Samenwoners uit elkaar met kinderen

Deze blog gaat over een stel dat samenwoont en uit elkaar wil. Ze gaan uit elkaar met kinderen. Een voorbeeld uit de praktijk.

Johanna en Gert hebben 8 jaar samengewoond, als ze uit elkaar gaan. Ze hebben 3 kinderen in de leeftijd van 7, 5 en 2 jaar.

Omgangsregeling uit elkaar met kinderen

In de gesprekken met de mediator, wordt de omgangsregeling besproken. In eerste instantie wilden ze graag co-ouderschap (is een fifty fifty verdeling), maar dit blijkt niet haalbaar in de praktijk. Gert is te weinig flexibel in zijn werktijden en dit is niet haalbaar met de schooltijden van de twee oudste kinderen. Vervolgens kijken we wat wel past. Hun uitgangspunt is dat er maximaal contact is met de beide ouders.

  • De kinderen blijven bij Johanna wonen en gaan om het weekend naar vader.
  • Tussendoor komen de kinderen woensdag eten bij vader.
  • Gert komt 1x in de week s ‘avonds de kinderen in bad en bed doen.
  • Gert blijft elke zaterdag (ook als de kinderen bij moeder zijn), met het oudste kind samen naar de volleybalwedstrijd gaan.

Kinderalimentatie

Gert en Johanna kiezen ervoor de uitkomst van alimentatieberekening de hoogte van de kinderalimentatie te handhaven. Reden is dat ze beiden deze reëel vinden.

Extra kosten

Afgesproken wordt dat de onvoorziene uitgaven, die school gerelateerd zijn of niet vergoed worden vanuit de zorgverzekering in onderling overleg worden gedaan. Deze kosten worden tussen Johanna en Gert verdeeld naar rato van hun inkomen in 60-40%. Dit wordt vastgelegd in het ouderschapsplan.

Rechtbank?

Johanna en Gert besluiten het ouderschapsplan niet te laten bekrachtigen door de Rechtbank. Dit betekent dat een advocaat deze niet hoeft in te dienen en dat er geen extra kosten worden gemaakt. Ze zijn voorgelicht over het gevolg van deze keuze; als de alimentatie betaling niet goed verloopt, kan er geen beroep worden gedaan op het LBIO (landelijk buro inhouding onderhoudsbijdragen). Deze instantie heeft namelijk een juridische grondslag nodig, om stappen te kunnen zetten.

Lees meer: einde samenwoners regelen of hoe regel je alles goed voor de kinderen bij de scheiding?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button