Welke gevolgen heeft een scheiding voor de belasting?

Als je gaat scheiden, heeft dat meestal gevolgen voor de belasting. Over vermogensverdeling, mag je afwijken van de standaardverdeling en wanneer wordt iets gezien als een schenking? Een belangrijk onderdeel van de financiën bij de scheiding.

Vermogensverdeling

Van belang is de huwelijkse gemeenschap (bezittingen en schulden) bij de scheiding te verdelen, zoals je dat door het aangaan van het huwelijk verplicht bent:

In het geval van een huwelijk in gemeenschap van goederen betekent dit dat je beiden 50% van de bezittingen en schulden krijgt toebedeeld. De fiscus controleert of jullie zich hieraan heeft gehouden door inzage in het convenant te krijgen.

Het is mogelijk om af te wijken van de 50%-50% verdeling, echter slechts op grond van een dringende verplichting van moraal en fatsoen bij de vertrekkende partner om de achterblijvende partner (en kinderen) behoorlijk achter te laten. Blijkt dit niet uit het convenant en komt de verdeling niet overeen met de door het huwelijk aangegane verplichting, dan loopt de overbedeelde partij het risico een aanslag te krijgen van de fiscus. In dat geval wordt namelijk beoordeeld dat deze partij een schenking heeft ontvangen, waarover schenkingsbelasting wordt geheven.

Hoe ziet fiscus het?

Hier kan deze overbedeling ook worden gezien als afkoop partneralimentatie. Daar moet voorzichtig mee worden omgegaan. Indien een overbedeling (bijvoorbeeld overwaarde woonhuis) van toepassing is en de ander geen partneralimentatie ontvangt, dan kan de fiscus dit zien als afkoop. Bij de overbedeelde belast tegen het progressieve tarief en bij de onderbedeelde aftrekbaar.

Voorbeeld: Het is wel eens voorgekomen dat de belastingadviseur van de onderbedeelde partij dit bedrag heeft opgenomen als afkoop partneralimentatie. Dat is heel vervelend want de vrouw kreeg een aanslag. Duidelijkheid in het convenant is dan ook van belang! Met als uitgangspunt redelijkheid en billijkheid moet gemotiveerd worden waarom één van beide het vermogen krijgt. Bijvoorbeeld indien verkregen uit erfenis of het vermogen was al aanwezig bij aanvang van het huwelijk.

Lees meer over de gevolgen van een scheiding en belasting: belastingdienst.nl of scheiden en de eigen woning, waar op letten bij de belasting.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button