Volmacht meerderjarig kind bij scheiding

Sommige rechtbanken vragen om een volmacht van jong meerderjarige (18+), omdat ouders voor hun geen afspraken kunnen/mogen maken. Zoals over levensonderhoud of studie.

Door het afgeven van een volmacht (inclusief kopie ID) geeft de jongmeerderjarige aan dat hij akkoord gaat met de afspraken voor hem/haar door de ouders. Deze is alleen van toepassing als er afspraken over hen in het scheidingsconvenant staan.

Voorbeeld van een volmacht


VOLMACHT

Naam:

Geboortedatum:

Adres:

Woonplaats:

Bij deze verklaar ik op de hoogte te zijn van het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding van mijn ouders.

Ik verklaar bekend te zijn en akkoord te gaan met de inhoud van het echtscheidingsconvenant waarin de met mijn ouders gemaakte afspraken onder meer met betrekking tot mijn kosten van levensonderhoud en studie zijn vastgelegd.

Ik heb een kopie van een geldig legitimatiebewijs van mezelf toegevoegd.

Verklaard te (woonplaats) op (datum)

Naam:

Handtekening:


Lees meer: de juridische afhandeling bij scheiding of kinderen bij de scheiding.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button