Scheiding? Let op de eigenwoningreserve!

Bij een relatiebeëindiging komt er veel op jullie af. Een onderbelicht onderwerp is de eigenwoningreserve bij een scheiding. Maar let op!

Wat is eigenwoningreserve?

Bij verkoop van een woning ontstaat een eigenwoningreserve (EWR). De EWR is het bedrag wat vrijkomt uit de overwaarde van de woning. De EWR valt onder de bijleenregeling. De bijleenregeling houdt in dat bij aankoop van een nieuwe woning binnen 3 jaar, de EWR gebruikt dient te worden voor de aankoop van de nieuwe woning. Gebeurt dat niet, dan is over dat gedeelte van de nieuwe hypotheek de rente niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Rekenvoorbeeld eigenwoningreserve

Stephan en Linda verkopen hun woning voor € 400.000,-. De hypotheek bedraagt € 300.000,-, zij realiseren een EWR van € 100.000,-.

  • Zij kopen een nieuwe woning van € 600.000,- en brengen de EWR in. De nieuwe hypotheek bedraagt € 500.000,- en is volledig aftrekbaar (eigenwoningschuld in box 1)
  • Zij kopen een nieuwe woning van € 600.000,- en kopen hun droomauto van € 100.000,-. De nieuwe hypotheek bedraagt € 600.000,-. Hiervan kwalificeert € 500.000,- als eigenwoningschuld in box 1 en € 100.000,- is niet aftrekbaar (box 3)

Gevolgen eigenwoningreserve bij scheiding

Als Stephan en Linda uit elkaar gaan, moeten zij afspraken maken over verschillende onderwerpen, zoals tot wiens vermogen de woning behoort. Is er sprake van een (huwelijkse) gemeenschap of behoort de woning tot een privévermogen? Blijft iemand in de woning wonen en hoe wordt de ander gecompenseerd? Mogelijk kan partneralimentatie worden afgekocht of kunnen pensioenaanspraken in de verdeling worden betrokken. 

Hierbij is meer mogelijk dan u wellicht zou denken!

Samen tot een compromis komen

Laten we hiervan een voorbeeld geven. Linda wil graag in de oude woning blijven wonen. Van de geldverstrekker heeft zij vernomen dat dit mogelijk is maar voor het uitkopen van Stephan is het inkomen van Linda niet voldoende. Stephan denkt graag mee met Linda en is bereid om afstand te doen van zijn deel van de overwaarde van € 50.000,-. In ruil daarvoor spreken hij en Linda af dat Linda geen aanspraak maakt op partneralimentatie. Een mooi compromis!

Stephan ontvangt nu geen € 50.000,- maar dit wordt wél tot zijn EWR gerekend. Wanneer Stephan een nieuwe woning aankoopt van € 300.000,- zal € 250.000,- hiervan aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting (box 1) en € 50.000,- zal niet aftrekbaar zijn (box 3). De netto maandlasten voor Stephan vallen hierdoor € 61,55 hoger uit.  (€ 50.000,- *4% = € 2.000,- * 36,93% = € 738,60 /12)

Conclusie eigenwoningreserve

Wanneer jullie besluiten uit elkaar te gaan en dit in goed overleg met elkaar willen regelen is er meer mogelijk dan wellicht gedacht! Deskundige begeleiding is essentieel en er dient aandacht besteed te worden aan financiële en fiscale gevolgen, zoals de eigenwoningreserve bij scheiding. Wij denken graag met u mee in een kosteloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button