motiveren mee te gaan naar het gesprek met een mediator (afspraken zijn altijd met zijn tweeën), kun je aangeven dat dit gesprek vrijblijvend is.

Ik wil scheiden, maar de ander komt niet in actie

Jij wilt duidelijkheid, maar de andere partij komt niet in actie. Er komt bijvoorbeeld altijd iets tussen met het werk. In de mediation gesprekken wordt iemand aangesproken op deze houding en op zijn verantwoordelijkheid. Aan bod komt ook of er redenen zijn dat iemand het proces vertraagt.

Van belang is het commitment dat jullie beiden hebben (naar elkaar en naar de mediator) om met mediation de scheiding te regelen. Samenwerking en medewerking zijn dan essentieel.

Mijn partner heeft veel moeite met de scheiding

Jij wilt de scheiding en de ander heeft hier veel moeite mee en is verdrietig en boos op je. Er zijn veel verwijten en de communicatie verloopt moeilijk. In de mediation kunnen we dit bespreken en is er aandacht voor de emoties. Ook wordt er gekeken welke emoties en zorgen er schuilgaan onder de verwijten. De ander is misschien bang de kinderen kwijt te raken of er zijn zorgen straks niet rond te komen. Door de gesprekken kan er langzaam bewustzijn gaan komen dat beiden vaak een aandeel in de scheiding hebben. Zo ontstaat er ruimte om het te gaan accepteren.

Lees meer: wat kan mediation bij de scheiding betekenen?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button