Partneralimentatie naar 5 jaar, wat zijn de gevolgen?

Een wetsvoorstel om de maximale termijn van de partneralimentatie te verlagen van 12 naar 5 jaar is erdoor. Dit gaat gelden voor scheidingen vanaf 2020. Politiek gezien speelt deze discussie al lang en bepaalde politieke partijen zijn van mening dat de oude richtlijn van 12 jaar niet meer past bij de huidige maatschappij. Ex-partners moeten minder lang (financieel) aan elkaar vast zitten en eerder in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Tegenstanders van de verlaging maakten zich zorgen over senioren en ouders van jonge kinderen. Deze groepen kunnen na een scheiding een flinke inkomensval krijgen, omdat ze bijvoorbeeld geen werk kunnen vinden of niet in staat zijn meer uren te werken. De wet houdt nu rekening met deze groepen.

Vijf vragen over de gevolgen van de verlaging van de partneralimentatie

We gaan in op 5 vragen om toe te lichten wat deze verlaging nu betekent in de praktijk.

1. Wat betekent dit als je gescheiden bent?

Voor stellen die al gescheiden zijn verandert er niets. Het gaat gelden voor stellen die vanaf volgend jaar gaan scheiden. Waarschijnlijk voor scheidingen die vanaf 01-01-2020 worden ingediend.

2. Heeft dit ook gevolgen voor de kinderalimentatie?

Nee, beide ouders moeten bijdragen aan het levensonderhoud van kinderen onder de 21 jaar.

3. Krijgt iedereen nu 5 jaar partneralimentatie?

Hoofdregel is dat je partneralimentatie ontvangt voor de helft van de periode van het huwelijke (of geregistreerd partnerschap), met een maximum van 5 jaar. Bij een huwelijk van 8 jaar, is er dus recht op 4 jaar partneralimentatie.

Verder zijn er 2 uitzonderingen op de wettelijke richtlijn:

1. Stellen die minstens 15 jaar zijn getrouwd én diegene die alimentatie gaat ontvangen is minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd af. Dit geldt dus voor iedereen die op of voor 1 januari 1970 is geboren. Deze groep heeft recht op tien jaar in plaats van vijf jaar alimentatie. Deze uitzonderingsgroep zal jaarlijks kleiner worden en na verloop van enkele jaren verdwijnen. De datum van 1 januari 1970 is wettelijk vastgesteld en verandert niet met de loop van de tijd.
2. Zijn er kinderen onder 12 jaar, dan is de partneralimentatie maximaal 12 jaar tot het jongste kind 12 jaar wordt.

Een praktijkvoorbeeld:

Tara en Guus gaan na een huwelijk van 16 jaar scheiden. Guus verdient aanzienlijk meer dan Tara en er is recht op partneralimentatie. In dit geval de helft van de duur van het huwelijk (is 8 jaar) met een maximum van 5 jaar. Ze hebben 2 kinderen van 12 en 8 jaar. Hun jongste kind wordt over 4 jaar 12 jaar oud, dit heeft geen invloed op de de duur van de partneralimentatie. Als hun jongste kind 5 jaar zou zijn geweest, is er recht op 7 jaar partneralimentatie (het duurt namelijk nog 7 jaar voordat hij of zij 12 wordt)

Ook is er een hardheidsclausule opgenomen in de nieuwe wet waarbij de duur voor partneralimentatie verlengd kan worden. Bijvoorbeeld indien er door de zorg van een gehandicapt kind niet of minder kan worden gewerkt om in het eigen onderhoud te kunnen voorzien.

4. Wat kan een mediator doen?

Een mediator maakt een alimentatieberekening en dit is de richtlijn voor zowel het bespreken van de partner-als kinderalimentatie. Er wordt gekeken naar de behoefte, gebaseerd op het gezamenlijk gezinsinkomen tijdens huwelijk en naar de draagkracht, wat is de ruimte om bij te dragen aan alimentatie. We houden rekening met de wettelijke richtlijnen. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt over de hoogte en duur van zowel de partner als –kinderalimentatie. Hierbij kijken we naar het hele plaatje en mag je in onderling overleg altijd afwijken van de uitkomsten van de alimentatieberekening, als je dit maar bewust doet en weet wat dit voor jou betekent.

5. Moeten we nu wachten met scheiden tot volgend jaar?

Het antwoord hierop is nee. Jullie kunnen al rekening houden met de nieuwe wetgeving en de maximale duur aanpassen naar de termijn die in jullie situatie van toepassing is. Zeker vanuit mediation bepalen jullie samen de afspraken, dus willen jullie al vooruitlopen op de nieuwe wetgeving rondom de partneralimentatie dan kan dat.

Lees meer: hoe maak je goede afspraken over partneralimentatie? of lees meer over echtscheiding en financiën.