Welke vragen moet je jezelf stellen voordat je een scheidingsbemiddelaar inschakelt?

Het hoge woord is eruit, de relatie is niet meer wat het was en jullie gaan je eigen weg. En dan… hoe nu de scheiding te regelen? (ongeacht of je nu samenwoont, geregistreerd partnerschap hebt of getrouwd bent. Jantien Schaap, mediator in Groningen werkt 3 vragen uit, die je op weg helpen bij de keuze voor een scheidingsbemiddelaar.

Gevoelens komen op, emoties lopen dwars door het gezonde verstand heen, terwijl je ook in een praktische modus komt, van wat er allemaal geregeld moet worden. Je kunt je ook zorgen maken hoe de nabije toekomst er dan uit komt te zien. Als er uit de relatie kinderen zijn gekomen, dan blijf je als ouders en opvoeders door de kinderen blijvend met elkaar verbonden, terwijl je juist als partners de relatie gaat beëindigen.

Gaan jullie verschillend met de scheiding om?

Jullie kunnen als partners op verschillende manieren met een scheiding omgaan. De één is bijvoorbeeld praktisch en nuchter en wil eerst inzicht in de financiële afronding, om vandaar uit grip te kunnen krijgen. Terwijl de ander niets moet weten van financiën en het liefst eerst de zorgverdeling van de kinderen helder wil hebben. Vaak leveren deze verschillende manieren van omgaan met emoties, die tijdens de relaties als aanvullend op elkaar werden gezien, nu eerder als storend ervaren.

Past een scheidingsbemiddelaar bij jullie? – 3 vragen

Scheiden met behulp van een advocaat, online of met een scheidingsbemiddelaar? De onderstaande 3 vragen zullen je op weg helpen om te weten of een scheidingsbemiddelaar bij jullie past:

  1. Welk doel heb ik voor ogen?
  2. Wil ik mijn belangen van behoeften onderscheiden?
  3. Wil ik in overleg met mijn partner?

1. Wat is mijn doel?

Wat is nu datgene wat ik echt wil bereiken met de gesprekken met een scheidingsbemiddelaar.

  • Denk hierbij aan: “ik wil in goed overleg uit elkaar” of “ik wil het goed voor de kinderen regelen”. Wat is een goede zorgverdeling nu eigenlijk? Wil ik dat de huisregels voor de kinderen in beide huizen gelijk zijn of laat ik dat los?
  • óf wil je het maximaal haalbare uit de scheiding halen? Wil je gaan bijvoorbeeld gaan voor maximale alimentatie?

Als je de relatie zo wilt afronden zodat jullie beiden een goede en eerlijke start kunnen maken, dan is de inzet van een scheidingsbemiddelaar een goede keuze.

2. Kan ik mijn wensen van mijn behoeften onderscheiden?

Zie ik het verschil tussen dat wat essentieel voor mij is (behoefte) en dat wat ik wil (wens). Wensen zijn een concrete uiting van een behoefte, maar worden in de praktijk vaak verward met behoeften. Dit leidt vaak tot meningsverschillen en conflicten.

Je vindt het bijvoorbeeld heel belangrijk dat jullie kinderen het grootste deel van de week bij jou zijn. De scheidingsbemiddelaar zal hier langer bij stil staan en doorvragen wat er echt mee bedoeld wordt.Is het inderdaad zo, of is het alleen een wens die ook op een andere manier ingewilligd kan worden?

Ouders spreken vaak van “het is de behoefte van mijn kind” terwijl het betreffend kind niet aan tafel zit. Bij doorvragen blijkt in de meeste gevallen het niet de behoefte van het kind is maar van de ouder zelf.

Door open te staan om bevraagd te worden naar de reden van je keuzes, kunnen de daadwerkelijke behoeften op tafel komen van waaruit de keuzes gemaakt gaan worden.

3. Wil ik in overleg met mijn partner?

Wil ik eigenlijk wel in overleg met de ander? Ben ik bereid de ander te horen? Ondanks verwijten en de harde woorden, die er wellicht over en weer gevallen kunnen zijn én ondanks het vertrouwen wat eventueel geschonden kan zijn. Deze emoties kunnen verstorend werken in hoe je de scheiding graag wilt regelen. De scheidingsbemiddelaar zal ruimte geven aan de emoties en praktische handvaten bieden om toch tot de kern te komen.

Dat dit niet altijd even makkelijk zal gaan is logisch en normaal. Een scheidingsbemiddelaar is er om dit proces te ondersteunen en te begeleiden. Vanuit een onafhankelijke en neutrale positie zorgt de scheidingsbemiddelaar ervoor dat beide partijen aan het woord komen én zij gezamenlijk tot een plan en afspraken komen. Hoe gaat bijvoorbeeld een goede zorgverdeling eruit zien of hoe regelen jullie alle financieel?

Heb je op vraag 3 ook positief geantwoord, dan zal het inschakelen van een scheidingsbemiddelaar goed bij jullie passen. Deze zal het proces begeleiden zodat jullie keuzes kunnen maken, met zicht op jullie rechten en hun plichten én zo een start maken met een nieuw begin.

Lees meer: wat kan een een mediator bij de scheiding betekenen? of meer over onze werkwijze scheiden in 7 stappen. Of wat mediation nou inhoud.

 

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button