Kosten scheiding

Kosten scheiding

Wij maken de kosten voor de scheiding inzichtelijk

Tarieven voor een scheiding

Afhankelijk van de situatie kost jullie scheiding tussen de € 197,- en € 4.000 (incl. btw).

Wij werken met vaste tarieven, duidelijkheid vooraf voorkomt onverwachte tegenvallers achteraf. Jullie weten dus vooraf precies waar jullie aan toe zijn.
Dit tarief is afhankelijk van jullie situatie en de vraag of jullie in aanmerking komen voor een toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand.

Binnen 24 uur een indicatie van het tarief gebaseerd op jullie situatie?
Geef in onderstaand formulier jullie situatie aan en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op!

De kosten scheiding bestaan uit:

 • Gesprekken met de mediator (gemiddeld ca 5 gesprekken van ca. 1,5 uur)
 • Echtscheidingsconvenant opstellen
 • Ouderschapsplan uitwerken
 • Kinder- en partneralimentatie berekenen
 • Inventariseren documenten
 • Vermogensopstelling/verdeling maken
 • Formulieren invullen voor de pensioenuitvoerders 
 • Begeleiding juridische afhandeling/contacten advocaat

Factoren naast de mediator kosten

Het is belangrijk om inzicht te hebben in de kosten die een scheiding met zich meebrengt. Om een keuze te maken voor een mediator spelen echter ook andere factoren een belangrijke rol, denk hierbij onder andere aan:  

 • Ervaring 
 • Kennis 
 • Beschikbaarheid 
 • Flexibiliteit 
 • Locatie waar de gesprekken plaats vinden
 • Is er een klik met de mediator

Afhankelijk van jullie situatie kan het zijn dat jullie, naast de kosten voor het scheidingsproces, nog aanvullend kosten moet maken. Te denken valt aan:

 • Griffierechten (dit zijn de kosten van de rechtbank; het tarief bedraagt in 2021 € 154,50 per persoon, of € 42,50 wanneer u voor een toevoeging in aanmerking komt.
 • Afschrift van uittreksels huwelijksregister en/of geboorteregister
 • Kosten voor het overnemen van de bestaande hypotheek/ het oversluiten van de bestaande hypotheek; 

Deze kosten lopen erg op en bestaan uit de kosten voor een hypotheekadviseur, eventueel een taxatie, een notaris voor de akte van verdeling en eventueel een hypotheekakte.

Behalve de kosten voor de akte van verdeling zijn dit fiscaal aftrekbare kosten welke doorgaans meegefinancierd worden bij uw nieuwe hypotheek.

De mediators van Resolve werken samen met BMP Finance met wie scherpe prijsafspraken zijn gemaakt. 

 • Inschrijving huurwoning
 • Verhuiskosten
 • Kosten voor gespecialiseerde hulp (Kinder)coach, fiscaal advies

Een veel gestelde en logische vraag: Deze vraag kunnen wij beantwoorden zodra wij inzicht hebben in jullie situatie. Iedere situatie is anders, iedere scheiding is anders, het is dus echt maatwerk. 

Welke factoren zijn van invloed op het mediator tarief?

 • Hoe verloopt de communicatie; Zijn jullie het over bepaalde zaken al eens? 
 • Getrouwd / geregistreerd partners of samenwonend
  • Zijn jullie getrouwd of geregistreerde partners met kinderen jonger dan 18 jaar en willen jullie scheiden dan moet dit via een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. In veel gevallen regelt de mediator dit en hebben jullie daar geen omkijken naar, maar de advocaat en de rechtbank moeten wel worden betaald. 
 • Minderjarige kinderen
  • Als jullie kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld. In dit ouderschapsplan worden alle afspraken vastgelegd die betrekking hebben op de kinderen. Afspraken over de zorgverdeling, de communicatie en hoe jullie de kosten voor de kinderen verdelen.
 • Eigen woning
  • Een eigen woning is vaak het grootste vermogensbestanddeel en de hoogste kostenpost binnen een huishouden. Wie blijft in de woning wonen of wordt de woning verkocht? Tot welk moment blijven jullie de kosten delen? Hoe wordt de waarde van de woning vastgesteld? Dit zijn zo een aantal onderwerpen waarover gesproken moet worden.
 • Eigen onderneming
  • Ook een eigen onderneming vormt onderwerp van gesprek. Valt de onderneming in jullie huwelijksgemeenschap? En zo ja, hoe stellen jullie de waarde van de onderneming vast? Welk inkomen hanteren jullie als basis voor de alimentatieberekening? 

Allemaal vragen die tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan bod komen en waarop de mediator het tarief bepaalt. Kan het ook goedkoper? Ja soms wel. Mogelijk is jullie situatie zo overzichtelijk dat er minder afspraken nodig zijn om tot overeenstemming te komen. Afhankelijk van de hoogte van jullie inkomen en vermogen kunnen jullie bovendien mogelijk recht hebben op een toevoeging vanuit de Raad voor Rechtsbijstand.

Om mediation te bevorderen en de rechtsgang voor iedereen mogelijk te maken geldt in veel gevallen dat de kosten voor de scheiding (deels) gesubsidieerd worden. Hiervoor gelden inkomens- en vermogenseisen. Uw mediator zal een aanvraag voor u indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). De RvR beoordeelt uw aanvraag op basis van uw fiscale gegevens welke bij de belastingdienst worden opgevraagd.

De kosten van de scheiding worden in een dergelijk geval verdeeld over u beiden. Wanneer een van u – óf wellicht zelfs beiden! – voor een toevoeging in aanmerking komt wordt bij deze partij slechts een eenmalige eigen bijdrage in rekening gebracht van € 56,- of € 112,- incl. btw. Deze eigen bijdrage is afhankelijke van het vastgestelde inkomen en komt in plaats van 50% van het tarief.

De inkomensgrens bedraagt in het huidige peiljaar (2019) Є 40.400,-. Let op! Het betreft hier uw verzamelinkomen, dit is in veel gevallen lager dan het inkomen wat vermeld wordt op uw jaaropgave aangezien rekening wordt gehouden met de (negatieve) inkomsten uit de woning. (hypotheekrente aftrek)

Naast de inkomensgrens beoordeelt de Raad de aanvraag ook op het vermogen. Wanneer u in het peiljaar vermogensbelasting verschuldigd was, zal de aanvraag worden afgewezen.

LET OP! DE RESULTAATBEOORDELING

Wanneer de scheiding is afgerond kan de mediator een declaratie indienen bij de RvR. De RvR zal hierbij tevens beoordelen of er geen sprake is van een behaald resultaat. Dit is het geval wanneer 1 van jullie meer dan € 15.146,- overhoudt na de scheiding. Bijvoorbeeld spaargeld óf een uitkoopbedrag uit de woning. In dat geval wordt gesteld dat u zelf prima in staat bent de kosten van de scheiding te dragen en wordt de toevoeging alsnog ingetrokken.

Bijkomend voordeel, korting op het griffierecht:

Wanneer u in eerste instantie een toevoeging is toegekend door de RvR krijgt u korting op het te betalen griffierecht. In plaats van de genoemde € 154,50 wordt bij u “slechts” Є 42,50 in rekening gebracht. Deze korting is ongeacht de resultaatsbeoordeling.  

Binnen 24 uur een indicatie van het tarief gebaseerd op jullie situatie?
  * Om de relatie te beëindigen is geen uitspraak van de rechter noodzakelijk. Dit scheelt kosten
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Mediation kosten vooraf inzichtelijk

Wat exact de ‘kosten mediator’ zijn is dus afhankelijk van de situatie en dus uit een kunnen lopen. Wij willen benadrukken is dat wij de mediator kosten vooraf  inzichtelijk maken en niet eerder van start gaan met het traject als daar volledige helderheid over is.

Wat kost scheiden verder?

Naast de kosten voor het scheidingsproces kunnen er aanvullende kosten zijn, afhankelijk van uw situatie. Dit kan zijn: Griffierechten (€154,50 pp, of €42,50 met toevoeging), Afschriften van huwelijks- en/of geboorteregister, Kosten voor oversluiten van hypotheek (adviseur, taxatie, notaris, hypotheekakte). Deze kosten, behalve verdeling, zijn fiscaal aftrekbaar en worden vaak meegefinancierd bij uw nieuwe hypotheek.

Resolve’s mediators werken samen met BMP Finance en hebben scherpe prijsafspraken gemaakt. Aanvullende kosten kunnen ook zijn: inschrijving huurwoning, verhuiskosten, gespecialiseerde hulp (kinder)coach en fiscaal advies.”

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button