Is er altijd een advocaat nodig bij een scheiding?

Hoe kan ik een echtscheiding aanvragen zonder advocaat? Is scheiden zonder advocaat mogelijk? Dat hangt ervan af of je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of een samenlevingscontract hebt.

Bij een samenlevingscontract kun je scheiden zonder advocaat. Vaak is het wel verstandig de scheidingsafspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Daarin leg je bijvoorbeeld afspraken vast met betrekking tot de gezamenlijke woning, de bankrekeningen of auto’s.

Zijn er minderjarige kinderen, dan is een ouderschapsplan wel verplicht. Indien je dit wenst kun je dit laten registreren bij een notaris. Je hoeft dan niet naar de rechter. Door de handtekening van de notaris is jullie ouderschapsplan direct afdwingbaar. Dat betekent dat nako­ming van de afspraken gevorderd kan worden, al dan niet met schadevergoeding.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap? Dan is er een advocaat nodig

Zijn jullie getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap dan ligt dit anders. In deze situaties kun je het proces tot aan het indienen bij de rechtbank wel zoveel mogelijk zelf regelen. Het officieel maken kan echter nu alleen nog met een advocaat die het verzoekschrift tot scheiding indient bij de rechter. Zelf kun je dit nu nog niet doen.

In de politiek zijn er wel geluiden om dit te veranderen en een scheiding zonder advocaat mogelijk te maken. Reden hiervoor is dat een scheiding sneller, makkelijker en vooral minder duur zou moeten worden.

In 2014 is zelfs er een wetsvoorstel voor scheiden zonder advocaat, bij de Tweede Kamer ingediend. Dit voorstel is echter eind 2017 weer ingetrokken. Het voorstel, genaamd ‘scheiden zonder rechter’ had als doel dat stellen hun scheiding konden afhandelen zonder de juridische procedure in te gaan. Dit zou gelden voor scheidende stellen zonder minderjarige kinderen en waarbij er geen sprake is van alimentatie en verdeling van de huwelijkse gemeenschap. De afhandeling van de scheiding zou dan plaatvinden bij een ambtenaar van de burgerlijke stand. Op het voorstel kwamen tegengeluiden dat partners in de problemen zouden kunnen komen door een gebrek aan juridische kennis. Dit zou bijvoorbeeld erg nadelig kunnen uitpakken voor ex-partners en veel problemen kunnen opleveren.

Concreet is het nu dus zo geregeld dat je een advocaat nodig hebt, die de stukken, zoals het scheidingsconvenant en het ouderschapsplan indient bij de rechtbank. Deze stukken kunnen worden opgesteld door een mediator. Daarvoor is het nodig dat je aan tafel gaat met een gezamenlijke mediator om goede afspraken te maken.

Wanneer kiezen voor mediation?

Ben je in gesprek met elkaar en heb je daar graag ondersteuning bij, dan kun je kiezen voor mediation. Onze mediators:

  • begeleiden de gesprekken tussen jullie en zijn hierbij neutraal en onpartijdig.
  • informeren jullie over alle mogelijkheden, zodat er goede keuzes kunnen worden gemaakt. Bij mediation wordt ervan uitgegaan dat jullie zelf tot afspraken komen.
  • zorgen ervoor dat alles goed wordt vastgelegd. Zo zijn er geen losse eindjes en is alles duidelijk vastgelegd. Dit geeft een solide basis voor de toekomt en op de afspraken kun je altijd terugvallen.
  • doen een verzoek tot indienen van de echtscheiding bij de Rechtbank via onze eigen advocaat.

Resolve biedt volledig scheidingspakket

Goede hulp bij de scheiding nodig? Samen met onze mediators worden over alle praktische zaken goede afspraken gemaakt. Jullie worden goed geïnformeerd en het proces wordt stap voor stap begeleid tot en met de juridische afhandeling. Aangezien de gesprekken bij jullie thuis zijn, is er tijd en ruimte voor het bespreken van vragen en zorgen.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button