fiscus eigen woning bij scheiding

Scheiden en een eigen woning. Hoe zit het met de belasting?

Welke fiscale gevolgen heeft een scheiding voor je eigen woning? Je kunt te maken krijgen met een aantal regelingen. Deze zijn:

Scheidingsregeling

Je mag betaalde hypotheekrente in mindering brengen op je inkomen door middel van de hypotheekrenteaftrekpost. Dit geldt echter uitsluitend voor een woning die dient als je hoofdverblijf(!).

Vanaf het moment dat de vertrekkende partner de woning verlaat heeft deze dus geen recht meer op hypotheekrente aftrek, waardoor de woonlasten aanzienlijk kunnen stijgen. Om te voorkomen dat je bij een echtscheiding direct in financiële problemen komt is daarom de “scheidingsregeling” in het leven geroepen. De vertrekkende partner mag 2 jaar lang na vertrek uit de gezamenlijke woning zijn/haar deel van de hypotheekrente aftrekken. Tenzij deze daadwerkelijk betaald wordt.

In het geval jullie allebei 50% eigenaar zijn van de woning moet  ieder 50% van het eigenwoningforfait opgeven. Maar de vertrekkende partij heeft niet meer het woongenot van de woning. Het woongenot is volledig voor de partij die in de woning blijft wonen. De vertrekkende partij mag dus het aandeel in het eigen woning forfait als aftrekpost (partneralimentatie in natura) opvoeren. De blijvende partij geeft dat dan aan als ‘ontvangen partneralimentatie in natura’. Per saldo komt dan het volledige eigen woningforfait voor rekening van de blijvende partij.

Als jullie ieder 50% van de hypotheekrente blijft betalen kan je dit ook als aftrekpost opvoeren. Voor de partij die de woning heeft verlaten mag dat dus nog twee jaar. Als één van beiden de volledige hypotheekrente betaalt, dan mag alleen maar 50%  als hypotheekrente worden afgetrokken. Of de overige 50% als ‘partneralimentatie in natura’ mag worden afgetrokken is afhankelijk van een onderhoudsverplichting voor de andere partij. Dit is geen gemakkelijke materie. Laat je daarom goed informeren over de fiscale consequenties bij een onverdeelde woning na scheiding.

Verhuisregeling

Algemeen: Wanneer al een andere woning is aangekocht maar de huidige woning nog niet is verkocht, mag de hypotheekrente voor de leegstaande woning die te koop staat nog worden afgetrokken gedurende het jaar waarin de woning in de verkoop is gezet plus de daaropvolgende twee kalenderjaren.

Omdat je feitelijk niet meer in die woning woont, hoef je voor die periode geen eigenwoningforfait meer aan te geven. Bij een scheiding geldt deze regeling uitsluitend voor de partner die de woning als laatste verlaat. Om voor deze regeling in aanmerking te komen moeten beide partijen de woning hebben verlaten. De scheidingsregeling en de verhuisregeling werken cumulatief; eerst de 2 jaar indien één van beiden uit de woning is vertrokken, indien daarna de woning direct (leeg) te koop wordt aangeboden geldt de verhuisregeling voor de laatste partij.

Bijleenregeling

Wanneer je binnen drie jaar na verkoop van je woning een nieuwe woning aankoopt, dien je de vrijgekomen overwaarde (eigenwoningreserve) te gebruiken voor de aankoop van deze nieuwe woning. Wanneer je dit niet doet heb je over deze eigenwoningreserve geen recht op hypotheekrente aftrek. Dus als je besluit dat je eigen aandeel in de overwaarde nog niet direct door je ex-partner hoeft te worden uitbetaald, kan dit gevolgen hebben voor de financiering van een eigen woning.

Overnemen van de hypotheek

Op het moment dat één van beiden het volledige eigendom van de woning overneemt en de hypotheek, dan kan vanaf dan weer de volledige hypotheekrente worden afgetrokken. Bij overname van de hypotheek gelden wel specifieke regels voor de hypotheekvorm en de duur van de aflossing.

Met ingang van 2013 zijn er nieuwe hypotheekregels. De financiering van een aangekochte woning moet binnen 30 jaar annuitair of lineair worden afgelost. Dit geldt ook als je de andere helft van je eigen woning in eigendom overneemt. De helft van de bestaande hypotheek moet dan annuitair of lineair worden afgelost. Ook de eventuele hypotheekverhoging voor de uitkoop van de ex-partner moet worden afgelost.

De achterblijvende partner mag dus niet de volledige aflosvrije hypotheek behouden, maar de helft daarvan. De vertrekkende partij mag de helft van de bestaande aflosvrije hypotheek ‘meenemen’ bij de financiering van een nieuwe woning. Hiervoor gelden wel specifieke voorwaarden. Laat je hierover goed informeren door een hypotheekadviseur. De mediators van Resolve werken samen met diverse hypotheekadviseurs in de regio, onder andere met HypotheekVisie.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst: Ik blijf in onze woning na de scheiding  of vanuit de situatie mijn ex blijft in de woning na de scheiding.