Na de scheiding samen de woning aanhouden

Na de scheiding samen eigenaar blijven van de woning. Waar moet je opletten? Als u ervoor kiest uw huis onverdeeld te laten, blijft u beide eigenaar van de woning. Vaak blijft één van de partners er wonen. Het is dan van belang u goed fiscaal voor te laten lichten en vooraf goede afspraken te maken. U krijgt bijvoorbeeld te maken met de 2 jaarsregeling.  Voorkom dat u na een tijd voor vervelende verassingen komt te staan.

Vragen in deze situatie zijn: wie, betaalt wat van de hypotheekrente? Wie is de eigenaar van de woning? Vaak is men elk voor de helft eigenaar, maar ook andere verhoudingen zijn mogelijk.

Samen eigenaar woning

Eva en Sander besluiten dat Eva met de kinderen in de woning blijft en dat Sander elders gaat wonen. Ze zijn beide voor de helft eigenaar.

Sander betaalt 100% van de hypotheekrente, te weten €1000. Gedurende de eerste 2 jaar wordt dit voor 50% gezien als hypotheekrente en de andere 50% als partneralimentatie in nature. Per saldo heeft hij voor 100% aftrek, aangezien partneralimentatie aftrekbaar is. Voor Sander betekent dit, dat hij 42% terugkrijgt van de belasting, dit is € 420 euro.

Voor Eva geldt dat zij 50% opvoert als betaalde hypotheekrente, die ze kan aftrekken. Over de andere 50% van de ontvangen partneralimentatie betaalt zij belasting. Per saldo is dit 0.

Na 2 jaar vervalt 50% aftrek

De situatie veranderd na 2 jaar. De hypotheekrente aftrek van diegene die vertrokken is vervalt. Dus de 50% hypotheekrente is niet meer aftrekbaar.

Als Eva en Sander de situatie zoals die was laten voortduren, wordt hun huis netto duurder, aangezien ze 50% aftrek missen. Dit betekent dat ze €210 euro niet meer terugkrijgen; de helft van de € 420 die ze voorheen kregen (dit is los van de bijtelling van het eigen woning forfait, die ook invloed heeft).

Willen ze dit voorkomen, dan moet de woning voor de termijn van 2 jaar verkocht zijn. Andere opties zijn dat Eva mee gaat betalen of dat ze samen kiezen voor een andere verdeelsleutel.

Rol van ons als mediator is de keuzes en de consequenties vooraf inzichtelijk te maken, zodat u in staat bent goede afspraken te maken. Afspraken worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Lees meer: Alles over scheiden met koophuis.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button