Top 5 misverstanden over het ouderschapsplan

Als jullie gaan scheiden of uit elkaar gaan en jullie hebben samen het gezag over de kind(eren) dan zijn jullie wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In de praktijk zien wij dat hier nogal wat misverstanden over zijn. In deze blog de top 5 misverstanden over het ouderschapsplan:

Over de auteur

Top 5 misverstanden over het ouderschapsplan

Marion Bongers

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Misverstanden ouderschapsplan

1. Wij zijn niet getrouwd dus er hoeft geen ouderschapsplan opgesteld te worden

Ook samenwoners, die beiden het gezag over hun kind(eren) hebben, zijn wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Wie controleert of dat ook daadwerkelijk is gebeurd?

In eerste instantie niemand. Maar moet je om welke reden dan ook de gang naar de rechter maken dan het de eerste vraag die de rechter zal stellen: “Waar is het ouderschapsplan?”.

Aangezien je niet voor niets voor het hekje staat wordt het op dat moment erg lastig om samen nog een ouderschapsplan op te stellen waar alle partijen zich in kunnen vinden.

2. Mijn kind is ouder dan 12 jaar dus mag alles zelf bepalen, wij hebben dus geen ouderschapsplan nodig

Gelukkig voor jullie kind(eren) kunnen we dit argument naar het rijk der fabelen verwijzen, want dit is absoluut niet het geval. Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen door de rechter worden gehoord en kunnen aangeven wat zij van de afspraken in het ouderschapsplan vinden, maar ze mogen absoluut niet zelf bepalen.

Gelukkig maar, want dit zou een veel te grote last zijn voor een kind. Jullie zijn de ouders en jullie moeten goede afspraken met elkaar maken. Dit neerleggen bij een kind kan leiden tot enorme loyaliteitsproblematiek. Want wanneer maakt het kind de juiste keuzes? Als ik kies voor mama, wat vindt papa daar dan van, of andersom?

3. Zodra wij het ouderschapsplan hebben ondertekend kunnen wij de afspraken niet meer aanpassen

Zeker als de kinderen nog klein zijn veranderen situaties gedurende de jaren. Jullie eigen levens kunnen veranderen, maar ook de kinderen veranderen. Ze worden ouder en daarmee veranderen hun behoeftes, krijgen andere interesses, gaan naar een andere school, er zijn nog talloze voorbeelden te noemen waardoor de afspraken die zijn gemaakt toen de kinderen klein waren een aantal jaar later niet meer passend zijn. Daarom is het zo belangrijk om de afspraken in het ouderschapsplan periodiek met elkaar te evalueren. Passen deze afspraken nog wel bij onze kinderen en onze levens?

Het staat jullie geheel vrij om met elkaar nieuwe afspraken te maken en het ouderschapsplan aan te passen. Hier moet wel overeenstemming over zijn, want beide partijen moeten de nieuwe versie van het ouderschapsplan ondertekenen.

Eenzijdig aanpassen van het ouderschapsplan is een stuk complexer, dan zal de rechter een uitspraak moeten doen, met alle vervelende consequenties die dat met zich meebrengt. 

4. Wij vullen alleen het hoognodige in, we doen toch alles in goed overleg

En wat als dat overleggen op enig moment, om welke reden dan ook, niet meer lukt?

Dan val je terug op de afspraken in het ouderschapsplan en die zijn er dan dus niet. Het ouderschapsplan moet juist ondersteunend zijn in situaties dat je er met elkaar even niet meer uitkomt. Dan grijp je terug op de afspraken die zijn gemaakt, dat geeft houvast.

Zorg er dus voor dat de afspraken in het ouderschapsplan concreet en duidelijk zijn en niet te veel ruimte overlaten voor discussie.

5. Door het ouderschapsplan moeten we continue verantwoording aan elkaar afleggen

Je bent samen verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de kinderen. Hoe beter de afspraken zijn vastgelegd in het ouderschapsplan hoe kleiner de kans op discussie.

Wanneer zijn de kinderen bij welke ouder, wie betaalt welke kosten, over welke onderwerpen moeten we overleggen etc. Gelukkig heb je allebei je eigen leven, je eigen huishouding en je eigen regels.

Tuurlijk is het belangrijk dat jullie beiden vanuit het belang van de kinderen invulling geven aan de zorg, maar jullie mogen daar wel eigen keuzes in maken. Het is dus absoluut niet waar dat je op de hoogte moet of mag zijn over alle ins en outs van het leven van je ex-partner. Ieder heeft zijn/haar eigen leven en geeft daar een eigen invulling aan, uiteraard wel rekening houdend met de afspraken die in het ouderschapsplan zijn gemaakt over de kinderen.

Lees hier meer informatie over het ouderschapsplan of over scheiden met kinderen.

We ondersteunen en ontzorgen je volledig

We ontmoeten jullie graag samen in een kosteloos kennismakingsgesprek.
Maak kennis met één van onze deskundige mediators in jullie woonplaats. We horen graag waar we je mee kunnen ondersteunen en ontzorgen.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button