Nieuws over echtscheiding

Moeders met jonge kinderen lijden meest onder scheiding

Uit onderzoek van de universiteit van Nijmegen blijkt dat vooral ouders met jonge kinderen het moeilijk hebben na een scheiding. Dit geldt met name voor moeders. Enkele conclusies uit het onderzoek:

 • Jonge ouders voelen zich het slechtst. Redenen zijn de vaak grotere financiële gevolgen van een scheiding. Ook is er bij jonge kinderen intensief contact nodig tussen ex-en en dat kan voor frustraties zorgen.
 • Moeders voelen zich minder vaak gelukkig. Ze zijn onrustig, neerslachtig en zenuwachtig. Reden is dat de zorg voor jonge kinderen nog vaak bij de moeder terecht komt. De combinatie van een scheiding, kinderen en geldzorgen maken het extra moeilijk.

Gevolgen scheiding voor jongeren groot

Uit onderzoek blijkt dat de situatie voor scheidingskinderen de laatste jaren niet is verbeterd. Dit ondanks dat scheidingen vaker voorkomen en er meer verplicht is voor de kinderen (denk aan het ouderschapsplan).

 • Gevolgen voor jongeren op korte termijn zijn: agressief gedrag, gevoelens van angst, een laag zelfbeeld en problemen met vriendschappen en op school.
 • Gevolgen op lange termijn: een lager eindniveau van de opleiding, een lager inkomen, een groter eigen scheidingsrisico, een groter risico op depressie en zwakker wordende band met ouders.

Bron: Scheiding en problemen van jongeren.

Omgangsrecht opa en oma’s niet in de wet

Het omgangsrecht met kleinkinderen voor opa en oma’s wordt niet in de wet vastgelegd. De minister is van mening dat dan het probleem in de juridische hoek terecht komt. Aanleiding is een initiatief nota van het CDA. Zij vinden dat het recht in de wet moet worden opgenomen, net als onder andere nu in Duitsland het geval is.

Kenmerken vechtscheiding

Een vechtscheiding heeft vaak dezelfde kenmerken, volgens de Noodkreet (een stichting voor jongeren, uit Helmond). Dit zijn:

 • Er zijn altijd twee advocaten betrokken. Dit houdt in dat men tegenover elkaar staat en het meeste voordeel voor zichzelf eruit wilt halen.
 • Er is financiële ongelijkheid tussen de ex-en. Vaak procedeert één van de partners op basis van gesubsidieerde bijstand.

Kinderen onder de 12 jaar horen

Een politiek voorstel van D66: zij willen dat kinderen onder de 12 jaar ook gehoord worden bij een echtscheiding. Op dit moment is de leeftijdsgrens 12 jaar; vanaf die leeftijd krijgen kinderen een uitnodiging van de rechtbank, om hun mening te geven over de afspraken in het ouderschapsplan.

Scheiding ouders met jonge kinderen

Uit een Zweeds onderzoek komen 7 factoren naar voren, waarom stellen met jonge kinderen uit elkaar gaan. Dit zijn:

 1. spanningen die voortkomen uit het ouderschap
 2. stressvolle omstandigheden
 3. een gebrek aan intimiteit
 4. onvoldoende communicatie tussen de partners
 5. verschillende persoonlijkheden en interesses
 6. geen commitment voor elkaar en de relatie
 7. de negatieve effecten van een verslaving.

Ook geven ze aan dat een laag opleidingsniveau en werkloosheid risicofactoren voor een scheiding zijn.

Bron: Jonge ouders en scheiden.

Jonge ervaringsdeskundige geeft tips

De 14-jarige Suzan, ervaringsdeskundige, geeft goede tips aan ouders in scheiding. Dit zijn:

  1. Niet bekvechten waar we jullie kunnen horen.
  2. Niet de andere ouder zwartmaken in onze aanwezigheid.
  3. Niet in tranen uitbarsten waar wij bij zijn.
  4. Verander niet teveel in ons leven.
  5. Praat met ons over de scheiding.
  6. Zorg ervoor dat je geen verjaardagen of examens gaat overslaan.
  7. Gedraag je zo volwassen mogelijk.

Bron: Tips voor kinderen in scheiding.

Nieuw boek met interviews

‘Schei eens uit’ van Iris Gündel bestaat uit interviews met ervaringsdeskundigen, zoals volwassenen van wie de ouders gescheiden zijn. Ook interviews met relatie-experts, hulpverleners, onderzoekers en juristen. Met vragen als: Hoe moet je omgaan met oud zeer en met eigen relatieproblemen? Waarom gaat scheiden nog zo vaak gepaard met worstelingen en littekens? Bestaan duurzame relaties nog?

Onderzoek naar co-ouderschap

Uit onderzoek van de universiteit van Amsterdam naar co-ouderschap blijkt:

 • Het aantal gezinnen met co-ouderschap neemt toe (nu 27%). Het zijn met name twee verdienende ouders, die hiervoor kiezen.
 • Vooral het dicht bij elkaar wonen na de scheiding, heeft een positief effect op zowel de ouders als kinderen. Ouders blijven beide makkelijker betrokken bij de dagelijkse zorg.
 • Alleenstaande moeders ervaren meer beperkingen. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze altijd oproepbaar zijn en dat er nauwelijks tijd is voor persoonlijke ontspanning.

Bron: Onderzoek co-ouderschap.

Korrelatie krijgt veel vragen over relaties

1 op de 5 telefoontjes van Stichting Korrelatie gaat over relaties en scheiden in het bijzonder. Vragen zijn: hoe vertellen we het kinderen? Hoe moeten we het financieel regelen? Ook wil men praten over de rouw na een scheiding.

Proef Rotterdam met gescheiden stellen

De gemeente Rotterdam gaat stellen met kinderen die uit elkaar zijn een jaar na de scheiding uitnodigen voor een gesprek. In het gesprek wordt gekeken of de afspraken die bij de scheiding zijn gemaakt, worden nagekomen. Gevraagd wordt of het ouderschapsplan voldoet en of er begeleiding nodig is. Het achterliggende idee is zo vechtscheidingen voorkomen.

Impact scheiding net zo groot als overlijden ouder

Uit onderzoek van CBS blijkt: kinderen van 15 jaar die opgroeien in een gezin zonder beide ouders, doen het gemiddeld minder goed op school. Ze geven 3 redenen: lagere welwaart, minder toezicht en de emotioneel impact bij conflicten. In het onderzoek geeft men aan dat rust en stabiliteit enorm belangrijk zijn voor kinderen.

Bron: Impact scheiding op jongere.

Gemeenten moeten ouders begeleiden

Een brandbrief aan gemeenten om ouders beter voor te lichten en te begeleiden.

Men is van mening dat het aantal scheidingen onder jonge gezinnen te hoog is. Kinderen worden hier teveel de dupe van. Men stelt de vraag of jonge stellen wel voldoende zijn toegerust om ouders te worden. Ze willen dat o.a. consultatiebureaus meer vragen aan jonge stellen, hoe het met de relatie is.

Gemeente de Ronde Venen is een gemeente die al een initiatief heeft en dat is de relatiebox. Hierin informatie voor jonge stellen over relaties.

De initiatiefnemers zijn: Villa Pinedo, NGN, Nederlandse Family mediators, vFAS, het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees meer: Resolve wil zich onderscheiden door persoonlijke aanpak.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button