Open brief aan alle gescheiden ouders

In de open brief van de jongeren van Villa Pinedo, staat wat zij wensen van hun ouders in scheiding; ze willen dat ze normaal doen en dat er rust komt.Villa Pinedo is een website van en voor jongeren, als hun ouders gaan scheiden. Zie ook Villa Pinedo.

Aan alle gescheiden ouders van Nederland,

“Met deze brief willen wij jullie laten weten hoe wij ons voelen. ‘Wij’ zijn de 70.000 kinderen per jaar die op een dag te horen krijgen dat hun ouders uit elkaar gaan.

Wij willen zo graag allebei onze ouders in ons leven. Twee ouders die van ons houden en groot zien worden. Twee ouders die staan te juichen langs de lijn, trots zijn als we goede cijfers halen en alles willen weten over ons eerste gebroken hart. Die samen op de eerste rij zitten als we examen doen en liefdevol hun eerste kleinkind vasthouden.”

Lees hier de hele brief: Open brief aan alle gescheiden ouders.

Stem van het kind naar de achtergrond

Door emoties en praktische zaken, kan het belang van het kind naar de achtergrond verschuiven. Ondanks de goede intenties die er zijn. De brief helpt ouders wakker te schudden en te steunen in het besef dat ze samen eruit moeten komen.

Jacqueline (10 jr) haar ouders steggelen over de omgangsregeling. Haar moeder vindt dat haar vader teveel toestaat als Jacqueline bij hem is. Hij let onvoldoende op, of haar huiswerk gemaakt is en ze gaat te laat op bed. Jacqueline voelt veel spanning, als haar ouders elkaar tegenkomen bij de overdracht.

Emoties en zakelijke belangen kunnen steeds meer de overhand krijgen, waardoor het belang van het kind uit het oog wordt verloren. Er kan bijvoorbeeld onenigheid zijn over de partneralimentatie. Dit kan zodanig in de weg staan, dat ex-partners niet normaal tegen elkaar kunnen doen.

Als er besluiten genomen zijn en de scheiding is afgewikkeld, kan er rust komen. Dan kun je ook bouwen aan je relatie als ouders samen, in plaats van ex-en.

Praat en knuffel met je kinderen

Praat met je kinderen en nodig ze uit vragen te stellen.  Doe dit niet beschuldigend of met verheven stem. Knuffel ze en laat ze merken dat je van ze houdt en dat het niet hun schuld is.

Daan (13 jr) vindt dat zijn vader de schuld van de scheiding heeft, omdat hij dit gehoord heeft, toen er gepraat werd met de buren. Hij ziet dat zijn moeder verdriet heeft en spaart haar door flink te zijn. Hij is bij vader stil en laat merken dat hij vader schuldig vindt.

Praat met je kinderen.  Vertel ze ook, dat de scheiding niet de schuld van één van de ouders, als er bijvoorbeeld een nieuwe partner in het spel is.  Laat je kind weten dat dit aan de relatie lag; een vader laat zijn kinderen niet in de steek, maar verlaat de partner.

Vraag aan kinderen wat het met ze doet en nodig ze uit om vragen te stellen. Kinderen voelen heel veel, maar zijn niet altijd in staat om dit te verwoorden. Jonge kinderen kun je ook vragen een tekening te maken of samen een boek over scheidingen te lezen.

Lees meer: hoe regel je alles goed voor de kinderen bij de scheiding en bij Resolve is er een apart kindgesprek mogelijk.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button