Zijn er tijdelijke afspraken nodig bij jullie scheiding?

Als je gaat scheiden, moeten er zaken geregeld worden, zowel voor de korte termijn als de lange termijn. Voordat je alles geregeld hebt, zit je vaak in een tussenfase. Ook dan moeten dingen duidelijk worden afgesproken, zoals: de omgang met de kinderen, de woning of hoe verdeel je de financiën?

Tijdelijke afspraken

Het ligt aan je situatie hoe je tot tijdelijke afspraken komt:

Je komt er samen niet uit: kom je er samen niet uit, dan vraag je een voorlopige voorziening aan. De rechter doet dan een uitspraak over bijvoorbeeld:

  • afspraken over de financiën, zoals tijdelijke partner- en kinderalimentatie. Ook kan er worden afgesproken dat er tijdens de scheidingsprocedure geen grote uitgaven mogen worden gedaan.
  • voorlopige afspraken over het gebruiksrecht van de gezamenlijke woning [gebruiksrecht = wie blijft in de woning wonen, dit staat los van het eigendom van de woning.]
  • afspraken over de kinderen; zoals de omgangsregeling of hoe je als ouders elkaar informeert.

Je wilt dit gezamenlijk doen: bij mediation maak je samen afspraken over de scheiding. Dit geldt ook voor tijdelijke afspraken. Doel is meer duidelijkheid te geven in een onzekere situatie. Op deze manier worden spanningen zo veel mogelijk voorkomen. Het is de fase, waarin de afspraken gelden, totdat de afspraken in het convenant ingaan. Dit is bijvoorbeeld het moment van een gezamenlijk huishouden naar twee aparte huishoudingen.

Voorbeelden tijdelijke afspraken

Je kunt op verschillende gebieden tijdelijke afspraken maken, zoals:

  • Financiën. Je woont bijvoorbeeld nog samen in één huis en deelt samen het huishouden. Hoe ga je om met de vaste lasten? Je kunt ervoor kiezen het zo te laten, zoals je gewend bent. Je kunt ook afspreken om bijvoorbeeld je eigen inkomen op een eigen rekening te laten storten en de vaste lasten op een gezamenlijke rekening. Op deze manier creëer je een stuk ruimte en hoef je geen verantwoording af te leggen over je uitgaven.
  • Woning. Wie mag gebruik maken van de woning en hoe worden de kosten verdeeld?
  • Kinderen. Als één van de partners tijdelijk bij vrienden/familie blijft waar de kinderen niet kunnen blijven overnachten, spreek je een tijdelijke omgangsregeling af.

Definitieve afspraken

Afspraken voor de lange termijn, die ook in het scheidingsconvenant komen te staan zijn:

  • Alimentatie. Bepaling van de hoogte en duur van de kinder- en/of partneralimentatie. Wanneer gaat de alimentatie in; bijvoorbeeld vanaf het moment dat de woning is toebedeeld (één van de partners neemt de woning over) of verkocht.
  • Woning. Wat gebeurt er met de gezamenlijke woning? Kan één van beiden deze overnemen en zo ja tegen welke prijs? Wordt de woning verkocht en zo ja onder welke voorwaarden?
  • Kinderen. Hoe gaat de omgangsregeling eruit zien als beide partners een eigen woning hebben?

Lees meer: wat kan mediation bij jullie scheiding betekenen?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button