Stappenplan schulden bij scheiden

Welke stappen moet je zetten als er schulden zijn door leningen bij een scheiding. Wat kun je zelf doen en wat kan een scheidingmediator voor jullie betekenen? Door stappen te zetten krijg je overzicht van de schulden. Een mediator licht je voor over de opties en kan ook werk uit handen nemen.

Schulden en wat jezelf kunt doen

Wat kun je zelf doen als je schulden hebt:

  • vraag bij het BKR (Bureau Krediet Registratie ) een overzicht op van de leningen. Dit geldt voor beide partners afzonderlijk. Het BKR registreert alle leningen; naast een eventuele hypotheek staan hier ook creditcards en rood stand bij de bank. Dit kan via BKR opvragen.
  • vraag bij de verstrekker van de lening de actuele stand van het uitgeleende bedrag op.
  • informeer de bank dat jullie willen scheiden. Kijk of het mogelijk is, of je een lening kunt splitsen, dit houdt in dat de lening voor de helft op beide partners naam komt. Wel komt regelmatig in de praktijk voor, dat dit niet lukt.
  • regel een opname stop bij de bank. Voordeel hiervan is dat de andere partner, het geld wat jij hebt overgemaakt niet kan terugboeken
  • kijk of je genoeg financiën hebt om jouw deel van de lening af te kopen. Dit betekent dat dat deel in één keer betaald wordt. Voordeel hiervan is dat als je ex-partner niet betaalt, de schuldeiser niet bij jou kan aankloppen.

Door bovenstaande stappen te zetten krijg je overzicht van de schulden, de maandlasten en de looptijden van de leningen.

Wat kan een mediator doen als er schulden zijn?

Wat kan een mediator betekenen?

  • ondersteunen in bovenstaande stappen, ook afhankelijk van wat je zelf wilt regelen. Omdat er veel geregeld moet worden bij een scheiding en er veel emoties spelen, kan het prettig zijn dat een bemiddelaar werk uit handen neemt. Een bemiddelaar kan bijvoorbeeld contact opnemen met de bank over het afkopen van de schuld.
  • maken van een financieel overzicht. Wat is het bedrag dat uitstaat? Gaan we het bedrag door de helft doen? Of maak je door een verschil van inkomen andere afspraken?
  • bespreken of een lening helemaal of een gedeelte ervan kan worden afgekocht. Soms is dat mogelijk omdat er geld vrijkomt van de verkoop van het huis, of je wordt uitgekocht voor jouw gedeelte van het huis. Soms is er ook familie, die wil steunen in de scheidingssituatie en geld wil lenen.
  • voorlichting geven over de consequenties van keuzes. Stel bijvoorbeeld dat je afspreekt dat de lening op één naam komt te staan. De ander hoeft dan niet mee te betalen aan de aflossing. Als de ene partner echter stopt met betalen, kan de bank bij de andere partner aankloppen, als er sprake is geweest van een huwelijk in gemeenschap van goederen.
  • voorlichten over leningen en de huwelijkse vorm. Als je ‘in gemeenschap van goederen’ bent getrouwd, worden alle leningen gezamenlijk. Dit geldt ook als een lening door één van de partners voor het huwelijk is afgesloten.

In het scheidingsconvenant komt een overzicht van de leningen te staan, met de saldi op dat moment, of de lening gezamenlijk is of op één naam komt en de afspraken over de aflossing. Dit wordt ook getekend door beide partners. Let op: dit is een interne afspraak; je maakt onderling afspraken om alles goed te regelen. Een schuldeiser kan in de praktijk anders handelen en een bedrag bij een ex-partner proberen te verhalen.

Lees meer: wat kan mediation bij de scheiding betekenen?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button