Scheiding en de psychische gevolgen

Je bent op het werk er met je hoofd niet bij doordat je je niet kunt concentreren. Slapen gaat moeizaam, er blijft van alles door je hoofd spoken en je wordt oververmoeid. Daarbij komen ook heftige en wisselende emoties als boosheid, angst en verdriet. Door al deze problemen krijg je vervolgens ook nog fysieke klachten als darmklachten, hoofdpijn en een verhoogde spierspanning. De psychische gevolgen van scheiding liegen er niet om: je kunt het vergelijken met depressie of rouw.

Over de Auteur

Scheiding en de psychische gevolgen

Jantien Schaap

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Depressie of rouw na scheiding

Doordat je gaat scheiden komen bovenstaande situaties steeds vaker voor. Je ervaart psychische symptomen en je kunt het gevoel hebben de grip te verliezen op alles wat je voorheen wel goed geregeld had. Maar je staat niet machteloos: depressie of rouw na scheiding is niet abnormaal. Het is een heftige emotionele gebeurtenis waarbij je afscheid neemt van wat eens was. Er zijn mogelijkheden om de psychische gevolgen na scheiding te verminderen en steeds meer zaken in de hand te gaan krijgen. Wij geven hieronder 3 tips om er zo goed als mogelijk mee om te gaan.

1. Zet concrete stappen om de scheiding te regelen

Schakel een scheidingsmediator in en maak een start met een mediation traject. Dit helpt je niet direct van je al je klachten af – hoe lang rouw na scheiding duurt verschil per persoon – maar doordat er weer orde wordt geschapen in de brij van onduidelijkheden ontstaat er enigszins licht aan het einde van de tunnel.

Door moeilijke gespreksonderwerpen ter tafel te brengen (bijvoorbeeld de woning, zorgverdeling van de kinderen of de financiële situatie), valt de eerste last van de schouders af en komt er zicht op oplossingen en afspraken. Hiermee komt het gevoel van rust en grip weer langzaam terug en nemen de psychische gevolgen van de scheiding langzaam af.

2. Deel het met je omgeving

Geef op werk en school aan dat je in scheiding bent. Vertel wat de scheiding met je doet en welke psychische gevolgen het heeft. Dit is vaak heel moeilijk, het tonen van je kwetsbaarheid. Maar de transparantie maakt dat je niet alles alleen op hoeft te lossen en er op werkgebied met je mee gedacht kan worden.

Ook voor kinderen is het goed als de leerkrachten op de hoogte zijn. Zij kunnen het gedrag van je kinderen in de gaten houden en dit aan jou doorgeven. Ook kunnen zij enigszins rekening houden met de kinderen op het moment dat het niet zo goed gaat op school en weten ze waar dit mee te maken kan hebben.

3. Zoek steun na scheiding

Het is niet leuk om over de scheiding te praten, een onderwerp wat vaak vermeden wordt. Als je bij vrienden of vriendinnen bent, ben je juist zo blij om er even uit te zijn en er niet over na te hoeven denken. Maar je kunt het niet alleen. Bespreek je gevoelens en problemen met iemand die je vertrouwt. Wil je er echt niemand in je directe omgeving mee lastig vallen of bij betrekken, zoek dan naar scheidingscoach of een therapeut die je kan helpen.

Mediation bij scheiding en psychische gevolgen

Als mediator brengen wij duidelijkheid, veiligheid en rust. Wij geven de benodigde informatie om praktisch tot oplossingen en afspraken te komen. Daarnaast houden wij mensen een spiegel voor en leiden wij de emoties tijdens het traject in goede banen. Zo kun je de toekomst weer met vertrouwen tegemoet. Lees ook meer over het verwerken van de scheiding in ons blog hierover.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button