Betekenis van vergeving bij een scheiding

Na de scheiding wil je verder met je leven. Vaak blijf je echter tegen dingen aanlopen, bijvoorbeeld in het contact met je ex. Je lijkt niet verder te komen. Inzicht krijgen in wat er gaande is en vooral je eigen aandeel hierin zien, is de sleutel tot verandering. Altijd zit er pijn en angst voor verlies onder je eigen gedrag. Als dit besef er komt en de pijn gevoeld wordt, kan er vergeving plaatsvinden. Zowel naar de ander als je zelf.

Ruben en Michelle zijn recentelijk gescheiden en tussen hen zijn er veel frustraties en verwijten. Michelle is gefrustreerd aangezien Ruben zich niet aan afspraken houdt. Hij komt bijvoorbeeld de kinderen te laat ophalen en meldt dit niet vooraf. Ook komt hij onaangekondigd in het voormalige ouderlijke huis (waar hij niet meer woont), ondanks dat dit anders was afgesproken. Ruben vindt echter dat hij hier recht op heeft. Hij heeft veel last van de scheiding. Hij was niet diegene die wilde scheiden en hij vindt het onterecht dat Michelle min of meer hetzelfde leven kan leiden en hij nu in een appartement zit.

De ander is de boodschapper, niet de boodschap

Michelle is boos op Ruben, omdat hij constant over haar grenzen heengaat en haar niet serieus neemt. Ze is geïrriteerd naar hem en verwijt hem dat hij constant te laat is. Ze lijkt echter niet tot hem door te dringen.

Michelle is kwaad op de boodschapper. Wat haar kan steunen is te kijken welke boodschap er voor haar in dit verhaal zit. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze onvoldoende ‘haar mannetje staat’ en over haar grenzen heen laat gaat gaan. Hier zit ook pijn onder, zoals pijn om niet gezien te worden of niet serieus genomen te worden.

Als Michelle dit gaat inzien en ook de pijn hierover kan gaan erkennen en voelen, kan er verandering plaatsvinden. Als ze in staat is meer vanuit ‘ik’ te gaan praten en niet meer vanuit verwijten naar hem, verandert de communicatie en gaat Ruben ook anders reageren. Haar uitdaging is Ruben te gaan aangeven wat ze wil en ook wat haar grenzen zijn.

Je eigen aandeel in het verhaal

Wat cruciaal is, is je eigen aandeel te zien in wat er gaande is. Waar reageer je op en wat is je eigen pijn, verlies en angst. Bij Ruben kan er onder zijn ‘nonchalante’ houding sprake zijn van angst voor pijn en verlies. Hij wilde deze scheiding niet en blijft voor zijn gevoel met lege handen achter. Dit maakt hem opstandig en ook verdrietig. Hij stelt zich naar Michelle weinig coöperatief op. Pas als hij zijn eigen pijn erkent en ook gaat voelen, kan hij zich anders naar Michelle gaan gedragen.

Vergeving van jezelf en de ander

Op dat moment kan ook vergeving om de hoek komen. Het begint met zelf de keuze maken. De beslissing maken dat je het anders wilt, bijvoorbeeld omdat je de strijd niet meer wil. De keuze om de ander te vergeven, nadat het inzicht is gekomen hoe ieder een eigen angst en pijn heeft, geeft ook inzicht in de zelf vergeving. De ander is altijd de aanleiding en spiegel. Door de pijn in de ander te herkennen, komt ook het besef van de eigen pijn.

Wanneer Michelle de negatieve verbinding met de ander loslaat, oftewel de strijd en verwijten (door Ruben te vergeven) betekent dit meer ruimte voor haar eigen pijn en onzekerheden.

Michelle kan dan wel Ruben vergeven maar vaak blijft iemand met een pijn zitten die meer met de eigen rol te maken heeft.  Vaak komt dan verdriet boven drijven, maar ook schaamte en schuld. Dit zijn emoties waar we ons voor verstoppen.  Vergeven doe je voor jezelf. Men is hierin niet afhankelijk meer van elkaar. Ook al zou Ruben negatief gedrag blijven vertonen, Michelle kiest ervoor om er niet meer op in te gaan en staat meer open voor Ruben. Ze heeft zelf de keuze gemaakt om het anders te willen en ze wordt niet meer meegezogen in het gedrag van de ander. De eigen pijn is erkent en hoeft niet meer te schreeuwen om aandacht.

Vaak verandert dan het contact met de ander in positieve zin. Ook is de kans dat je met een nieuwe partner in hetzelfde patroon terechtkomt, nu kleiner.  Want zolang je zelf je eigen boodschap niet hoort en serieus neemt, komt de volgende boodschapper waarschijnlijk met dezelfde boodschap.

De blog is geschreven met medewerking van Leonie Poth. Als vergevingscoach begeleidt zij mensen om inzichten te krijgen in de emoties en pijn, zodat er weer rust en verbinding ontstaat. Vergeving is het volledig accepteren van de pijn, dat is aangedaan en de hoop loslaten dat het verleden verandert. Het is niet een proces die door buitenaf ingezet kan worden, maar zal men pas aangaan wanneer men genoeg heeft van de strijd en pijn. Tijdens de mediation wordt vergeving zo nodig benoemd en gekeken of hier ruimte voor mag ontstaan. Lees hier meer over de vergevingscode.

Lees meer: hoe ga je om met verlies en rouw bij de scheiding of hoe houd je goed contact met je ex?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button