Verdriet, boosheid en angst bij scheiding

Een scheiding gaat vaak gepaard met heftige emoties; verdriet, woede en angst lopen door elkaar heen. Angst omdat het idee van een gezamenlijke toekomst wegvalt. Boosheid, omdat je het niet hebt zien aankomen. Teleurstelling, omdat het niet gelukt is. Hoe kunt je, ondanks alle emoties toch praktische zaken gaan regelen en hoe verwerk je boosheid en verdriet bij de scheiding? Onze mediator Yvonne van den Berg vertelt hierover.

Welke emoties kom je tegen als mensen gaan scheiden?

Yvonne: ‘Woede, verdriet en angst. Ook zie ik teleurstelling, schuldgevoel en opluchting. Deze gevoelens lopen dwars door alle praktische zaken, die geregeld moeten worden heen. Het is dus van belang hier aandacht aan te besteden, wil je tot oplossingen komen’.

Boosheid, frustratie, teleurstelling: allerlei emoties door elkaar

‘Boosheid omdat bijvoorbeeld een vrouw merkt, dat nu het woord ´scheiden´ is gevallen, de man in haar ogen wel luistert en dingen anders wil doen. Een man kan zich bijvoorbeeld kwaad voelen omdat hij voor zijn gevoel keihard heeft gewerkt voor zijn gezin en alles nu in duigen valt. Teleurstelling dat dingen anders zijn gelopen dan verwacht. Schuldgevoel van diegene die de scheiding wil. Aanleiding van de emoties is dat er een geloof in iets was, wat er niet meer is. Je hebt ideeën over een toekomst samen en een verwachtingspatroon’.

Hoe ga jij als scheidingsmediator om met deze emoties?

‘Naar mijn mening is het belangrijk dat de emoties die er zijn ook geuit worden. Ik geef er dus ruimte voor. Uiteraard is hier wel een grens en die is, dat mensen elkaar niet beledigen. Als mensen bijvoorbeeld over elkaar spreken als ‘meneer’ of ‘mevrouw daar’, dan grijp ik direct in. Respect is belangrijk’.

Hoe omschrijf je je werkwijze bij scheidingsmediation?

‘Voor mij is het belangrijk dat ik als mens tegenover de mensen sta. Ik luister en denk mee. Mijn taak is de communicatie in juiste banen te leiden. Ik vraag de ander soms om even niet te reageren, of spreek iemand aan op zijn of haar empatische vermogen (‘denk je even in, hoe dit overkomt op de ander’)’.

Hoe kun je de praktische zaken regelen?

Yvonne: ‘Wat ik in het algemeen merk, is dat juist als mensen hun verhaal hebben kunnen vertellen, dat we dan verder kunnen. Er is dan ruimte en rust gecreëerd voor het regelen van zaken. Keuzes ten aanzien van de woning, alimentatie en de zorg van de kinderen kunnen worden besproken. Er kan gezocht worden naar oplossingen. Dit hoeft overigens niet voor beide partners te gelden. Maar vaak als één van de partners al iets rustiger is, is er een werkbaarder situatie ontstaan. Ook kan er (hoe klein ook) een start worden gemaakt met de boosheid en verdriet verwerken van  de scheiding.

Eigen verantwoordelijkheid

‘Ik zeg mensen ook dat als ze constant met verwijten komen, men niet ‘los’ komt en er ook geen oplossingen komen. Zo leg ik de verantwoordelijkheid ook bij mensen zelf neer. ‘Doel is ten allen tijde in alle redelijkheid samen naar oplossingen te zoeken en de scheiding goed te regelen. En gelukkig lukt dit ook bijna altijd’.

Lees meer: wat kan mediation bij de scheiding betekenen? Of wat mediation in houd.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button