Scheiden en een huurwoning

Het hoge woord is eruit: jullie gaan scheiden. Hier komt natuurlijk veel bij kijken, zowel emotioneel als financieel. Ook kunnen er issues zijn omtrent uit elkaar gaan en de woning. Als je samen een woning huurt, zijn er een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden. In dit artikel gaan we dan ook dieper in op scheiden en huurwoning.

Over de auteur

Scheiden en een huurwoning

Sjoerd Uitenbroek

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Wie krijgt de huurwoning bij een scheiding?

Jullie moeten afspraken maken over wie de huurwoning krijgt. Wie blijft er wonen? Daarbij is het belangrijk om te onderzoeken op wiens naam het huurcontract staat. Er kan sprake zijn van samenhuur of medehuur. Jullie moeten de verhuurder op de hoogte stellen en in sommige gevallen ook toestemming vragen.

 

Samenhuur en medehuur hebben betrekking op de situatie waarin meerdere personen samen een woning huren. In Nederland, waar deze termen vaak worden gebruikt, hebben ze specifieke juridische implicaties:

  1. Medehuur:
    • Als iemand medehuurder wordt van een woning, betekent dit dat hij of zij dezelfde rechten (en plichten) krijgt als de oorspronkelijke huurder. Medehuur is vooral relevant voor echtgenoten en geregistreerde partners, want zij zijn automatisch medehuurder van de woning, ook al staat het huurcontract maar op één naam.
    • Andere samenwoners (bijvoorbeeld vrienden of ongehuwde partners) kunnen ook medehuurder worden, maar moeten daar vaak apart om verzoeken bij de verhuurder en aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een duurzame gemeenschappelijke huishouding. De medehuurder heeft het recht om in de woning te blijven wonen als de oorspronkelijke huurder vertrekt.
  2. Samenhuur:
    • Hierbij huren meerdere personen samen een woning, maar zij zijn niet per se medehuurders in de juridische zin. Ze hebben een contract met de verhuurder waarin ze samen verantwoordelijk zijn voor de huur en de plichten die daarbij horen.
    • Samenhuurders hebben niet automatisch dezelfde rechten als medehuurders. Bijvoorbeeld, als één van de samenhuurders besluit te vertrekken, hebben de overige huurders niet automatisch het recht om in de woning te blijven, tenzij dit specifiek in het huurcontract is opgenomen.

Als geen van beiden in de huurwoning kunnen/willen blijven wonen, dan dient het huurcontract te worden opgezegd. Let hierbij op de opzegtermijn.

Financiële consequenties scheiding

Een scheiding kan gevolgen hebben voor de gemeentelijke belastingen. Controleer bij de gemeente of dit ook in jouw situatie het geval is!

Wanneer jullie in een sociale huurwoning wonen en jullie niet meer elkaars toeslagpartner zijn, is er een grote kans dat de achterblijvende partij hogere toeslagen kan aanvragen. Jullie zijn niet meer elkaars toeslagpartner vanaf het moment waarop jullie niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. In geval van een echtscheiding geldt als aanvullende voorwaarde (behalve voor de huurtoeslag) dat het scheidingsverzoek bij de rechtbank moet zijn ingediend. De mediators van ResolveVisie kunnen jullie helpen met het berekenen van de toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget. Lees ook meer over scheiding en financiën.

Huisvesting voor de andere partner

Een grote uitdaging in de huidige woningmarkt is het vinden van andere woning voor de partner die de woning verlaat. Huren na scheiding kan lastig zijn, maar soms is er meer mogelijk dan men denkt. Per gemeente kunnen de regelingen erg verschillen.

Gezien de grote vraag naar (sociale) huurwoningen zijn de voorwaarden om met voorrang een woning toegewezen te krijgen steeds verder aangescherpt. Zo is in de meeste gemeenten een scheiding geen reden om urgentie te krijgen. Soms kan een urgentie huurwoning na scheiding worden aangevraagd op basis van de te hoge woonlast in combinatie de zorg voor minderjarige kinderen. De mediators van ResolveVisie helpen jullie om de mogelijkheden in kaart te brengen voor huren na scheiding.

Scheiden en huurwoning: overige aandachtspunten

Naast de afspraken die jullie moeten maken mbt scheiden en de huurwoning, zijn er nog vele andere onderwerpen die aandacht verdienen. Denk aan: afspraken over de eventuele kinderen, de verdeling van gezamenlijke bezittingen en schulden, alimentatie en pensioen.

Wij informeren jullie graag in een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Laat je contactgegevens achter en wij nemen contact op om een afspraak bij jullie thuis in te plannen.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button