Overbedeling en onderbedeling, waar moet je op letten bij het verdelen van de financiën bij je scheiding?

Waar moet je opletten bij de verdeling van de financiën bij een scheiding? Over overbedeling en onderbedeling, de verruimde schenkingsregeling en de peildatum. Laat je goed voorlichten over de mogelijkheden door een onafhankelijke mediator. Maak goede afspraken, die passen bij jullie situatie.

Overbedeling en onderbedeling

Bij het verdelen van de financiën, kan er sprake zijn van over- of onderbedeling.

  • Overbedeling: de ex partner krijgt (substantieel) meer als de andere.
  • Onderbedeling: de ex partner krijgt (substantieel) minder als de andere

Overbedeling bij echtscheidingen is een situatie waarin er te veel vermogen of bezittingen zijn om te verdelen tussen de scheidende partijen. Dit kan leiden tot problemen bij de verdeling van het vermogen en conflicten tussen de scheidende partijen, en kan resulteren in een langere en moeilijke scheidingsprocedure. Het is belangrijk om een ​​realistische waardering te maken van het vermogen en de bezittingen van een paar voordat ze beslissen over een verdeling, en hulp te zoeken van een mediator of een scheidingsadvocaat indien nodig.

Wat is overbedeling?

Overbedeling treedt op wanneer bij het verdelen van een boedel, zoals bijvoorbeeld een huwelijksboedel bij scheiding (maar ook een erfboedel), één rechthebbende meer krijgt dan de anderen. Dit resulteert in een schuld bij de overbedeelde rechthebbende ten opzichte van de andere rechthebbenden. Een van de meest voorkomende oorzaken van overbedeling is de toebedeling van een huis aan één rechthebbende, die vaak een overwaarde heeft in vergelijking met het deel waarop ze recht hebben. In dit geval moet deze rechthebbende de anderen compenseren door hen een geldbedrag te geven.

Wat is onderbedeling?

Onderbedeling bij echtscheidingen is een situatie waarin één van de scheidende partijen minder krijgt toegewezen dan redelijkerwijs verwacht zou kunnen worden bij de verdeling van vermogen of bezittingen. Dit kan gebeuren als gevolg van onrealistische waarderingen of onjuiste verdelingen, en kan leiden tot ontevredenheid en mogelijk juridische stappen door de partij die onderbedeeld is. Mediation is hierbij ook goed denkbaar. Het is belangrijk om een ​​realistische waardering te maken van het vermogen en de bezittingen en om te streven naar een eerlijke verdeling tijdens een scheiding.

Overbedeling en onderbedeling

Verruimde schenkingsregeling

Tot 1 januari 2015 is er een verruimde schenkingsregeling. Zowel een verruiming van aan wie je het schenkt (eerder alleen ouders aan kinderen), als de hoogte van het bedrag (nu €100.000).

Dit betekent dat je aan je ex-partner geld kan schenken, als dit bedrag gebruikt wordt voor de aflossing van de restschuld of van de hypotheek.

Praktijkvoorbeeld: Voor een stel dat gaat scheiden en waar er sprake is van uitkoop (van bijvoorbeeld de woning). De ander kan aangeven af te zien van zijn aandeel in de overwaarde van de woning (dit is in feite een schenking). De ontvanger wordt daardoor overbedeeld, maar gezien de vrijstelling is er geen risico op het betalen van schenkingsrecht (mits aan de voorwaarden wordt voldaan).

Peildatum

Dit is de datum vanaf wanneer geldt: wat van jou is, is van jou en wat van mij is, is van mij. Bij bijvoorbeeld aandelen en een beleggingsregeling is de peildatum van belang, omdat de waarde per dag verschillend kan zijn.

Lees meer over financiën bij de scheiding of pensioen bij de scheiding.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button