Wat kan een mediator betekenen bij het ouderschapsplan?

Over de auteur

Wat kan een mediator betekenen bij het ouderschapsplan?

Marion Bongers

Mediator gespecialiseerd in echtscheidingen

Eén van de belangrijke aspecten bij het regelen van jullie scheiding is het samenstellen van een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en ook bij samenwonende ouders met gezamenlijk gezag over de minderjarige kinderen. Het geldt voor kinderen onder de 18 jaar. Leonard Faber (mediator) vertelt wat hij kan betekenen als mediator bij het maken van een goed ouderschapsplan.

Praktische en realistische afspraken in het ouderschapsplan

Als mediator help ik jullie met de samenstelling van het ouderschapsplan. Ik sta jullie bij om onder andere de praktische zaken met betrekking tot de omgangsregeling met de kinderen samen af te stemmen en uiteindelijk op papier te zetten. Samen bespreken we onder andere de volgende vragen:

  • Wat voor een verdeling willen jullie in de dagen dat de kinderen bij één van de ouders verblijft?
  • Kiezen jullie voor co-ouderschap?
  • Is de verdeling in dagen logisch en in de praktijk haalbaar als je kijkt naar jullie werktijden?
  • Is dit voor de kinderen handig?
  • Blijven jullie bij elkaar in de buurt wonen?
  • Ga je gebruik maken van opa’s en oma’s of derden voor de opvang?
  • Wat spreek je af over de vakanties?

Ik spreek zelf vaak van een anti-conflict document waarop je kan terugvallen als de communicatie niet goed verloopt. Dus houd het zo praktisch mogelijk en kijk wat het beste is voor jullie kinderen en werkbaar is voor jullie zelf.

Kinderen hebben ook een mening

Betrek de kinderen, indien mogelijk ook bij de samenstelling van het ouderschapsplan. Het gaat natuurlijk over hen. Vraag wat zij het liefste zouden willen. Willen zij het liefst om en om een week bij één van de ouders verblijven of liever al na een wat kortere periode wisselen? Willen de kinderen het wisselmoment voor of na het avondeten?

Ik vraag de ouders ook altijd om in het ouderschapsplan kort weer te geven hoe jullie de kinderen hebben verteld over jullie scheiding en hoe ze hebben gereageerd én hoe jullie de kinderen hebben betrokken bij de samenstelling van het ouderschapsplan. Mede afhankelijk van de leeftijd wordt dit door elk kind namelijk weer anders ervaren.

Apart kindgesprek

Indien jullie als ouders dat wensen kan ik apart met de kinderen een zogenaamd kindgesprek voeren. Ik stuur de ouders even naar boven en praat dan kort met de kinderen over wat zij ervan vinden dat hun ouders uit elkaar gaan en wat zij graag zouden wensen. Soms vertellen ze hier meer aan mij dan tegen hun ouders. Ze kunnen vrijuit spreken en doen dat dan ook vaak.

Ik vraag dan altijd of zij het goed vinden dat ik hun ouders vertel over de inhoud van het gesprek. Als zij dit niet willen, dan houd ik mij daar natuurlijk aan.

Wat spreek je af over kinderalimentatie?

Een ander aspect van het ouderschapsplan is de kinderalimentatie. Als mediator maak ik hiervoor de berekeningen en bespreek dit met de ouders zodat jullie samen hierover keuzes kunnen maken. We bespreken:

  • Willen jullie gebruik maken van een kinderrekening of niet?
  • Welke uitgaven willen jullie bijvoorbeeld van de kinderrekening betalen en welke uitgaven kan iedere ouder voor zichzelf bepalen?

Hiervoor kunnen allerlei afspraken gemaakt worden. Als mediator help ik jullie stap voor stap om tot goede afspraken te komen.

Spreek een evaluatiemoment af

Werkt hetgeen jullie hebben afgesproken wel in de praktijk?  Ik vind het daarom belangrijk dat ouders samen op een vast tijdstip de gemaakte afspraken evalueren. Jullie kunnen op dat moment bespreken wat goed gaat en natuurlijk ook wat niet goed gaat en eventueel aanpassingen doen.

In het ouderschapsplan zouden we bijvoorbeeld vast kunnen leggen dat jullie ieder 3 maanden met elkaar om de tafel te gaan zitten om de afspraken te evalueren. Als het goed gaat hoeft dat natuurlijk niet altijd maar het is prettig als hier iets over afgesproken is.

Lees meer: alles over het ouderschapsplan of hoe steun je de kinderen bij de scheiding?

Keurmerk MFN mediators logo
Keurmerk High trust logo
Call Now Button