De scheiding regelen met een advocaat of mediator?

Als je gaat scheiden kun je beiden een eigen advocaat inschakelen of een gezamenlijke mediator. Wat zijn de verschillen? Beiden verzorgen de juridische afhandeling van een scheiding. Het verschil zit onder andere in hoe je tot afspraken komt en de kosten.

Scheiden: beiden een eigen advocaat

Als de ene partner niet wil meewerken aan mediation, ben je genoodzaakt ook een advocaat voor jezelf in te schakelen.

  • Hoe werkt een advocaat? Als je als partners elk een advocaat inschakelt, is de eerste stap een gesprek met een advocaat. Vervolgens moet je stukken aanleveren, zoals overzichten van je vermogen en eventuele schulden. Als één partner kiest voor een advocaat, moet de andere partij ook een advocaat inschakelen; deze verzamelt de gegevens van je (toekomstige ex) partner.
  • Hoe maak je afspraken? De advocaten hebben schriftelijk contact met elkaar. Er wordt bijvoorbeeld schriftelijk een alimentatievoorstel door de ene partij gedaan, waar de andere partij op reageert. Er komt dan een akkoord of er wordt een ander voorstel gedaan. Ook over de omgangsregeling met de kinderen en de woning worden zo voor- en tegenvoorstellen gedaan.
  • Hoe wordt het afgerond? Als er overeenkomst is over alle zaken, gaan de stukken van de advocaat naar de rechtbank. Als er een conflict is, bijvoorbeeld over de kinderen of over een erfenis, kan de rechtbank een uitspraak doen. Deze uitspraak is bindend; wat inhoudt dat deze afspraak geldt.
  • Wat zijn de kosten? Aan het eerste (vaak nog oriënterende) gesprek, zijn direct kosten verbonden. In de praktijk worden er vaak al een aantal gesprekken ingepland, waar vooraf voor moeten worden betaald. Een advocaat werkt met een uurtarief. Hoeveel het totale scheidingstraject gaat kosten wordt geen raming van gemaakt; dit is ook niet in te schatten, omdat je afhankelijk bent van wat de tegenpartij, dus je toekomstige ex-partner, gaat doen.
  • Hoe lang gaat het duren? Omdat je afhankelijk bent van de tegenpartij, is moeilijk in te schatten, hoe lang het gaat duren. Dit zal ook liggen aan hoe snel er overeenstemming is over de zaken.

De scheiding regelen met een advocaat of mediator? Hierboven heb je kunnen lezen hoe een advocaat te werk gaat, hieronder beschrijven we wat een mediator voor je kan betekenen.

Gezamenlijke mediator

Als je bij de scheiding kiest voor een gezamenlijke mediator (in plaats van elk een advocaat), die de belangen van jullie beiden behartigt bij de scheiding:

  • Hoe werkt een scheidingsmediator? Bij mediation ga je als partners samen met de mediator om de tafel om afspraken te maken. Belangrijk bij scheidingsbemiddeling is dat je de intentie moeten hebben om samen de zaken te willen oplossen.
  • Hoe maak je afspraken? In de gesprekken wordt alles bij langs gegaan, wat geregeld moet worden. Centraal in de gesprekken staat wat er nodig is om de problemen op te lossen. Dat kan een overeenstemming zijn op financieel gebied, maar ook de verzorging van de kinderen. Al deze zaken worden besproken in gesprekken bij mensen thuis.
  • Hoe wordt het afgerond? Als beide partijen het eens zijn, wordt de overeenkomst, het convenant, getekend. Als er kinderen zijn, wordt ook het ouderschapsplan opgesteld. Bij Resolve werken we met een vaste advocaat, die de scheiding indient bij de rechtbank.
  • Wat zijn de kosten? Aan het eerste, oriënterende gesprek zijn geen kosten verbonden. Er wordt gewerkt met een all-in tarief; dat betekent dat de totale kosten vooraf worden vastgesteld, hier komen geen extra kosten overheen. De advocaatkosten, voor het indienen van het convenant bij de rechtbank, zijn inbegrepen.
  • Hoe lang gaat het duren? De duur van het traject is afhankelijk van hoe snel er overeenstemming is over de zaken. Een traject duurt tussen de twee weken en een half jaar, maar gemiddeld zo’n twee tot drie maanden.

Ben je er niet uit of een advocaat of mediator bij jullie past? Neem dan contact met ons op om jullie situatie te bespreken.

Lees meer: Onze mediators helpen bij het totale scheidingstraject.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button