Scheiden: Rob is al veel verder in het rouwproces dan Ellen…

Bij een scheiding is het vaak zo dat partners verschillend aan tafel zitten. Vaak is de ene partner al verder in het rouwproces dan de ander. De Kübler-Ross rouwverwerkingscurve kan dan helpen om inzicht te krijgen waar zowel jij als je partner zich bevinden. De curve geeft de 5 fasen weer die de meeste mensen geheel of gedeeltelijk doormaken tijdens een scheiding.

De vijf fasen zijn:

  • Ontkenning
  • Boosheid
  • Onderhandelen en Vechten
  • Depressie
  • Aanvaarding

Als mediators leggen wij uit wat het betekent als je niet in dezelfde fase zit en hoe je hier rekening mee houdt. Geef elkaar bijvoorbeeld tijd en heb begrip voor de ander. Doe je dit niet, dan kan dit zorgen voor veel onbegrip over en weer en zo wordt het maken van afspraken alleen maar lastiger.

Lees op de Nieuwe Stap een ervaringsverhaal van één van onze mediators over een stel, waarbij de ene partner al verder in het rouwproces is dan de ander. Of lees meer over verlies en rouw bij de scheiding.

Lees meer: mijn partner heeft een ander of hoe krijg je je leven weer op de rails na de scheiding.

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button